Підручник з Основ здоров’я. 8 клас. Тагліна - Нова програма

Вправа № 6

Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети

Мета: навчитися користуватися алгоритмом постановки й досягнення мети.

Хід роботи

1. Сформулюйте свою мету щодо вашої майбутньої професії.

Проаналізуйте, чи є ця мета:

• конкретною

• реалістичною

2. Напишіть, які підцілі є кроками до досягнення вашої мети.

3. Проаналізуйте, чи відповідає ця мета вашим можливостям.

4. Проаналізуйте, якими ресурсами забезпечене досягнення цієї мети.

Оцінка:

• свого часу

• своєї працездатності

• свого терпіння

• своєї дисципліни

• своєї наполегливості

• своїх успіхів у навчанні

5. На окремому аркуші напишіть конкретний термін (дату) досягнення мети й конкретні дати досягнення підцілей.

6. Визначте критерії (ознаки) досягнення мети.

7. На окремому аркуші напишіть, які ви бачите можливі перешкоди на шляху до досягнення мети.

8. Скажіть собі: «Я зможу!».

9. Зробіть висновки.

Опорні точки. Кожна людина розвивається духовно. Існують певні складові духовного розвитку особистості. Моральний розвиток особистості тісно пов'язаний з її духовністю. Людина має власну систему життєвих цінностей — це те, що люди вважають важливим для свого життя.

Самовизначення, яке є однією зі складових духовного розвитку, передбачає, що людина може планувати своє майбутнє.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Як ви розумієте поняття «духовність»?

2. Чому життєві цінності є індивідуальними?

II рівень

3. Що ви знаєте про ієрархію потреб?

4. Що таке ієрархія цінностей?

III рівень

5. Як здійснювати планування майбутнього?

6. Чому люди не обговорюють щодня життєві цінності?

IV рівень

7. Доведіть, що розуміти себе, розуміти інших людей — означає розуміти ті цінності, якими керуєтеся ви самі й інші люди.

8. Чому життєві цінності треба вміти виявляти, осмислювати й усвідомлювати?

За інформацією про місце здоров’я в системі цінностей і вибір життєвого шляху на основі здорового способу життя можна звернутися до сайту.