Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Царик

§ 36. Транспорт — джерело забруднення навколишнього середовища

• Негативний вплив транспорту на довкілля. Роботу всіх видів транспорту забезпечує транспортна інфраструктура — збалансована сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв’язку, різноманітного технічного обладнання.

Основними проявами негативного впливу транспорту на навколишнє середовище є:

• забруднення атмосферного повітря через викиди шкідливих речовин пересувними транспортними засобами та стаціонарними об’єктами транспортної інфраструктури;

• акустичне забруднення від роботи двигунів, неякісного рухомого складу, незадовільного дорожнього покриття тощо;

• шкідливий вплив на навколишнє середовище під час спорудження транспортних шляхів, пов’язаний з вилученням земель, відведених під ці шляхи разом із зонами відчуження;

• негативний вплив на довкілля внаслідок перевезення небезпечних і радіоактивних речовин, у тому числі аварійні забруднення, пов’язані з використанням неякісної техніки і застарілого рухомого складу, а також з недостатнім контролем перевезень;

• негативний вплив діяльності транспорту на довкілля та його компоненти.

• Забруднення навколишнього середовища в межах транспортної мережі. В Україні у транспортній галузі функціонують: шість залізниць, 32 аеропорти, 20 морських торговельних та 10 річкових портів. Загальна протяжність магістралей країни становить: мережі автомобільних доріг загального користування - 169,4 тис. км (з твердим покриттям - 165,6 тис. км), у тому числі - 20,5 тис. км доріг державного і 148,9 тис. км місцевого значення; залізничної мережі України - 21,9 тис. км, річкових шляхів - 2,2 тис. км (мал. 55, табл. 1). В Україні розвинуті всі види транспорту. На 10 тис. км2 території припадає 372 км залізничних колій, 78 км внутрішньоводних шляхів, 1933 км автомобільних шляхів із твердим покриттям (табл. 1).

Мал. 55. Транспортна мережа України

Таблиця 1

Протяжність транспортних комунікацій в Україні

Види транспорту

Одиниці виміру

1990 р.

2000 р.

2009 р.

Експлуатаційна протяжність залізничних колій загального користування

км

22799

22301

21870

Довжина автомобільних доріг загального користування, всього

тис. км

167,8

169,5

169,1

У тому числі з твердим покриттям

157,2

163,8

165,2

Експлуатаційна протяжність тролейбусних шляхів загального користування

км

4015

4331

4431

Експлуатаційна протяжність трамвайних колій загального користування

км

2139

2145

2048

Експлуатаційна протяжність колій метрополітенів

км

62

92

102

Розміщення транспортних мереж є своєрідним (мал. 55). На відміну від промисловості, яка має локальний характер розміщення виробництв, і сільського господарства, для якого характерне ареальне розміщення виробництва, транспортна мережа характеризується лінійним розміщенням. Транспортна мережа світу охоплює близько 7 % території суходолу. На всіх континентах створена густа мережа залізниць і ще щільніша і більша мережа автомобільних шляхів.

Аналіз території вздовж автомобільних доріг довів, що на віддалі близько 100 м від автошляхів уміст свинцю у ґрунті та рослинах перевищує ГДК у 5-10 разів, а кадмію, ніколу, міді та цинку у 2-3 рази. Ця територія зовсім не придатна для сільськогосподарської діяльності (заготівлі кормів, випасання худоби), висадки та збирання плодово-ягідних культур. Деякі лісопосадки обабіч автотрас України містять у своєму складі плодово-фруктові види дерев, горіхи. Це пояснюється тим, що висаджувались вони у 30-50-ті роки XX ст., коли автомобільного транспорту було обмаль і забруднення майже не відбувалось. На сьогоднішній день збирання плодів, ягід, а особливо горіхів і грибів, без санітарної перевірки їхнього стану недоцільне. Проте, на жаль, люди нехтують небезпекою споживання забруднених продуктів, що призводить до збільшення кількості захворювань серед населення.

Таблиця 2

Динаміка показників викидів забруднюючих речовин та діяльності транспорту в Україні, 1990-2007 рр.

Показник

1990

1995

2000

2001

Викиди пересувними джерелами, тис. т

6110,3

1796,5

1949,2

1994,7

Індекс до 1990 р., %

100

29,4

31,9

32,6

Вантажообіг, млрд т/км

1039,3

544

368,8

385,2

Індекс до 1990 р., %

100

52

38

38

Пасажирообіг, млрд пас./км

222,5

120,2

113,1

112,8

Індекс до 1990 р., %

100

54

51

51

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2026,9

2103,5

2174

2151,5

2205,4

2566,7

33,2

34,4

35,6

35,2

36,1

42,0

402,7

444,9

466,6

458,1

478,8

493,0

39,5

44

46,2

45,6

47,6

47,8

117,2

121,2

128,6

135,8

139,3

140,9

53

55

58

61

62,6

63,3

Система автомобільних доріг створює умови для активізації ерозійних процесів. За обрахунками спеціалістів, під впливом прокладених шляхів змив ґрунту зі схилів зростає з 0,3 до 30 т/га на рік.

Необхідно зазначити, що викиди в атмосферне повітря підприємствами транспорту залежать від обсягів роботи, тобто від основних показників перевезення вантажів і пасажирів, а також природоохоронної діяльності на підприємствах. Основні показники діяльності транспорту, викиди від пересувних джерел, а також їхні індекси до 1990 року наведено в таблиці 2.

Аргументи і факти

У 1825 році пасажирський потяг проїхав від Дарлінгтона до Стоктона (Велика Британія) зі швидкістю 24 км/год. У 80-х роках XIX ст. німецькі інженери Бенц і Даймлер побудували перший автомобіль на бензині. Перші кораблі з тростини використовували єгиптяни близько 5 тис. років тому для переправи через Ніл. У середині XIX ст. побудовані залізні кораблі з гребним гвинтом. З 1783 р. люди літали у кошиках на повітряних кулях. У 1903 р. здійснено перший переліт через Ла-Манш, який тривав 37 хв. Швидкість сучасних реактивних пасажирських літаків становить 970 км/год, надзвукового «Конкорду» - 2330 км/год.

Ключові категорії і поняття

• транспорт

• транспортна мережа

• транспортна інфраструктура

• забруднення

ВИСНОВКИ

1. Головними заходами енергозбереження і зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище є використання сучасних економічних і екологічно безпечних двигунів, високоефективних моторних палив та їхніх альтернативних видів, удосконалення системи транспортних потоків, шляхового господарства, оптимізація дорожніх мереж.

2. На відміну від точкових і ареальних забруднень, стаціонарних джерел, транспортні забруднення носять лінійно-мережевий характер і охоплюють значні площі.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначте основний негативний вплив транспорту на навколишнє середовище.

2. Проаналізуйте дані таблиці 1 і визначте рівень розвитку транспортної інфраструктури України.

3. Чому неприпустимо вживати ягоди і фрукти та використовувати траву для годівлі тварин, якщо вони зібрані поблизу автотраси?

4. *Згідно з даними таблиці 2, визначте залежність між основними показниками діяльності транспорту та його впливом на навколишнє середовище.