Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу

Виберіть правильний варіант відповіді (за кожну правильну відповідь на завдання 1—3 — 1 бал).

1. Який стаж у галузі права повинна мати особа, щоб стати адвокатом?

А не менше ніж два роки

Б не менше ніж п’ять років

В не менше ніж сім років

Г не менше ніж десять років

2. Яке з наведених завдань Конституція України покладає на органи прокуратури?

А проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень

Б здійснення правосуддя

В підтримання публічного обвинувачення в суді

Г надання професійної правничої допомоги

3. Укажіть, яке заняття судді мають право поєднувати зі своєю основною діяльністю.

А ведення фермерського господарства

Б робота народним депутатом України

В викладання у вищому навчальному закладі

Г надання платних юридичних консультацій приватним підприємствам

4. Заповніть таблицю «Послуги адвоката та нотаріуса в Україні» (3 бали).

Зазначте в потрібному стовпчику номер ситуації, у якій слід звертатися до відповідного фахівця.

1) захист у кримінальному провадженні;

2) передача документів на зберігання;

3) завірення підпису;

4) допомога у складанні позовної заяви до суду.

Адвокат

Нотаріус

5. Порівняйте юридичні професії, визначивши в них спільне та відмінне (3 бали).

Професія

Спільне

Відмінне

Патрульний поліцейський

Дільничний офіцер поліції'

6. Дайте розгорнуту відповідь (3 бали).

Римський юрист Публілій Сір писав: «Там може процвітати народ, де процвітають закони».

Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання? Спробуйте пояснити його в контексті розвитку юридичної професії в Давньому Римі. Яку роль, на вашу думку, відіграв розвиток юридичної професії в історії людства? Яким чином її представники можуть забезпечити «процвітання законів»?

Тестові завдання онлайн