Географія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 8 клас. Одинченко

§ 45. Населення Європи

 • Чи можна назвати Україну багатонаціональною державою?
 • До якої раси належать українці?

Європа — одна з найзаселеніших частин світу. Людина почала заселяти Європу ще в давні часи. Здавна Європа стала осередком високорозвиненої цивілізації.

У Європі немає незаселених або малозаселених територій. У Європі добрий клімат, сприятливі для життя умови, зручні шляхи сполучення. І хоча розміри Європи менші, ніж інших частин світу, вона найгустіше заселена. У Європі живе п’ята частина населення земної кулі. Особливо густо заселені острів Велика Британія, Південна Європа. Поблизу найважливіших морських шляхів і в місцях видобутку корисних копалин виросли численні промислові міста. Більшість європейців проживають у містах, зайняті у промисловості або в сфері обслуговування.

Населення Європи майже повністю належить до європеоїдної раси. Характерні риси її — світла (іноді смуглява) шкіра, м’яке й здебільшого пряме волосся, різний колір очей, невеликий рот із тонкими губами. Разом із тим за зовнішністю жителі північних і південних європейських країн різняться. Так, для корінного населення Скандинавського півострова характерні світлі волосся і очі (рис. 148), а жителі Піренейського півострова зазвичай темноволосі й темноокі (рис. 149).

Населення Європи складається з багатьох народів. Кожен народ має свою мову й населяє певну територію або державу.

Рис. 148 Жителі Скандинавського півострова

Рис. 149. Жителі Піренейського півострова

Північ Європи населяють шведи, норвежці, датчани, голландці, а також англійці. На заході Європи живуть німці, австрійці, французи, швейцарці, бельгійці та інші народи. На півдні — італійці, іспанці, греки, португальці, турки. На сході — поляки, румуни, чехи, болгари, серби, хорвати, албанці, українці, білоруси, росіяни.

У кожного народу є своя мова, але буває, що народи, які населяють різні держави, говорять однією мовою. Так, у Німеччині, Австрії, Бельгії, Швейцарії говорять німецькою мовою.

Мови болгар, сербів, поляків, українців, білорусів, росіян та інших народів належать до слов’янської мовної групи. У їхніх мовах чимало схожих слів, багато спільного й у культурі.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • У Європі велика густота населення. Більшість європейців проживають у містах. Населення Європи майже повністю належить до європеоїдної раси. Населення Європи складається з багатьох народів. Українська мова належить до слов’янської мовної групи.

Запитання

 • 1. Чому в Європі велика густота населення?
 • 2. До якої раси належать народи, що населяють Європу?
 • 3. Які характерні риси європеоїдної раси?
 • 4. Які народи населяють північ і захід Європи?
 • 5. Які народи проживають: на півдні Європи; на сході Європи?
 • 6. До якої мовної групи належить українська мова?

Завдання

 • 1. Користуючись текстом підручника, випишіть у зошит назви народів Європи.
 • 2. Покажіть на політичній карті Європи, де живуть слов’янські народи. Назвіть їх.

Цікаво дізнатися

На Скандинавському півострові корінне населення Північної Європи називають лопарі. Звідси назва їхнього місця проживання — Лапландія. Лапландією називають географічну область на півночі Норвегії, Швеції і Фінляндії.