Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ ІV

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА в другій половині ХІХ ст.

Назвіть дати: Кримської війни, ліквідації кріпацтва, створення Київської громади, Південно-західного відділу Російського географічного товариства, створення Братства тарасівців, ухвалення Валуєвського циркуляру й Емського указу.

Покажіть на карті: адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії; основні центри діяльності суспільно-політичних організацій.

Поясніть терміни й поняття: «інтелігенція», «громадівський рух», «пролетаріат», «Київська козаччина», «урбанізація».

Схарактеризуйте: особливості соціально-економічних зрушень в українських землях у пореформений період; погляди і діяльність громадівців 1860-1890-х рр.

Визначте: причини й наслідки селянської реформи 1861 р., значення громадівського руху.

Поясніть: роль і місце українських земель у господарському житті Російської імперії; ідею шмуцтитула до цього розділу (с. 102).

Висловте судження щодо діяльності В. Антоновича, І. Гаспринського, Б. Грінченка, М. Драгоманова, П. Чубинського.

Жива історія. Уявіть, що вас запросили розробити сюжет комп’ютерної гри, присвяченої історії українських земель у другій половині XIX ст. Який період цієї історії ви виберете? Яких історичних персонажів задієте?