Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

Розділ І. Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 1 НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ПІСЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

1. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин початку ХІХ ст.

Чи можна стверджувати, що в першому десятиріччі ХІХ ст. Україна була лише об’єктом в геополітичній боротьбі інших держав?

На початку ХІХ ст. відбулося загострення відносин між Російською й Османською імперіями, що переросло в російсько-турецьку війну 1806—1812-х рр.

Участь у війні взяли й козаки Задунайської Січі, що на початку ХІХ ст. перебувала під владою Туреччини, і Чорноморське козацьке військо, яке воювало на боці Російської імперії.

Спираючись на інформацію таблиці «Російсько-турецька війна 1806—1812-х рр. і Україна» й ілюстрації (див. с. 15), розкажіть про участь у війні українського населення. Знайдіть на карті 1 українські землі, задіяні у війні.

Підготовка до війни

Мобілізація чоловічого населення Чернігівської, Харківської, Полтавської, Київської, Херсонської, Катеринославської губерній. Для армії реквізовано 1 тис. коней, 6 тис. возів, 7 тис. пар волів, залучено до служби 4 тис. погоничів

Хід війни

Воєнні дії розгортались на Чорному морі та Дунаї. Основний театр військових дій містився поряд з українськими землями та частково на території Південної Бессарабії (сучасна Одеська область), тож українці сповна відчули негаразди війни.

Підсумкивійни

Поразка Туреччини. Підписано Бухарестський мирний договір. До Росії відійшли українські землі Бессарабії й частини Північної Буковини та стратегічні фортеці на Чорному морі: Ізмаїл, Кілія, Аккерман (сучасний Білгород-Дністровський), Хотин

Михайло Грачов. Штурм фортеці Ізмаїл

Сергій Васильківський. Задунайський козак

Ще більш серйозним випробуванням для Росії, ніж боротьба з Туреччиною, стала війна з Францією. Підкоривши низку європейських країн, Наполеон розробив проект нового устрою Європи з автономними слов’янськими територіями. Його політичні плани передбачали відокремлення українських земель від Росії й поділ їх на кілька частин.

Спираючись на схему, поясніть: як і з якою метою Наполеон планував поділити територію України?

Вторгнення наполеонівської армії в Росію, що почалося в червні 1812 p., викликало неоднозначну реакцію української еліти. Верхівка суспільства розкололася на два табори: автономістів і консерваторів.

Автономія — самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених законодавством.

Чому так різнилося ставлення українського дворянства до пропозицій Наполеона? Уявіть себе учасником тих подій. До якого табору приєдналися б ви?

Розпочавши в 1812 р. бойові дії проти Російської імперії, Наполеон визначив серед стратегічних операцій наступ на Київ, але його військо пробилося лише на Волинь і в деякі повіти Київщини, Чернігівщини.

За наказом російського імператора Олександра І в Україні були сформовані добровільні козацькі полки. Вони налічували більш ніж 60 тис. вояків — це становило 35 % від загальноросійського ополчення!

Проаналізуйте внесок України в перемогу у франко-російській війні.

Які події описував у своєму творі Тарас Шевченко? Прокоментуйте їх, спираючись на ілюстрації. Як ви вважаєте, чому українське населення все ж підтримало Російську імперію у війні проти Наполеона?

З повісті Тараса Шевченка «Близнята»

Нарешті привів на світ свої потворні діти отой страшний 12-ий рік. Як жертва всеспалення, спалахнула вогнем «святая Білокаменная», і від краю до краю по всьому царстві залунав заклик, щоб виходило все — старе й мале — гасити ворожою кров’ю велику пожежу московську.

Дійшов той тривожний заклик і до рубежів нашої мирної України. Заворушилася вона, мати моя рідная, заворушилося охоче кінне й охоче пішеє військо українське.

Виставка у Волинському краєзнавчому музеї «Волинь часів франко-російської війни 1812 р.»

Козаки 2-го Українського полку Чорноморського та Бузького військ у бойових діях 1812 р.

Попри те що українці безпосередньо долучилися до перемоги над чужоземними загарбниками, очікуваної автономії й ліквідації кріпосного права Україна не отримала.

2. Запорозькі козаки на Кубані. Ліквідація Задунайської Січі

Яку політику проводила імперська влада щодо козацтва після завершення франко-російської війни?

Як тільки українські ополченські полки повернулися у свої стани до України, їх негайно розформували. Колишні ополченці знову стали кріпаками та державними селянами. Українські кінно-козацькі формування були переведені у стан військових поселенців.

Частина українських козаків, які бажали продовжити службу, вимушені були переселитися на Кубань й приєдналися до Чорноморського козацького війська.

Чому російська влада переселяла козаків подалі від українських етнічних територій? Яке значення мало для козаків збереження власних військових традицій на нових землях? У чому це проявилося?

