Підручник з Основ здоров’я. 8 клас. Тагліна - Нова програма

Додаток

Науковці й лікарі, які вивчали та вивчають проблеми здоров’я

Юрій Дрогобич (1450—1494)

Науковий діяч доби Відродження. Юрій Дрогобич був філософом, астрономом, доктором медицини. Народився в Дрогобичі (нині місто у Львівській області). Навчався в університеті Болоньї, де став доктором філософії та медицини, професором і ректором Болонського університету. Юрій Дрогобич висловлював упевненість у здатності людського розуму пізнати закономірності світу. Серед його студентів був майбутній видатний астроном Миколай Коперник.

Данило Самойлович (1744—1805)

Данило Самойлович був лікарем, який присвятив усе своє життя боротьбі з дуже небезпечним інфекційним захворюванням — чумою. Він народився на Чернігівщині, закінчив Києво-Могилянську академію, а також госпітальну школу в Санкт-Петербурзі. Данило Самойлович неодноразово очолював боротьбу з епідеміями чуми в Україні й Росії. Він займався науковою діяльністю, багато разів проводив дослідження на собі. Данило Самойлович врятував чимало життів.

Володимир Петрович Філатов (1875—1956)

Був видатним офтальмологом. (Офтальмологія — це галузь медицини, що вивчає анатомію й фізіологію органів зору, хвороби ока та розробляє методи лікування і профілактики.) Філатову належить низка відкриттів світового значення. Він є творцем інноваційних методик відновлювальної хірургії та нових медичних інструментів, автором принципово нового методу лікування — тканинної терапії. Філатов повернув зір величезній кількості своїх пацієнтів, які завдяки йому змогли знову бачити.

Олександр Олександрович Богомолець (1881—1946)

Видатний фізіолог. Був президентом Української академії наук, автором багатьох наукових праць. Саме під його керівництвом було вперше вирішено завдання надійної консервації крові. Богомолець створив учення про взаємодію пухлини й організму — воно кардинально змінило існуючі на той час уявлення про пухлинний ріст.

Микола Михайлович Амосов (1913—2002)

Видатний хірург, який створив першу в Україні кафедру грудної хірургії. Він був засновником і директором Київського інституту серцево-судинної хірургії, заклав основи школи біологічної і медичної кібернетики, написав понад 400 наукових праць. Амосов широко відомий як письменник, автор книг «Думки та серце», «Записки з майбутнього», «Книга про щастя та нещастя», «Алгоритм здоров’я», «Моя система здоров’я». Він уперше увів поняття «кількість здоров’я», дав визначення здоров’я як «резервних потужностей» клітин, органів, цілого організму.

Валентин Іванович Грищенко (1928—2011)

Видатний акушер-гінеколог, академік НАН України, доктор медичних наук, професор, який багато років був директором Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Валентин Іванович ініціював створення в Україні служби екстракорпорального запліднення. Під його керівництвом в Україні народилася перша дитина «з пробірки».

Сергій Олександрович Крамарев (нар. 1954 р.)

Головний дитячий інфекціоніст України. Він також завідує кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця і займається юними пацієнтами в Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні. Окрім того, професор Крамарев — автор багатьох наукових праць і підручників для студентів медичних вузів.

Віталій Григорович Майданник (нар. 1957 р.)

Академік Національної академії медичних наук України, Заслужений лікар України, завідувач кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. З ім’ям Віталія Майданника пов’язаний активний розвиток багатьох напрямків у вітчизняній педіатрії. (Педіатрія — галузь клінічної медицини, яка вивчає хвороби дитячого віку.)

Євген Олегович Комаровський (нар. 1960 р.)

Український дитячий лікар, кандидат медичних наук, телеведучий передачі «Школа доктора Комаровського». Він автор багатьох наукових праць і науково-популярних книжок, найвідоміша з яких — «Здоров’я дитини і здоровий глузд її родичів».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст