Географія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 8 клас. Одинченко

§ 7. Обертання Землі навколо своєї осі й навколо Сонця

 • Пригадайте, що таке вісь Землі. Що таке екватор?
 • Які рухи здійснює Земля у Всесвіті?
 • Що відбувається на Землі внаслідок обертання її навколо своєї осі?

Ви вже знаєте, що вісь Землі — це уявна лінія, яка проходить крізь центр Землі й навколо якої Земля обертається. На однаковій відстані від полюсів по поверхні Землі проходить екватор — уявна лінія, яка поділяє земну кулю на Північну й Південну півкулі.

Земля обертається навколо своєї осі та рухається навколо Сонця, тобто здійснює два види руху. Унаслідок цих рухів на Землі відбуваються певні природні явища.

Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Повний оберт вона здійснює за добу, або 24 години. Це — добовий рух Землі. Обертання Землі навколо своєї осі зумовлює зміну дня і ночі.

Протягом доби наша планета повертається до Сонця то одним боком, то другим. При цьому Сонце освітлює тільки ту половину земної кулі, що повернута до нього. Саме тому в цей час на освітленому боці Землі — день, а на протилежному — ніч (рис. 8). Якби Земля не оберталася навколо своєї осі, то на одному боці земної кулі завжди був би день, а на другому — ніч.

Рис. 8. Обертання Землі навколо своєї осі

Ми не помічаємо руху Землі, тому що він відбувається безперервно й плавно. Разом із Землею рухаються і всі навколишні предмети, не змінюючи свого положення.

Обертаючись навколо своєї осі, наша планета водночас рухається і навколо Сонця. Унаслідок руху Землі навколо Сонця відбувається зміна пір року.

 • Назвіть пори року. Яка пора року нині?

Земля рухається навколо Сонця по своїй орбіті, здійснюючи повний оберт за 365 діб і 6 годин. Це річний рух Землі (рис. 9). За 4 роки з 6 годин набігає ціла доба. Її приєднують до найкоротшого місяця — лютого. Раз на 4 роки лютий має 29-те число. Такий рік, що налічує 366 діб, називають високосним.

Рис. 9 Річний рух Землі навколо Сонця

Під час руху Землі навколо Сонця земна вісь весь час нахилена в один бік. Завдяки нахилу земної осі Земля нагрівається сонячним промінням по-різному й відбувається зміна пір року: зима й весна, літо й осінь.

Рухаючись навколо Сонця, земна куля підставляє сонячному промінню то Північну півкулю, то Південну. У тій півкулі, що більше освітлюється, сонячне проміння падає прямовисніше й дає більше тепла. Там триває літо. Водночас у другій півкулі триває зима. Так, коли Південна півкуля звернена до Сонця, то на південь від екватора настає літо, а в нас, у Північній півкулі, у цей самий час — зима. І навпаки, коли Північна півкуля звернена до Сонця, то в нас літо, а в Південній півкулі — зима.

Якщо обидві півкулі освітлені однаково, то в одній півкулі настає весна, а в другій — осінь.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • Земля здійснює два види руху: добовий — обертання навколо своєї осі; річний — рух навколо Сонця. Обертання нашої планети навколо своєї осі зумовлює зміну дня і ночі. Унаслідок руху Землі навколо Сонця відбувається зміна пір року.

Запитання

 • 1. Які рухи здійснює Земля у Всесвіті?
 • 2. Що зумовлює на Землі зміну дня і ночі?
 • 3. За який час Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі?
 • 4. Чому ми не помічаємо руху Землі?
 • 5. Чому на Землі змінюються пори року?
 • 6. За який проміжок часу Земля здійснює повний оберт навколо Сонця?

Завдання

 • 1. Поясніть, чому раз на 4 роки місяць лютий має 29-те число.
 • 2. Розгляньте рис. 9. Розкажіть, як на Землі відбувається зміна пір року.
 • 3. Визначте, яка пора року триває в Південній півкулі, якщо в цей самий час у Північній півкулі: літо; весна; зима.

Цікаво дізнатися

Простежити за річним рухом Землі можна, провівши дослід із глобусом та лампою. Накресліть на столі сплюснуте коло. Воно зображатиме шлях Землі навколо Сонця. У центрі накресленого кола поставте ввімкнену лампу, що зображає Сонце. Рухайте глобус (земну кулю) по колу так, щоб земна вісь весь час була нахилена в один бік (на північ). Водночас повертайте глобус навколо осі із заходу на схід. Стежте, як освітлюватиметься глобус — земна куля. Не забувайте, що в земної кулі немає ні осі, ні підставки.