Історія України. 7 клас. Свідерський

Найважливіші історичні дати

Хронологічна таблиця

Дата

Подія

602 р.

Остання згадка про антів у писемних джерелах

860 р.

Похід Аскольда на Константинополь

882 р.

Похід Олега на Київ, об’єднання східнослов’янських земель

907, 911 рр.

Походи Олега на Константинополь

912-945 рр.

Князювання Ігоря в Києві

941, 944 рр.

Походи князя Ігоря на Константинополь

945 р.

Повстання древлян

945-964 рр.

Правління княгині Ольги

964-972 рр.

Князювання Святослава, розгром Хозарського каганату

968-971 рр.

Війни князя Святослава на Дунаї

980-1015 рр.

Князювання Володимира

988-989 рр.

Запровадження християнства як державної релігії

996 р.

Спорудження Десятинної церкви

1019-1054 рр.

Князювання Ярослава Мудрого в Києві

1036 р.

Розгром печенігів під Києвом

1039 р.

Утворення Київської митрополії Константинопольського партріархату

1056-1057 рр.

Створення Остромирового Євангелія

1097 р.

З’їзд князів у Любечі

1113 р.

Укладення «Повісті минулих літ»

1113-1125 рр.

Князювання в Києві Володимира Мономаха

1153-1187 рр.

Князювання в Галичі Ярослава Осмомисла

1169 р.

Спустошення Києва Андрієм Боголюбським

1187 р.

Перша згадка назви «Україна» у літописах

1187 р.

Створення «Слова о полку Ігоревім»

1199 р.

Утворення королівства Руського (Галицько-Волинської держави)

1223 р.

Битва на річці Калці

1230-ті роки

Розбудова м. Холма — другої після Галича столиці Руського королівства

1238-1264 рр.

Правління Данила Романовича

Продовження табл.

Дата

Подія

1238 р.

Розгром військом Данила Галицького рицарів-хрестоносців під Дорогичином

1240 р.

Спустошення монголами Києва

1253 р.

Коронація Данила Галицького в Дорогичині

1254 р.

Битва біля м. Ярослава. Розгром польсько-угорського війська

1256 р.

Перша літописна згадка про м. Львів

1264-1301 рр.

Князювання Лева — сина Данила Романовича

1301-1308 рр.

Правління короля Юрія І Львовича в королівстві Руському

1303 р.

Утворення королем Юрієм І Львовичем Галицької митрополії

1308-1323 рр.

Князювання Андрія та Лева Юрійовичів

1323-1340 рр.

Князювання Юрія ІІ Болеслава

1324 р.

Надання магдебурзького права місту Володимиру-Волинському

1340 р.

Початок боротьби за Галицько-Волинські землі між Польщею, Угорщиною та Литвою

1356 р.

Надання магдебурзького права місту Львову

1359 р.

Уключення Шипинської землі до складу Молдовської держави

1362 р.

Битва на річці Сині Води

1374 р.

Надання магдебурзького права м. Кам’янцю-Подільському

1385 р.

Укладання Кревської унії

1387 р.

Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

1425-1449 рр.

Утворення Кримського ханату

1478 р.

Перехід Кримського ханату у васальну залежність від Османської імперії

1489 р.

Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

1491 р.

Початок українського книговидання, друк кириличним шрифтом у м. Кракові церковнослужбових книг

1514 р.

Битва під Оршею. Призупинення Московської експансії на білоруські й українські землі