Підручник з Історії України. 8 клас. Струкевич - Нова програма

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

Дата

Подія

1489 р.

Перша згадка про козацтво в хроніках

1529 р.

Видано кодекс законів — Перший Литовський статут (наступні редакції Литовського статуту було здійснено в 1566 р. та 1588 р.)

1555 р.

Д. Вишневецький збудував на о. Мала Хортиця замок, який став прообразом майбутніх Січей

1558—1583 рр.

Лівонська війна

1 липня 1569 р.

Люблінська унія. Об'єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського в Річ Посполиту

Квітень—червень 1569 р.

Включення до складу Польщі Підляшшя, Волині, Брацлавщини, Київщини

5 червня 1572 р.

Грамота Сигізмунда II Августа, якою утворено реєстр козаків з 300 чоловік

1573 р.

Відкриття у Львові друкарні І. Федоровим

1576 р.

Заснування Острозької академії

1586 р.

Надання Львівському братству права ставропігії. Засновано першу братську школу (Львів)

1587 р.

Виникнення української полемічної літератури

1588 р.

Прийняття Третього Литовського статуту, остаточне закріпачення селянства

1591—1596 рр.

Селянсько-козацькі повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка

Жовтень 1596 р.

Проведення православного й уніатського Берестейських соборів; проголошення Берестейської церковної унії

1615 р.

Заснована Київська братська школа. Єлисей Плетенецький заснував друкарню при Києво-Печерській лаврі

24 грудня 1624 р.

М. Дорошенко уклав союзний договір з кримським ханом Шагін-Гіреєм, який став першим міжнародним договором козацтва у XVII ст.

6 листопада 1625 р.

Куруківська угода, реєстр збільшено до 6 тис. козаків

1630 р.

Козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила).

8 червня 1630 р.

Укладення угоди в Переяславі, реєстр збільшено до 8 тис. козаків

1632 р.

Створення Київської колегії з об’єднаних братської і лаврської шкіл, яка згодом стала називатися Києво-Могилянською академією

1635 р.

Зруйнування фортеці Кодак запорожцями на чолі з І. Сулимою

1637—1638 рр.

Національно-визвольні повстання під проводом П. Павлюка (Бута), Д. Гуні, К. Скидана, Я. Острянина

24 листопада 1638 р.

Затвердження сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська Запорозького»

Січень 1648 р.

Початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького

Червень 1648 р.

Б. Хмельницький підготував для армії військовий статут — «Статті про устрій Війська Запорозького»

Травень 1648 р.

Битви на Жовтих Водах та під Корсунем

11—13 вересня 1648 р.

Битва під Пилявою

Вересень—листопад 1648 р.

Звільнення Західної України

17 грудня 1648 р.

Урочистий вступ Б. Хмельницького до Києва

13 лютого 1649 р.

Проголошення Б. Хмельницьким програми державного будівництва

Липень—серпень 1649 р.

Битви під Лоєвом, Збаражем, Зборовом

8 серпня 1649 р.

Укладення Зборівського мирного договору

Серпень—вересень 1650 р.

Перший похід козацьких полків до Молдови

18—30 червня 1651 р.

Битва під Берестечком

18 вересня 1651 р.

Укладення Білоцерківського мирного договору

22—23 травня 1652 р.

Батозька битва

Серпень 1652 р.

Укладення українсько-молдовського союзу

Квітень—травень 1653 р.

Похід козацьких полків Т. Хмельницького в Молдову й Волощину

Серпень 1653 р.

Похід козацьких полків Т. Хмельницького в Молдову. Поразка під Сучавою

Жовтень—грудень 1653 р.

Облога Жванця. Жванецький договір між Кримом та Польщею

12—27 березня 1654 р.

Українсько-московські перемовини й укладення українсько-московського договору

19—21 січня 1655 р.

Охматівська (Дрижипільська) битва

Весна 1654 — літо 1655 рр.

Об'єднаний похід московсько-українського війська на Білорусь

Травень—листопад 1655 р.

Похід об’єднаних українсько-московських сил в Західну Україну

24 жовтня 1656 р.

Укладення Віленського миру між Московією та Польщею

Серпень 1657 — вересень 1659 рр.

Гетьманування І. Виговського

6 вересня 1658 р.

Укладення Гадяцького договору

1658—1659 рр.

Московсько-українська війна

28—29 червня 1659 р.

Конотопська битва

Вересень 1659 — січень 1663 рр.

Друге гетьманування Ю. Хмельницького

17 жовтня 1659 р.

Укладення Переяславського договору — фальсифікації договору 1654 р.

