Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ VI

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ на початку ХХ ст.

Назвіть дати: селянської реформи; виникнення культурно-освітнього товариства «Просвіта»; утворення перших політичних партій.

Покажіть на карті: території українських земель початку ХХ ст.; основні революційні події 1905-1907-х рр. в Україні; місця діяльності суспільно-політичних, національно-культурних організацій.

Поясніть терміни й поняття: «страйк», «монополізація економіки», «політизація українського національного руху», «діаспора», «Столипінська аграрна реформа», «автономізм».

Схарактеризуйте:

особливості соціально-економічного розвитку українських земель;

процес утворення українських політичних партій;

національно-визвольний рух України в роки революції 1905- 1907-х рр.;

вплив революції 1905-1907-х рр. на активізацію українського руху в Російській імперії.

Визначте: основні тенденції та протиріччя: процесу соціально-економічного розвитку українських земель початку ХХ ст.; індустріальної модернізації в українських землях; аграрної реформи Столипіна в Україні; модернізації суспільно-політичного життя в Наддніпрянській Україні.

Поясніть:

причини та наслідки посилення національного гніту в 1907-1914 рр., наслідки діяльності українських парламентських громад в І та ІІ Державних думах;

ідею шмуцтитула до цього розділу (с. 184).

Висловте судження щодо діяльності М. Грушевського, Д. Донцова, М. Міхновського, С. Петлюри, Є. Чикаленка.

Жива історія. Порівняйте ситуацію в нашій країні на початку XX і XXI ст. Що спільного й що відмінного ви можете відзначити в політичній і соціально-економічній ситуації? Які уроки ми можемо винести з революційної кризи 1905-1907-х рр.?