Підручник з Основ здоров’я. 7 клас. Тагліна - Нова програма

Тема 11

ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

§ 17. Культура вияву почуттів. Вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. У магазині трирічний хлопчик попросив маму купити машинку. Мама відмовила йому. Малюк став голосно плакати, кричати й вимагати іграшку. Як ви вважаєте, чому така поведінка характерна тільки для маленьких дітей?

Емоційне благополуччя. Культура вияву почуттів

Світ, який вас оточує, впливає на ваші органи чуття, і, як наслідок, у вас виникають ті або інші відчуття. Відчуття тепла сонячних променів на щоці, відчуття вітру, смаку хліба. Через відчуття ви пізнаєте не предмет у цілому, а тільки його окрему властивість. Наприклад, колір, смак, запах.

З відчуттів формується сприйняття. Сприйняття відображає не окремий бік предмета, а предмет у цілому. Якщо ви їсте малину, то органи чуття одночасно повідомляють вам про її колір, смак, запах. Ваш мозок об’єднує все це разом, і формується сприйняття. У вас з’являється якесь ставлення до малини. Це ставлення називають емоцією. Малина викликає у вас позитивні емоції. Емоція — це психічний стан, чуттєве переживання.

Умови, предмети та явища, які сприяють досягненню мети й задовольняють потреби людини, викликають позитивні емоції. До позитивних емоцій належать задоволення, радість, інтерес тощо.

Якщо ж з’являються умови, предмети та явища, що перешкоджають досягненню мети або реалізації потреб, то вони викликають негативні емоції. До негативних емоцій належать невдоволення, журба, страх, смуток, тривога. Емоції пов’язані з потребами (що мені треба в цей момент) й особливостями ситуації (отримую я це чи ні).

Емоційне благополуччя людини — це впевненість у собі, відчуття захищеності, гарне самопочуття. Емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку особистості, формуванню доброзичливого ставлення до інших людей. Емоційна культура людини проявляється в емоційній чуйності людини, у відчутті відповідальності за свої переживання, у здатності розуміти й поважати почуття інших людей.

Крім емоцій, людина має почуття. Почуття людини — це її ставлення до світу, до того, що вона робить, і до того, що з нею відбувається.

Основна функція емоцій і почуттів — регуляція людської поведінки. Треба виховувати в собі культуру почуттів і способи прояву почуттів.

Ви можете переживати дуже різні емоційні стани й різні почуття. Наприклад, моральні почуття відображають ставлення людини до інших людей і до самої себе. Інтелектуальні почуття відображають ставлення до пізнання. Інтерес, допитливість, подив, відчуття таємниці — це інтелектуальні почуття.

Відчуття допомагають нам здобувати інформацію про світ, який нас оточує

Якщо квітка має приємний запах, то вона викликає позитивну емоцію

Людина отримує позитивні емоції з різних причин

Багато ситуацій викликають у нас негативні емоції

Почуття людини визначаються її взаєминами з іншими людьми. Способи вираження почуттів регулюються звичаями та традиціями суспільства. Існує культура почуттів, яка допомагає виражати їх у прийнятних для суспільства формах.

Існує певна культура прояву почуттів і емоцій. Маленька дитина нею ще не володіє. Коли вона щось хоче, то починає плакати, кричати, іноді навіть тупає ногами. Такий прояв емоцій неприпустимий для дорослої людини. Дитина поступово вчиться володіти своїми емоціями, керувати ними, бути терплячою. По-справжньому дорослою вона стане тоді, коли навчиться управляти своїми емоціями, насамперед негативними.

Про що свідчить негативна емоція? Вона свідчить про те, що ви не отримаєте бажаного, тому що ваша поведінка помилкова. Наприклад, ви одержали двійку й розплакалися, щоб розжалобити вчителя. Але ж він може поставити вам хорошу оцінку тільки після того, як ви виконаєте завдання! Виходить, ваша емоція заважає вам досягти поставленої мети. Цю емоцію треба «вгамувати» (тобто не плакати) і вирішувати проблему по-іншому, наприклад сісти й вивчити матеріал.

Учіться виражати свої емоції пристойно, учіться стримувати свої емоції, керувати ними. І пам’ятайте, що емоції — це неодмінна складова психічного життя людини. Немає людини без емоцій.

Вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень

Емоційні стани можуть впливати на роботу органів і систем організму. Наприклад, при емоційному збудженні змінюється частота пульсу, стає частішим дихання, можуть розширюватися судини на обличчі — людина червоніє. Емоції можуть суттєво впливати на наше здоров’я.

Негативні емоції можуть погіршувати наше здоров’я.

Культурна людина вміє володіти своїми емоціями і почуттями для того, щоб захистити себе від хвороб і приймати правильні рішення. Дуже важливо радіти хорошим емоціям і протидіяти негативним.

До позитивних емоцій належать інтерес, радість, ніжність, задоволення, спокій, здивування, захоплення. До негативних — гнів, лють, заклопотаність, страх, тривожність, відчай, смуток.

Щоб залишатися здоровою, людина повинна бути сильнішою за свої емоції. Але слід мати на увазі, що свої емоції пригнічувати не можна. Емоцію треба правильно пережити. Наприклад, якщо спрямувати емоцію гніву на якийсь свій недолік, скажімо, на боягузтво або незібраність, можна отримати дивовижний результат.

Від того, які думки й емоції нами панують, залежить наше здоров’я, тому дуже важливо їх контролювати. Негативні емоції створюються негативними думками. Постарайтеся позбутися негативних думок, помінявши їх на позитивні. Пам’ятайте, що людину можна вважати емоційно благополучною, якщо вона, переживаючи сильні емоції, уміє справлятися з ними, знаходити прийнятні способи їх вираження або стримувати їх.

Опорні точки. Людині притаманні певні емоції й почуття. У процесі розвитку дитина вчиться володіти ними й виражати їх так, як заведено в суспільстві. Почуття — це форма переживання людиною свого ставлення до світу, який її оточує, й до самої себе. Позитивні й негативні почуття — важлива частина нашого психічного життя. Вони можуть впливати на стан здоров’я організму.

Запитання для повторення й обговорення

I-II рівні

1. Як почуття можуть впливати на наше здоров’я?

2. Чим відчуття відрізняється від сприйняття?

III рівень

3. Наведіть приклади умов, предметів та явищ, які викликають позитивні емоції.

4. Наведіть приклади умов, предметів та явищ, які викликають негативні емоції.

5. Що ви знаєте про культуру прояву почуттів і емоцій?

IV рівень

6. Доведіть, що емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку особистості, формуванню доброзичливого ставлення до інших людей.

7. Доведіть, що культурна людина вміє володіти своїми емоціями й почуттями.

8. Доведіть, що від того, які думки й емоції нами керують, залежить наше здоров’я.