17 жовтня 1660 р.

Укладення Ю. Хмельницьким Слободищенського договору з Польщею

1661 р.

Видано Києво-Печерський патерик

Січень 1663 — липень 1665 рр.

Гетьманування П. Тетері

17—18 червня 1663 р.

«Чорна рада» в Ніжині. Обрання І. Брюховецького гетьманом

Листопад 1663 — лютий 1664 рр.

Похід польського короля на Лівобережжя

Грудень 1665 р.

Підписання І. Брюховецьким «Московських статей»

1665—1676 рр.

Гетьманування П. Дорошенка

30 січня 1667 р.

Укладення Андрусівського мирного договору

Січень 1668 р.

Початок Брюховеччини — повстання Лівобережжя проти Москви

18 червня 1668 р.

Возз’єднання України під владою П. Дорошенка

1668—1672 рр.

Гетьманування Д. Многогрішного

9 березня 1669 р.

Укладення Глухівських статей між Д. Многогрішним і Московією

Березень 1669 р.

Визнання П. Дорошенком протекторату Туреччини

17 червня 1672 р.

Обрання І. Самойловича гетьманом; укладення Конотопських статей

1672—1689 рр.

Гетьманування І. Самойловича

1672—1699 рр.

Перебування Поділля під владою Туреччини унаслідок укладення Бучацького мирного договору між Туреччиною і Польщею

1677, 1678 рр.

Оборони Чигирина, оточуваного турецько-татарськими військами. Зруйнування Чигирина

1678—1679 рр.

«Великий згін» мешканців Правобережжя на лівий берег Дніпра

13 січня 1681 р.

Укладення Бахчисарайського мирного договору між Туреччиною і Московією

6 травня 1686 р.

Укладення договору про «Вічний мир» між Московією та Польщею

Травень—липень 1687 р.

Перший Кримський похід

25 липня 1687 р.

Обрання гетьманом І. Мазепи та укладення Коломацьких статей

1687—1709 рр.

Гетьманування І. Мазепи

Березень—травень 1689 р.

Другий Кримський похід

1689—1700 рр.

Участь України-Гетьманщини у боротьбі за Північне Причорномор'я

1702—1704 рр.

Повстання на Правобережжі під проводом С. Палія

1703—1707 рр.

Час активної участі українців Закарпаття у визвольній війні угорців проти Габсбургів

Травень—червень 1704 р.

Возз’єднання України під владою І. Мазепи

1700—1721 рр.

Північна війна Росії зі Швецією

1708 р.

Перехід І. Мазепи на бік шведського короля. Знищення російськими військами Батурина

1709 р.

Приєднання запорожців до шведського короля й І. Мазепи. Полтавська битва

5 квітня 1710 р.

Ухвалення Конституції П. Орлика

1710—1742 рр.

Роки діяльності П. Орлика — гетьмана в еміграції

1708—1722 рр.

Гетьманування І. Скоропадського

1722—1725 рр.

Роки діяльності наказного гетьмана П. Полуботка

1722—1727 рр.

Діяльність першої Малоросійської колегії

1727—1734 рр.

Гетьманування Д. Апостола

1734—1750 рр.

Функціонування Правління гетьманського уряду

1734 р.

Заснування Нової (Підпільненської) Січі. Перший спалах гайдамацького руху

1735—1743 рр.

Час активних дій опришка О. Довбуша

1750 р.

Другий спалах гайдамацького руху

1750—1764 рр.

Гетьманування К. Розумовського

1760 р.

Реформування Генерального військового суду

1763 р.

Здійснення судової реформи в Гетьманщині

1764 р.

Ліквідація гетьманства, заснування другої Малоросійської колегії

1768—1769 рр.

Третій спалах гайдамацького руху. Коліївщина

1768—1774 рр.

Участь Запорожжя та полків Лівобережжя в російсько-турецькій війні

1772 р.

Перший поділ Польщі. Включення Галичини до складу Австрійської імперії внаслідок першого поділу Польщі

1774 р.

Здобуття Австрією Буковини. Укладення Кучук-Кайнарджийського мирного договору між Росією і Туреччиною

17 червня 1775 р.

Зруйнування російськими військами Підпільненської Січі

Січень 1782 р.

Заснування Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверського намісництв

1783 р.

Приєднання Криму до Російської імперії

1787—1791 рр.

Участь Чорноморського козацтва та полків Лівобережжя в російсько-турецькій війні

1789 р.

Скасування Йосифом II панщини в Західній Україні

1792 р.

Переселення Чорноморського війська на Кубанщину

1793 р.

Другий поділ Польщі

1795 р.

Третій поділ Польщі