Підручник з Історії України. 7 клас. Свідерський - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина XIV—XV ст.)»

Після занепаду Галицько-Волинського князівства українські землі потрапили до складу сусідніх держав. Галичина, Західна Волинь і Західне Поділля ввійшли до Польського королівства. Волинь, Київщина, Східне Поділля та Чернігово-Сіверщина опинились у складі Великого князівства Литовського.

Становище українських земель у складі цих держав було різним. У Польському королівстві були утворені Руське (Галичина), Белзьке (Західна Волинь) і Подільське воєводства на чолі з намісниками. Тут було запроваджене польське право й поступово вводилося кріпацтво. Міста заселялися поляками й німецькими колоністами.

У Великому князівстві Литовському українські землі тривалий час зберігали автономію, а українські пани та шляхта істотно впливали на перебіг подій у державі. Тут зберігалося руське право, а руська (давньоукраїнська) мова була державною.

У південноукраїнських степах і Криму після розпаду Золотої Орди утворилося Кримське ханство. Відтоді історія України тісно переплелася з історією сусідніх народів — поляків, литовців і татар.

ЗАХОПЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ІНОЗЕМНИМИ ФЕОДАЛАМИ

Велике князівство Литовське

Волинь (1340); Київщина, Чернігово-Сіверщина (1355); східне Поділля, Переяславщина (1362);

Московська держава

Чернігово-Сіверщина (1500—1523)

Польське королівство

Галичина (1387), Західне Поділля (1434)

Угорське королівство

Закарпаття (XI—XIII ст.)

Молдовське князівство

Буковина (середина XIV ст.)

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XIV—XVI ст.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Землеробство

Тваринництво

Зернове; Городництво; Садівництво

Рогата худоба (Велика, Дрібна)

Свинарство

РЕМЕСЛО

(200 різновидів)

ПРОМИСЛИ

Мисливство; Рибальство; Бджільництво

ТОРГІВЛЯ

Внутрішня

Зовнішня

Торг; Ярмарок; Базар