Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ VІІ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ на початку ХХ ст.

Назвіть дати: обрання А. Шептицького митрополитом УГКЦ; впровадження загального виборчого права; створення національно-культурних і військово-спортивних організацій.

Покажіть на карті території західноукраїнських земель початку ХХ ст.

Поясніть терміни й поняття: «селянський страйк», «народне віче».

Схарактеризуйте та проаналізуйте: особливості економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини; діяльність політичних партій, національних і спортивно-фізкультурних організацій.

Визначте: причини активізації політичного руху та його результати; місце греко-католицької церкви в суспільному житті західноукраїнських земель; особливості українського руху в Буковині та на Закарпатті.

Зробіть аргументовані висновки щодо: розвитку кооперативного руху на західноукраїнських землях; трудової міграції українського селянства.

Висловте судження щодо: ролі й місця українських земель у господарському житті Австро-Угорщини; діяльності І. Боберського, А. Волошина, К. Левицького, К. Трильовського, А. Шептицького.

Жива історія. Роздивіться зображення пам’ятника українським мігрантам, який відкрили у серпні 2016 року в Тернополі, і підготуйте повідомлення «Історія української еміграції: вчора, сьогодні, завтра».