Географія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 8 клас. Одинченко

§ 2. Фізична карта й карта природних зон

 • Для чого потрібні географічні карти? Які види карт ви знаєте?
 • Навіщо на картах використовують умовні кольори?

Географічні об’єкти, явища можна не лише описати словами, а й позначити на карті. Географічна карта є важливим джерелом знань, вона дає змогу охопити поглядом велику поверхню Землі.

Зменшене в багато разів зображення земної поверхні на аркуші паперу за допомогою умовних кольорів і знаків називають географічною картою. За призначенням є різні карти.

На фізичних картах зображено різноманітні природні об’єкти земної поверхні — материки, океани, моря, річки, озера, рівнини, гори.

 • Розгляньте фізичну карту півкуль. Якими умовними кольорами на ній позначено поверхню Землі та водойми?

На картах природних зон зображено великі природні комплекси Землі — природні зони. За картою природних зон світу можна дістати уявлення про розташування на земній поверхні природних зон у певній послідовності від полюсів до екватора. На поширення природних зон указують контури різного кольору.

Основними чинниками утворення природної зони є клімат і рельєф. Це компоненти природного комплексу, від яких залежить формування й розвиток інших компонентів: рослинності, тваринного світу, ґрунтів. Від клімату змінюється рослинність, а зі зміною рослинності видозмінюються тваринний світ і ґрунт. Отже, кожна природна зона характеризується певним кліматом, ґрунтами, рослинним і тваринним світом.

 • Що називають природними зонами?

Основні природні зони: зона арктичних пустель, зона тундри, зона лісів — тайга й мішані ліси, зона степів, зона пустель, зона субтропіків, зона тропічних лісів, зона саван, області висотної поясності в горах.

На Землі зміна природних зон відбувається з півночі на південь. На розташування природних зон впливають рельєф місцевості, близькість морів та океанів, наявність теплих і холодних течій, інші причини.

Запитання

 • 1. Що таке географічна карта?
 • 2. Що зображено на фізичних картах, а що — на картах природних зон?
 • 3. Які чинники впливають на формування природних зон?
 • 4. Які природні зони світу ви знаєте?
 • 5. Як розташовуються природні зони на Землі?

Завдання

 • 1. Назвіть і покажіть на карті природних зон світу природні зони з півночі на південь.
 • 2. Випишіть у зошит назви природних зон світу.
 • 3. Розкажіть, що вам відомо про природну зону, в якій ви живете.

Цікаво дізнатися

Давньогрецького вченого Ератосфена невипадково називають «батьком географії». Він уперше досить точно визначив розміри окружності земної кулі. Також вважають, що вчений уперше склав карту світу на основі координатної сітки з меридіанами й паралелями. На ній були зображення Азії, Європи й кількох африканських регіонів. Ератосфен поділив Землю на п’ять кліматичних поясів: тропічний пояс посередині, дві холодні зони на крайніх півночі й півдні та два помірні пояси між ними.