Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Українська революція (березень 1917 — початок 1918 р.)»

• 1. Вкажіть, коли було утворено Центральну Раду і хто був її головою.

1) березень 1917 р.; 2) квітень 1917 р.; 3) листопад 1917 р.; а) С. Петлюра; б) М. Грушевський; в) В. Винниченко.

• 2. Дайте відповідь (необхідне позначте).

Де і коли відбувся Український національний конгрес?

1) Київ; 2) Харків; 3) Львів;

а) 4 березня 1917 р.; б) 19 квітня 1917 р.; в) 25 жовтня 1917 р.

• 3. Назвіть дату підписання УНР договору з державами Четверного союзу.

1) січень 1918 р.; 2) лютий 1918 р.; 3) березень 1918 р.

• 4. Доповніть речення (необхідне позначте).

Центральна Рада надіслала до Брест-Литовська делегацію, яку очолив

1) М. Грушевський; 2) В. Голубович; 3) П. Христюк.

• 5. Дайте відповідь (необхідне позначте).

Яка подія відбулася 29 квітня 1918 р.?

1) Проголошення Української Народної Республіки; 2) Прийняття Конституції УНР; 3) Утворення Центральної Ради.

• 6. Доберіть факти, що стосуються біографії М. Грушевського.

1) автор праці «Історія України-Русі»;

2) перебував на засланні в Симбірську;

3) 1920 р. повернувся з еміграції в Україну;

4) голова Генерального секретаріату Центральної Ради;

5) заповідав: «Стійте всіма силами за Україну».

• 7. Позначте подію, що відбулася раніше.

1) проголошення УНР; 2) утворення Центральної Ради; 3) проголошення І Універсалу.

• 8. Вкажіть назву першого уряду автономної України.

1) Центральна Рада; 2) Тимчасовий уряд; 3) Генеральний секретаріат.

• 9. Завершіть речення (необхідне позначте).

IV Універсал проголосив

1) автономію України; 2) утворення УНР; 3) незалежність України.

• 10. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

1) створення Генерального секретаріату;

2) зречення престолу російським імператором Миколою II;

3) проголошення IV Універсалу;

4) початок Першої світової війни.

• 11. Визначте мету, якої не мала Центральна Рада.

1) автономія України у складі Російської держави;

2) проголошення незалежності та самостійності України;

3) унія з Польщею проти Росії;

4) союз з Росією для боротьби проти країн Антанти.

• 12. Доба Центральної Ради продемонструвала сильні й слабкі сторони Української революції. Чи поділяєте ви цей висновок? Доберіть факти, які підтверджують або спростовують його. Висловіть власне бачення цієї проблеми.

• 13. «Подиву гідним є те, що незважаючи на відверте доктринерство й відсутність політичного досвіду її лідерів, Центральній Раді таки вдалося досягти чималих успіхів. Передовсім це стосується національної мобілізації українських мас на проголошення Української Народної Республіки», - пише історик Я. Грицак.

Які оцінки діяльності Центральної Ради ви знаєте? Яку поділяєте? Висловіть своє бачення історичного значення діяльності Центральної Ради.

• 14. Прослідкуйте на основі Універсалів Центральної Ради, як змінювався державний статус України впродовж червня 1917 р. - січня 1918 р. Який з Універсалів мав найбільше значення у державотворчих процесах 1917-1918 рр.? Дайте власну оцінку цим перетворенням.