Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Царик

§ 38. Проблема концентрації транспортних засобів на урбанізованих територіях

• Транспортне навантаження на міське середовище. У містах зосереджена основна кількість транспортних засобів. Це приватний, громадський і вантажний транспорт. За останні роки кількість транспорту невпинно збільшується не тільки в розвинутих країнах світу, а й у країнах, що розвиваються (мал. 57).

Від автотранспорту в атмосферне середовище надходить близько 70 % усіх отруйних викидів і 90 % шумового забруднення. Надзвичайно великого транспортного навантаження зазнають міста України. В Україні зареєстровано більше 7 млн автомобілів, з них 6 млн - легкові приватні автомобілі. Частка забруднення автотранспортом деяких міст України становить понад 90 % (мал. 58).

Питомі викиди токсичних речовин залежать від потужності і типу двигуна, режиму його роботи, технічного стану автомобіля, швидкості руху, стану і нахилу дороги, якості палива. Специфіка урбанізованих територій впливає на низьку швидкість руху автомобілів, напружений режим роботи двигуна, в результаті чого автошляхи міста є значно забрудненішими, ніж за його межами.

Прогресуючому забрудненню навколишнього середовища в містах сприяє велика питома вага приватних автомобілів (мал. 59). Наприклад, в Україні кількість приватних автомобілів з 1993 до 2007 року зросла з 2,5 млн до 6 млн одиниць.

У Японії за другу половину XX ст. кількість таких авто збільшилась у чотири рази.

Мал. 57. Динаміки збільшення кількості автомобілів на планеті (млн од.)

Мал. 58. Частка забруднення автотранспортом деяких міст України

Мал. 59. Кількість приватних автомобілів на 1000 мешканців у країнах світу

• Основні способи поліпшення екологічної ситуації в містах. Що ж зробити для того, щоб автомобільний транспорт відповідав сучасним вимогам екологічності? Вдосконалюються вже існуючі двигуни, створюються нові, що забезпечують більш повне згоряння палива, карбюраторний спосіб надходження у двигун палива замінюються прямим його надходженням, широко застосовується електроніка. Це помітно зменшує токсичність відпрацьованих газів, але довести її до необхідного рівня не вдається. Шкідливі речовини, що утворюються у двигунах, доводиться ліквідовувати вже у випускній системі. Для цього використовують каталітичні нейтралізатори. Проте їх використання пов’язано з певними труднощами, тому що відпрацьовані гази проходять по випускній системі з величезною швидкістю, їх температура вимірюється в широких межах і досягає 900 °С, а самі нейтралізатори, що встановлюються під дном автомобіля, піддаються зовнішнім механічним і тепловим впливам.

У сучасних нейтралізаторах як нейтралізуючі речовини застосовують платину, паладій, родій. Це дуже дорогі метали, і хоча їх використовують у незначній кількості (1-3 г), вартість такого пристою виявляється досить високою. У разі використання нейтралізаторів заправляти автомобіль можна лише неетилованим бензином, інакше нейтралізатор перестає працювати і зростає витрата пального. У зв’язку з цим зростає вартість автомобіля. У сучасних імпортних автомобілях на систему нейтралізації і електронні пристрої припадає 10-12 % вартості авто. Попри це автомобільні фірми всього світу переходять на оснащення автомобілів нейтралізаторами, тому що це забезпечує зниження кількості токсичних викидів на 80-90 % .

На токсичність відпрацьованих газів впливає і якість палива. На сьогоднішній день збільшується частка бензину без додавання свинцю, у дизельному пальному зменшують кількість сірки, паливо з нафти замінюють на чистіший, з екологічної точки зору, природний газ. Можна використовувати як паливо і водень, який не дає майже ніяких викидів. Однак поки що не вдається створити дешеві і безпечні системи утворення і зберігання водню в автомобілях. Останнім часом все популярнішими стають гібридні авто, які мають змогу працювати як на звичайному паливі, так і на електричній тязі. Також ведеться робота над створенням двигунів, що споживають надзвичайно невелику кількість палива.

Багато в чому екологія міст пов’язана з вирішенням проблем транспортних потоків. Важливе значення має розташування автомагістралей щодо житлових і виробничих районів міста, винесення основних, а особливо транзитних потоків автотранспорту на ізольовані дороги подалі від житлових кварталів. Для цього необхідне розумне планування автотрас, якісне покриття на них і спорудження захисних зон уздовж доріг.

Важливу роль у підтриманні екологічного балансу міських екосистем відіграють зелені насадження навколо промислових підприємств, уздовж транспортних магістралей, житлових мікрорайонів.

Громадський автотранспорт має бути зорієнтований на якнайменше забруднення атмосфери. Найчистішими з екологічної точки зору є тролейбуси, трамваї і метро. На жаль, у сучасних умовах у більшості міст України розвинутим є автобусний транспорт, який є найбільшим забруднювачем міського середовища.

Ріст автомобільного парку породив проблему утилізації непридатних для подальшого використання автомобілів. Так, у Європі лише за один рік утилізується близько 15 млн машин, у США - 11 млн. Щоб не відбувалось забруднення міст, довелося створити цілу мережу приймальних пунктів для розбирання старих авто, продажу придатних до використання автозапчастин, переробки брухту тощо.

Аргументи і факти

До списку екологічно найчистіших автомобілів 2009 р. належать 22 одиниці різних марок. Це автомобілі таких відомих виробників, як Audi, BMW, Fiat, Honda, Mazda, Mersedes, Volvo та багато інших. Найбільш цікавою моделлю є Honda FCX Clarity. Для того щоби привести Honda FCX Clarity в рух, використовується комбінація нових компактних літієво-іонних батарей і єдиного резервуару з рідким воднем. При сполученні кисню, що виділяється з повітря, і водню відбувається хімічна реакція і виділяється енергія, яка потім перетворюється в електричну. Єдиною речовиною, яка виділяється в навколишнє середовище, є вода. Додатковим джерелом енергії слугує регенеративна енергія гальмівної системи.

Ключові категорії і поняття

• транспортні засоби

• транспортна мережа

• урбанізовані території

• екологічно чистий транспорт

ВИСНОВКИ

1. Необхідно обмежити вплив інфраструктурного розвитку на використання землі, зменшити рух і перевантаження (особливо в урбанізованих районах), запобігти або знизити ризики, які виникають під час перевезення небезпечних вантажів. Все це можна забезпечити шляхом поліпшеної координації у плануванні й інвестуванні у транспортні інфраструктурні мережі і послуги, поліпшення конкурентного стану екологічно чистих видів транспорту, розвитку міського транспорту, який віддасть пріоритет громадському; продовженню технічного покращення засобів пересування і палива.

2. Важливою проблемою урбанізованих територій є оптимізація транспортних потоків. У великих містах на в’їздах доцільно створювати систему стоянок автотранспорту, від яких спланувати мережу маршрутів громадського транспорту.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Перелічіть основні елементи транспортної інфраструктури міст.

2. Перелічіть види екологічних збитків, що завдає автотранспорт міському середовищу.

3. Назвіть основні способи поліпшення екологічної ситуації в містах, пов’язані з транспортом.

4. Які ви знаєте способи зменшення викидів від автомобільного транспорту?

5. *Як, на вашу думку, можна розвантажити транспортні потоки у центральній частині міста? Відповідь обґрунтуйте.