Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ ІІ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці XVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Назвіть дати: входження українських земель до складу імперії; подій першого етапу українського національного відродження.

Покажіть на карті: західноукраїнські землі у складі імперії; місця діяльності громадсько-культурних організацій.

Поясніть терміни й поняття: «будителі», «Весна народів», «революція».

Схарактеризуйте політичний та соціально-економічний стан західноукраїнських земель.

Визначте:

наслідки діяльності «Руської трійці», а також революції 1848-1949-х рр. для західноукраїнських земель;

характер та особливості початку українського національного відродження;

роль галицького греко-католицького духовенства в суспільному житті західноукраїнських земель;

особливості українського руху на Закарпатті та Буковині.

Поясніть: вплив європейської революції на початок соціально-економічного розвитку українських земель і національний рух в Україні; ідею шмуцтитула до цього розділу (с. 47).

Висловте судження щодо діяльності О. Духновича, Л. Кобилиці, М. Шашкевича. Складіть їхні історичні портрети.

Жива історія. Підготуйте проект вхідного квитка на виставку «“Весна народів” у Львові».