Підручник з Основ здоров’я. 8 клас. Тагліна - Нова програма

Тема 12. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

§ 31. Інформаційна безпека. Вплив засобів масової інформації на здоров’я й поведінку людей. Комп'ютерна безпека. Безпека в мережі Інтернет

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Студент Гарвардського університету Марк Цукерберг запропонував створити внутрішню мережу для учнів цього престижного закладу. Однак адміністрація Гарварду не схвалила цієї пропозиції, посилаючись на необхідність захисту конфіденційних даних. Тоді Марк зламав захист університетської комп'ютерної системи, отримавши в результаті доступ до фотографій і особистих даних студентів. Оцініть його дії. Як би ви поставилися до них, якби були студентами, дані яких він здобув у такий спосіб?

Інформаційна безпека

Словосполучення «інформаційна безпека» є перекладом на українську мову англійського терміна information security. Іншим історично прийнятним перекладом цього терміна є поняття «захист інформації». Проблема захисту інформації є дуже актуальною і для держав, і для організацій, і для окремих людей. Питання безпеки — важлива частина впровадження нових інформаційних технологій в усі сфери життя суспільства.

Інформаційна безпека захищає інформацію від несанкціонованого доступу до неї, а також її використання й оприлюднення завдяки цьому. Існує інформаційна безпека держави, організації, особистості.

Інформаційна безпека держави захищає життєво важливі інтереси громадян, суспільства й держави. Вона запобігає заподіянню шкоди через негативний інформаційний вплив і застосуванню інформаційних технологій.

У 2009 р. було прийнято «Доктрину інформаційної безпеки України». Вона спрямована на забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки України в конкретних умовах даного історичного періоду.

Інформаційна безпека організації забезпечує стан захищеності інформаційного середовища організації, який сприяє її нормальному функціонуванню й динамічному розвитку.

Інформаційна безпека особистості захищає особистість, різноманітні соціальні групи та об’єднання людей від впливів, які здатні проти їхньої волі змінювати психічні стани й психологічні характеристики людини, змінювати її поведінку та обмежувати свободу вибору.

Більше про інформацію можна прочитати на сайті.

Вплив засобів масової інформації на здоров’я й поведінку людей

Ми живемо в сучасному інформаційному суспільстві. Інтернет, радіо, телебачення, книги, журнали, газети дають нам інформацію. І ця інформація на нас впливає. Її вплив може бути як позитивним, так і негативним. Наприклад, знання про те, як функціонує ваше тіло, які зміни характерні для вашого віку, допомагають вам зберігати своє здоров’я й нормально розвиватися. А от, скажімо, інформація, яку людина засвоює під час перегляду фільму жахів, може серйозно порушити психіку. Постійні бійки на екрані провокують агресію в телеглядачів. Усе це завдає шкоди здоров’ю людини.

Ліля щовечора сидить біля телевізора й перемикає канали, шукаючи щось цікаве. Пізніше вона насилу засинає, їй важко встати вранці, настрій у неї псується. Як ви вважаєте, як упливає на зір і психіку постійне перемикання каналів? Яку інформацію Ліля отримує? Як вона впливає на дівчину?

Сучасні інформаційні потоки стають дедалі стрімкішими. У них, поряд з корисною й позитивною інформацією, з’являється дуже багато неправдивої й негативної. За допомогою такої інформації можна справляти негативний психічний вплив на людей і маніпулювати ними.

Інформація буває дуже різної якості. Є інформація об’єктивна й перевірена. Наприклад, на сторінках підручників розміщено саме таку інформацію. Але інформація може бути й неправдивою, безграмотною, необ’єктивною. Такої інформації дуже багато в деяких телепередачах, газетах, журналах, на сайтах.

Ви маєте захищатись від негативного впливу інформації. Не дивіться по телевізору все поспіль, розумно обирайте книги й журнали для читання, кінофільми для перегляду. Адже ви не їсте все, що потрапляє вам на очі, а споживаєте тільки ту їжу, яка є корисною й смачною. Так само слід робити і з інформацією. Обирайте ту інформацію, яка вам потрібна, — об’єктивну, перевірену, позитивну.

Комп'ютерна безпека. Безпека в мережі Інтернет

Термін «комп’ютерна безпека» люди використовують для опису проблем, пов’язаних з мережевим використанням комп’ютерів та їхніх ресурсів.

Основними технічними складовими комп’ютерної безпеки є конфіденційність, цілісність, автентифікація, доступність.

Конфіденційність означає, що без авторизації не буде доступу до вашої інформації. Цілісність означає, що ваша інформація захищена від неавторизованих змін. Автентифікація означає, що користувач насправді є тим, за кого він себе видає. Доступність означає, що ресурси доступні авторизованим користувачам.

Найбільш важливою складовою комп’ютерної безпеки є конфіденційність. Не варто думати, що вам нема чого приховувати, пам’ятайте, що в Інтернеті інформація дуже швидко поширюється й зібрані про вас відомості можуть бути використані проти вас. Тому можливість контролю інформації (для чого вона збирається, хто і як може нею скористатися) є дуже серйозним і важливим питанням у контексті комп’ютерної безпеки.

Існують такі способи забезпечення комп’ютерної безпеки, як паролі, віруси та антивіруси, оновлення програмного забезпечення.

Опорні точки. Інформаційна безпека — важлива частина безпеки держави, організації, особистості. Інформаційне середовище суспільства потребує захисту. Якщо інформація потрапить до чужих рук, її можуть використати не за призначенням.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Що таке інформаційна безпека?

2. У якому разі інформація може негативно впливати на здоров’я?

II рівень

3. Чому необхідні заходи щодо інформаційної безпеки держави?

4. Чому необхідні заходи щодо інформаційної безпеки особистості?

III рівень

5. Які складові комп'ютерної безпеки ви знаєте?

6. Доведіть, що інформація буває дуже різної якості.

7. Як захищатись від негативного впливу інформації?

IV рівень

8. Доведіть, що проблема захисту інформації є дуже актуальною і для держав, і для організацій, і для окремих людей.

9. Доведіть, що інформація — це велика сила.

10. Як засоби масової інформації впливають на здоров’я і поведінку людей?

• Про безпеку в Інтернеті додатково подивіться відеоролик на сайті.

• Перевірте свої знання з розділу «Соціальна складова здоров’я».