Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Маршрут 5. Зайнятість населення у світі й Україні

Мої орієнтири:

  • називати кількість трудових ресурсів в Україні;
  • розуміти поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»;
  • визначати показники безробіття;
  • показувати на карті й називати області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудових ресурсів;
  • знаходити в різних джерелах інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та її областей;
  • пояснювати причини безробіття;
  • характеризувати кількість і якість трудових ресурсів окремих країн та України;
  • порівнювати зайнятість населення в окремих країнах й Україні;
  • оцінювати важливість знань про трудові ресурси й зайнятість населення.

§ 54. Економічно активне населення та трудові ресурси світу

  • Пригадайте, які види ресурсів вам відомі.

ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ. Усі особи чоловічої та жіночої статі, які забезпечують пропозицію робочої сили, становлять економічно активне населення. Тобто це не всі особи працездатного віку, а лише ті, хто дійсно бере участь у суспільному виробництві чи бажає бути його учасником. До економічно активного населення належать особи віком від 15 до 70 років (такі вікові межі встановлені в Європейському Союзі, проте верхній показник різниться в регіонах світу), що працюють у різних галузях економіки або своєму домашньому господарстві (мал. 188). Проте до цієї категорії не належать учні, які досягли працездатного віку, але продовжують навчатися в школі, коледжі, університеті тощо.

Мал. 188. Структура зайнятості населення в різних галузях світового господарства

ТРУДОВІ РЕСУРСИ. Трудовими ресурсами називають ту частину населення країни віком від 15 до 70 років, яка має необхідний рівень фізичного розвитку, освіти, професійних здібностей для роботи у сфері суспільно корисної діяльності. Трудові ресурси є найважливішою продуктивною силою суспільства. Фактично це потенційна маса живої праці, яку в даний період має держава. Особливо цінними є висококваліфіковані трудові ресурси та наукові працівники, які своєю діяльністю можуть оптимізувати господарство країни. Тому високорозвинені та багаті країни здійснюють «перекачування мізків» — коли заохочують до виїзду в ці країни найцінніші трудові ресурси.

Чисельність економічно активного населення зазвичай дещо менша, ніж трудових ресурсів. У світі трудові ресурси становлять близько 60-65 %, а економічно активне населення — 45-50 %. Таким чином, в окремих регіонах та країнах світу виникає брак трудових ресурсів, це є одним із чинників міграцій. У світовому масштабі можна визначити регіони з недостатнім рівнем забезпечення трудовими ресурсами (Канада, США, Австралія, країни Скандинавії) та регіони з надлишком трудових ресурсів (Південна та Південно-Східна Азія, Африка, Латинська Америка).

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ. Проблема безробіття є актуальною для всього світу. Вона характерна і для промислово розвинених країн, і для країн, що розвиваються (мал. 189). Переважну більшість безробітних становлять жінки, оскільки вони здебільшого зайняті в галузях, що швидко реагують на економічні потрясіння. Останнім часом збільшується число молоді, що виходить на ринок праці, але не може знайти собі роботу. Загалом у світі налічується близько 200 млн безробітних.

Мал. 189. Поселення безробітних у Мумбаї (Індія)

Значний вплив на безробіття має характер концентрації економічно активного населення. У наш час близько 60 % його проживає в Азії, при цьому 25 % — у Китаї. Крім цього, збільшився рівень цього показника в Африці та країнах Латинської Америки. Ці та інші чинники впливають на збільшення кількості безробітних, адже змінюється цінова політика у використанні робочої сили. Наприклад, європеєць на некваліфікованих роботах не буде працювати за ту платню, яку отримує африканець.

Чи знаєте ви, що...

У сучасному глобалізованому світі, заповненому різними ґаджетами та інформаційними продуктами, як не дивно, не всі люди вміють читати й писати. Частка неписьменного населення у світі становить 15 %, більшість із них — мешканці держав, що розвиваються. За кількістю неграмотних особливо виділяються деякі країни Азії та Тропічної Африки: Буркіна-Фасо — 78 %, Чад — 75 %, Нігер — 73 %, Афганістан — 72 %, Гвінея — 70 %, Сомалі — 63 %, Бутан — 53 %. Більше половини населення не вміють читати та писати в Бангладеш, Непалі, Пакистані. За чисельністю неписьменного населення світовим лідером є Індія — близько 350 млн осіб (35 % населення), з яких дві третини — жінки. Таким чином, кожен третій неписьменний у світі — індієць.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Економічно активне населення — це всі особи чоловічої та жіночої статі, які забезпечують пропозицію робочої сили.

2. Трудові ресурси — це частина населення країни віком від 15 до 70 років, яка має необхідний рівень фізичного розвитку, освіти, професійних здібностей для роботи у сфері суспільно корисної діяльності.

3. У світі трудові ресурси кількісно перевищують економічно активне населення, що призводить до міграційних процесів.

4. Проблема безробіття найгостріше стоїть у країнах, що розвиваються.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Проаналізуйте характер розподілу трудових ресурсів між великими регіонами світу.

2. У чому полягає відмінність між трудовими ресурсами й економічно активним населенням?

3. Як ви вважаєте, чи можливо таке, що проблема безробіття зникне найближчим часом? Чому?