Підручник з Історії України. 7 клас. Свідерський - Нова програма

§ 18. ПРАВЛІННЯ ЮРІЯ І ЛЬВОВИЧА Й ОСТАННІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІ КНЯЗІ

Яка була політика Лева Даниловича щодо Золотої Орди?

1. Правління короля Юрія І Львовича

На початку XIV ст. влада в Галицько-Волинській державі знову зосереджується в одних руках. Після смерті інших князів династії Романовичів єдиним володарем став син Лева Даниловича, князь Юрій І Львович (1301—1308).

Король Юрій І Львович. Реконструкція М. Фіголя

Це був могутній і розумний правитель. Він дуже вдало використав внутрішні заколоти, які відбувалися в той час у Золотій Орді. Юрій І знову пересуває південні кордони своєї держави аж до нижньої течії Дністра й Південного Бугу.

Юрій І, як і його дід Данило, прийняв королівський титул, іменуючи себе королем Русі (тобто Галицької землі) і князем Володимирії (Волині). Він переніс свою столицю зі Львова до Володимира-Волинського, уклав союз із мазовецьким князем Казимиром Куявським та одружився з його дочкою. Юрій Львович зійшовся з німецькими хрестоносцями з метою заручитися підтримкою й мати союзників у боротьбі проти Литви. Адже Литва на той час ставала дуже сильною державою.

Одним із головних здобутків короля Юрія І було утворення в 1303 р. окремої Галицької церковної митрополії. До неї ввійшли кілька єпархій: Володимирська, Луцька, Перемишльська, Турово-Пінська, Галицька та Холмська.

Митрополія — церковно-адміністративний округ (голова — митрополит), який поділяється на єпархії на чолі з єпископами.

Раніше вся Русь входила до складу однієї митрополії — Київської. Однак наприкінці XIII ст. київські митрополити перебралися зі зруйнованого монголами Києва на північний схід, у Суздаль. Тому заснування окремої митрополії мало велике значення для розвитку українських земель. По-перше, поставлення Константинопольським патріархом окремого митрополита для Галицько-Волинської держави демонструвало всьому православному світові її авторитет і могутність. По-друге, це був захист політичної незалежності об’єднаного князівства. По-третє, утворення митрополії давало неабиякі можливості для розвитку православ’я та традиційної культури.

2. Останні галицько-волинські князі

Після смерті Юрія І Галицько-Волинська держава перейшла до його синів — Андрія Юрійовича та Лева II Юрійовича. Вони, як свого часу Данило й Василько, правили спільно в 1308—1323 рр. і титулувалися князями Руської землі. Збереглися грамоти Андрія та Лева, написані латинською мовою. З них ми дізнаємося, що князі підтримували на своїх землях міжнародну торгівлю, брали участь у боротьбі польських князів проти німецького натиску.

Князь Андрій Юрійович. Реконструкція М. Фіголя

У зовнішній політиці Андрій і Лев опиралися на союз із тевтонськими рицарями. Цей союз не лише забезпечував українським товарам вихід до Балтійського моря, а й був противагою Литві. Українські ж князі обіцяли рицарям захист від монголів. У війні з Ордою Андрій і Лев загинули. Польський король у листі до Папи Римського в 1323 р., повідомляючи про цю подію, називав своїх східних сусідів «непоборним щитом» проти жорстокого монгольського племені.

Останнім галицько-волинським князем був племінник Андрія й Лева II, Юрій II Болеслав (1323—1340). Він продовжив політику своїх попередників, зумів урегулювати відносини із Золотою Ордою, Литвою та Тевтонським орденом. Однак напруженими залишалися відносини з Польщею та Угорщиною, які почали готувати спільний наступ на Галицько-Волинську державу.

У внутрішній політиці Юрій II сприяв розвитку міст, прагнув обмежити владу боярської верхівки. Ці заходи князя викликали незадоволення бояр, і у квітні 1340 р. його було отруєно у Володимирі-Волинському. Припинення існування правлячої династії Романовичів стало ударом для держави.

Галицько-Волинське князівство затримувало Золоту Орду в наступі на землі західних сусідів, але саме виснажувалось у цій боротьбі. Послаблення князівства спричинила боротьба із зовнішніми ворогами на заході та півночі, а також конфлікти князів і бояр. Цим і скористалися сусідні держави. Після смерті останнього галицько-волинського князя ці землі в 1340—1387 рр. були захоплені й поділені між Польщею, Литвою, Угорщиною та Молдовою.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Непроста доля корони Данила Галицького

У 1340 р. був отруєний останній галицько-волинський князь Юрій II (Болеслав Тройденович). 22—27 квітня 1340 р. польський король Казимир IIIВеликий захопив Львів і пограбував княжу скарбницю: забрав корону Данила Галицького, вінець Юрія І, княжий престол, ризи, два золоті хрести.

За іншою версією, князь Данило мав літній замок у Перемишлі. Королівську корону він нібито передав до Перемишльського кафедрального собору Святого Івана Хрестителя. Там вона перебувала до Першої світової війни (1914 р.).

1915 р. корону вивезли до Москви. До 1922 р. вона перебувала в московському монастирі. До Перемишля її повернули знищеною. У майстерні отців василіян корону поновили у формі митри, тобто головного убору вищого духовенства.

Під час Другої світової війни (1939—1945) корона загубилася, і де вона, достеменно невідомо до сьогодні. Щодо цього є кілька версій, зокрема така: корона Данила Галицького зберігається в Польщі. Такої позиції дотримується польський професор Є. Місило, який в архівних документах знайшов цьому чимало підтверджень. До неї схиляється й більшість дослідників України. За іншою версією, у 1942 р. корону передали на зберігання до Ватиканського музею. Припускають також, що корона-митра могла, урешті-решт, опинитися в Росії або США.

Митра перемишльського владики. Реконструкція (за малюнком з оригіналу художника А. Скрутка)

Князь Юрій І Львович, князі Андрій Юрійович і Лев ІІ Юрійович, князь Юрій II Болеслав, Галицька церковна митрополія.

Завдання та запитання

1. Історичний бліцтурнір (умови вам відомі з попередніх уроків).

Де була столиця князівства за Юрія І?

З ким установив дипломатичні відносини Юрій І?

Назвіть головний здобуток Юрія І.

Хто став на престол після смерті Юрія І?

Назвіть джерела, з яких відомо, що Андрій і Лев II підтримували міжнародну торгівлю та зв’язки з Тевтонським орденом.

Як називав польський король Андрія та Лева II?

Хто був останнім князем Галицько-Волинських земель?

Після якої події Польща, Угорщина й Литва починають боротися за Галицько-Волинську державу?

Скільки років Галицько-Волинські землі були незалежними після смерті Юрія II?

2. З якою метою Юрій І зійшовся з німецькими хрестоносцями?

3. Доповніть речення: У 1340—1387 рр. Галицько-Волинські землі були поділені між... .

4. Об’єднайтесь у дві команди. Складіть групову розповідь про: а) діяльність Юрія І; б) діяльність Юрія ІІ.

5. Складіть план розповіді до оповідання «Галицько-Волинські землі за останніх князів».

6*. Чи повернеться, на вашу думку, в Україну дорогоцінна для нашого народу історична реліквія — корона Данила Галицького? Кому й що потрібно для цього робити?