Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу

Виберіть правильний варіант відповіді (за кожну правильну відповідь на завдання 1—3 — 1 бал).

1. Відповідно до Цивільного кодексу України, особа, яка не досягла 14 років (малолітня), має

А часткову цивільну дієздатність

Б неповну цивільну дієздатність

В повну цивільну дієздатність

Г обмежену цивільну дієздатність

2. Який із наведених видів кримінальних покарань, згідно з Кримінальним кодексом України, може застосовуватися як додаткове покарання?

А штраф

Б громадські роботи

В виправні роботи

Г конфіскація майна

3. Укажіть одну з підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу відповідно до Кодексу законів про працю України.

А відмова або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони

Б прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

В призов або вступ працівника на військову службу, направлення на невійськову (альтернативну) службу

Г відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

4. Доповніть схему (3 бали).

СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

5. Дайте правову оцінку ситуації (3 бали).

Неповнолітня М. (15 років) на подаровані їй бабусею та дідусем на день народження гроші вирішила придбати мобільний телефон у свого приятеля Л. (18 років). Здійснюючи свій намір, М. не порадилася з батьками, вважаючи, що може розпоряджатися подарованими грошима на власний розсуд. Батьки не поділяли думку доньки і, дізнавшись про самовільне придбання дорогої речі, висунули вимогу негайно повернути телефон Л. в обмін на гроші.

Чи є правомірною є вимога батьків? Відповідь обґрунтуйте,

6. Складіть пам’ятку «Як не стати жертвою шахраїв при прийомі на роботу» (3 бали).

Тестові завдання онлайн