Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ І

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці XVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Назвіть дати: входження українських земель до складу імперії, подій першого етапу українського національного відродження.

Покажіть на карті: адміністративно-територіальні зміни, що відбулися в Україні наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст; території українських земель кінця XVIII — першої половини ХІХ ст.; місця діяльності політичних і національно-культурних організацій; території, охоплені соціальними протестами.

Поясніть терміни й поняття: «модернізація», «національне відродження», «смуга осілості», «губернія», «генерал-губернаторство», «промисловий переворот».

Схарактеризуйте: розвиток українських земель наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст.; політичний та соціально-економічний стан українських земель; особливості промислового перевороту; діяльність Кирило-Мефодіївського братства; етапи українського національного відродження.

Визначте:

особливості розвитку українських земель наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст.;

спільні й відмінні риси українського й загальноєвропейського історичного розвитку;

основні наслідки соціально-економічної політики імперії щодо України;

значення загальноросійських і польських визвольних рухів та їхні наслідки для України.

Поясніть:

вплив промислового перевороту на соціально-економічний розвиток України;

значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для розвитку національного руху;

ідею шмуцтитула до цього розділу (с. 13).

Висловте судження щодо діяльності М. Гулака, У Кармалюка, М. Костомарова, I. Котляревського, Т Шевченка. Складіть їхні історичні портрети.

Жива історія. Проведіть дослідження: яка подія з тих, що вивчали в цьому розділі, вплинула на життя вашої родини?