Енциклопедія історії України про Чорноморське козацьке військо

Чорноморське козацьке військо створено в 1788 р. з колишніх запорозьких козаків. До 1794 р. особовий склад Чорноморського козацького війська був переселений на правобережжя річки Кубань. Війську надано Таманський півострів і землі східного узбережжя Азовського моря. Козаки намагалися тут відродити і зберегти устрій та військові традиції Війська Запорозького. Після переселення на Кубані заснували м. Нова Січ (пізніше — Єкатеринодар) і 40 поселень-куренів.

На той час ускладнилося становище козаків Задунайської Січі. Турки поступалися у протистоянні російській армії. Можна було передбачити, що Росія забере й ті землі, де жили задунайські козаки, і тоді їм доведеться переселятися углиб Туреччини.

Тому на початку війни 1500 козаків Задунайської Січі на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким (за його попередньою домовленістю з російським командуванням) перейшли на бік російських військ і допомогли їм непомітно для турків переправитися через Дунай.

Як оцінює письменник дії Йосипа Гладкого? Чи погоджуєтесь ви з ним?

Зі статті сучасного українського письменника Богдана Сушинського

Козаки знали про невеличку гребельку, що перетинала дунайські плавні. Саме нею провів Йосип Гладкий російське військо. Гладкого... прямо на переправі, обдарував Микола І чином полковника і Георгіївським хрестом, усі інші старшини, що прийшли з ним, теж дістали по хрестові. За те, що, полишивши свою Задунайську Січ напризволяще, забувши кривди, що їх завдала козакам Російська імперія, прибігли до царя і кинули до ніг козацькі клейноди... Імператор сподівався, що за кошовим подадуться інші козаки, і турки залишаться без такої надійної військової сили.

Коли в 1828 р. стало відомо про перехід частини козаків на чолі з Й. Гладким до росіян, турки вчинили розгром Задунайської Січі.

Розгніваний султан звелів скарати захоплених задунайських запорожців на смерть, і лише через заступництво австрійського посла помилував їх, ув’язнивши й щодня посилаючи на тяжкі роботи. Після війни задунайці, які лишилися живими, знов оселилися на Дунайських гирлах, але дозволу на створення козацького війська вже не отримали.

У Росії з козаків, котрі перейшли на її бік, було сформоване Дунайське військо, яке відрізнялося від інших тим, що зберігало поділ на курені та право внутрішнього самоврядування. Воно поповнило армію Росії й успішно діяло в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр.

По завершенні війни царський уряд створив із прихильного до Росії Дунайського війська окреме козацьке формування.

На яких умовах створено Азовське козацьке військо? Чому козакам не дозволено було селитися на батьківських землях?

З положення про оселення запорозьких козаків у Новоросійському краї (27 травня 1832 р.)

Для оселення запорозьких козаків призначається в Катеринославській губернії Олександрійський повіт: так звана Бердянська земля. До складу Запорозького козачого війська приєднати міщан Петровського посаду, 238 душ, із землею їх володінь і з їх рибними заводами, надаються їм всі права, козачому війську даровані. З таким приєднанням військо буде мати у спільному володінні рибні заводи на Азовському морі... Військові повинності воно виконує за прикладом козацьких військ... З поселеннями запорозьких козаків взяти їм назву Азовського козачого війська.

Першим отаманом Азовського війська був Йосип Гладкий.

На початку 60-х років більшість азовських козаків уряд поселив у кубанських станицях. У 1864 р. був виданий указ про ліквідацію Азовського козацького війська, після чого офіцери отримали дворянство із земельним наділом, а козакам надали статус державних селян.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Складіть хронологічну таблицю основних подій, про які розповідається в параграфі, і коротко схарактеризуйте кожну з них.

2. Які територіальні зміни сталися внаслідок російсько-турецької війни 1806-1812-х рр.?

3. Якою була участь українців у франко-російській війні 1812 р.?

4. Якою була політика царизму щодо України після війни 1812 р.?

5. Чому і як ліквідовано Задунайську Січ?

6. Поясніть мотиви, що спонукали українців до участі в російсько-турецьких війнах першої половини ХІХ ст.

7. Чому у війні з Наполеоном більшість українців підтримали Російську імперію?

8. Чи могла Україна на початку XIX ст. здійснювати самостійну зовнішню політику? Чому?

9. Як ви думаєте, що таке «українське питання» в міжнародних відносинах? Який вплив воно мало на міжнародні відносини першої половини ХІХ ст.?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть на карті 2 (див. Альбом карт) місця та напрямки військових дій, у яких брали участь українці в першій половині ХІХ ст., і територіальні зміни, що відбулися внаслідок цих війн.

2. Стисло (1-2 реченнями) схарактеризуйте політику російської влади щодо українського козацтва й наведіть аргументи на підтримку вашої позиції.