Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ ІІІ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця XVIII — першої половини ХІХ ст.

Назвіть дати: видання «Енеїди» І. Котляревського, «Русалки Дністрової», «Кобзаря» Т Шевченка, відкриття університетів у Києві.

Покажіть на карті місця діяльності основних освітніх закладів, наукових і культурних організацій, місцезнаходження визначних архітектурних споруд.

Поясніть терміни й поняття: «національна ідея», «романтизм», «класицизм».

Опишіть пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва першої половини ХІХ ст.

Схарактеризуйте: основні віхи формування нової української літератури та сучасної української літературної мови; провідні процеси розвитку освіти, науки й культури в Україні.

Визначте особливості:

розвитку освіти, науки і культури, причини та наслідки культурних зрушень;

повсякденного життя у першій половині XIX ст.

Поясніть:

суперечливі процеси модернізації розвитку освіти та культури;

ідею шмуцтитула до цього розділу (с. 74).

Висловте судження щодо діяльності М. Гоголя, Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, В. Каразіна, Г Квітки-Основ’яненка, І. Котляревського, П. Куліша, М. Максимовича, М. Остроградського, Т. Шевченка. Створіть історичні портрети двох особистостей, діяльність яких ви вважаєте найважливішою для України цього періоду.

Жива історія. Здійсніть дослідницький проект «XIX століття в історії моєї родини». Представте його результати у вигляді комп’ютерної презентації.