Підручник з Історії України. 7 клас. Свідерський - Нова програма

НАЙВАЖЛИВІШІ ІСТОРИЧНІ ДАТИ

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

Дата

Подія

602 р.

Остання згадка про антів у писемних джерелах

860 р.

Похід Аскольда на Константинополь

882 р.

Похід Олега на Київ

907, 911 рр.

Походи Олега на Константинополь

912—945 рр.

Князювання Ігоря в Києві

941, 944 рр.

Походи князя Ігоря на Константинополь

945 р.

Повстання древлян

945—964 рр.

Правління княгині Ольги

964—972 рр.

Князювання Святослава

968—971 рр.

Війни князя Святослава на Дунаї

980—1015 рр.

Князювання Володимира

988—989 рр.

Хрещення Русі

996 р.

Спорудження Десятинної церкви

1019—1054 рр.

Князювання Ярослава Мудрого

1036 р.

Розгром печенігів під Києвом

1039 р.

Утворення Київської митрополії

1068 р.

Повстання в Києві

1097 р.

З’їзд князів у Любечі

1113—1125 рр.

Князювання в Києві Володимира Мономаха

1153—1187 рр.

Князювання в Галичі Ярослава Осмомисла

1169 р.

Спустошення Києва Андрієм Боголюбським

1187 р.

Перша згадка назви «Україна» в літописах

1199 р.

Утворення Галицько-Волинського князівства

1223 р.

Битва на річці Калці

1237—1264 рр.

Правління Данила Романовича в Галицько-Волинському князівстві

1238 р.

Розгром військом Данила Галицького рицарів-хрестоносців під Дорогичином

1240 р.

Спустошення монголами Києва

1253 р.

Коронація Данила Галицького в Дорогичині

1256 р.

Перша літописна згадка про м. Львів

1264—1301 рр.

Князювання Лева — сина Данила Романовича

1301—1308 рр.

Правління короля Юрія І Львовича в Галицько-Волинській державі

1308—1323 рр.

Князювання Андрія та Лева Юрійовичів

1323—1340 рр.

Князювання Юрія II Болеслава

1324 р.

Надання магдебурзького права місту Володимиру-Волинському

1340 р.

Початок боротьби за Галицько-Волинські землі між Польщею, Угорщиною та Литвою

1356 р.

Надання магдебурзького права місту Львову

1359 р.

Включення Шипинської землі до складу Молдовської держави

1362 р.

Битва на річці Сині Води

1385 р.

Кревська унія

1387 р.

Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

1425—1449 рр.

Утворення Кримського ханату

1478 р.

Перехід Кримського ханату у васальну залежність від Османської імперії

1491 р.

Початок українського книговидання, друк кириличним шрифтом у м. Кракові релігійних книг