Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ I

УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Назвіть дати: Першої світової війни, створення Головної української ради (ГУР), діяльності Союзу визволення України (СВУ), створення УСС, «Галицької битви», узяття російськими військами фортеці Перемишль, бою на горі Маківка, створення ЗУР, бою на горі Лисоня, «Брусиловського прориву».

Установіть синхронність подій: Першої світової війни на українських територіях, що входили до складу Російської імперії та Австро-Угорської монархії, і на Західному фронті.

Покажіть на карті місця подій і поясніть їх перебіг і наслідки: воєнних операцій, що відбувалися на території України в 1914-1917 рр.: окупація російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини, Горлицький прорив, Брусиловський прорив, Червневий наступ, бойові дії на Чорному морі.

Поясніть терміни й поняття: Перша світова війна; окупаційний режим; військове генерал-губернаторство; депортація.

Опишіть: бойовий шлях Легіону Українських січових стрільців; повсякдення різних верств населення в умовах Першої світової війни.

Визначте: сутність «українського питання» напередодні війни; геополітичні плани країн Антанти й Центральних держав щодо українських земель; позиції українських політичних сил напередодні та в умовах війни; причини розходжень українських політичних сил у ставленні до війни; причини та наслідки створення українських добровольчих військових формувань і сплеску доброчинного руху в Україні.

Схарактеризуйте особливості становища українців у районах бойових дій; особливості російського окупаційного режиму на українських теренах, що входили до складу Австрії.

Висловте аргументовані судження щодо ставлення українських політичних сил Наддніпрянщини та західноукраїнських земель до Першої світової війни.

Складіть характеристики історичних діячів: Михайла Галущинського, Вільгельма Франца фон Габсбурга-Лотрінґена (Василя Вишиваного), Андрія Жука, Григорія Коссака, Костя Левицького.

Поясніть ідею титульної сторінки розділу (с. 12), розробіть свій варіант оформлення.

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ: ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ - ПРИСЛУХАЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ ЕПОХ

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ПРОЕКТ - ЦЕ «П’ЯТЬ П»:

Проблема — визначення того, як тема проекту звучить для вас, на які суперечності вказує, що вимагає дослідити.

Проектування (планування) — формулювання запитань, на які відповідаємо, гіпотез, які підтверджуємо, та складання регламенту роботи з призначенням відповідальних.

Пошук інформації — пошук, аналіз і систематизація інформації у вигляді текстів, документів, ілюстрацій, таблиць, схем тощо.

Продукт — підготовка кінцевого «продукту»: сайту, інтернет-сторінки, звіту, реферату, РР-презентації та ін.

Презентація — представлення «кінцевого продукту» однокласникам / однокласницям чи своїй родині.

Виконайте індивідуальні проекти:

1. Добровольці та волонтери: від Першої світової до сучасної агресії Росії проти України.

Оберіть одну-дві особи з кожної з означених історичних епох, розкажіть про її діяльність, мотиви, життєві цінності та орієнтири. Спробуйте відповісти на запитання: як і чому люди стають добровольцями та волонтерами? Доберіть ілюстративний ряд до свого проекту, використовуючи архівні та сучасні візуальні матеріали.

Михайло Дяченко. Серія портретів «Хрещені вогнем» (2016 р.)

2. Визначте й опишіть, як події, що вивчали в цьому розділі, вплинули на життя вашої родини або вашого краю.

За допомогою фондів місцевого музею, родинних чи місцевих архівів, інтернет-сайтів місцевої історії або краєзнавчої літератури знайдіть кілька джерел, що пов’язані з цими подіями. Проаналізуйте знайдені матеріали з погляду того, як ці події відображено в підручнику та якими вони постають очима різних людей.