Вступ до історії. 5 клас. Щупак - Нова програма

Тема 1. Відлік часу в історії

§ 2 Як пов'язані історія і час

Як ви думаєте, що означає вислів «Історія — наука про людей у часі»?

1. ІСТОРІЯ — НАУКА ПРО ЛЮДЕЙ У ЧАСІ

Історію прийнято вимірювати часом.

Ще в сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя чергуються, відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є минуле, сьогодення та майбутнє. Водночас усвідомлювали зв’язок між окремими подіями.

У давнину люди орієнтувалися в часі та просторі за допомогою Сонця й зірок. Спостереження за періодичністю руху небесних тіл привели до встановлення одиниць виміру часу: доба (день і ніч разом), тиждень, місяць, рік.

Першими годинниками в історії були сонячні пристрої. Вони були досить простими і складалися з увіткнутої в землю палички по центру кола, поділеного на сектори. Тінь, пересуваючись по такій «шкалі», вказувала на приблизний час.

Пізніше почали використовувати водяні й піскові годинники, винайшли кишенькові та баштові, маятникові й електронні. Найточнішими у світі є атомні годинники, які вимірюють час за допомогою найменших частинок — атомів.

Пофантазуймо!

Уявіть, якими будуть годинники майбутнього.

1. Визначте, який із зображених годинників є: сонячним, пісковим, водяним, кишеньковим, наручним, баштовим, електронним.

2. Розташуйте прилади для вимірювання часу в хронологічній послідовності — від найдавнішого до сучасного.

2. ХРОНОЛОГІЯ ТА ЛІТОЧИСЛЕННЯ

Визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія.

Варто запам’ятати!

Хронологія — наука, що вивчає способи обчислення часу.

Кожна з історичних подій має свою дату. Щоб краще розуміти минуле, люди запам’ятовували або записували події в хронологічній послідовності. Наприклад, коли розпочалась якась подія й коли вона закінчилася, що відбувалося напередодні цієї події та що — по її завершенню.

Варто запам’ятати!

Хронологічна послідовність — черговість подій, етапів роботи в часі, порядок їх розташування за часом.

Пізнавально й цікаво

Багато наукових понять у нашій мові мають іншомовне походження. Знаючи деякі грецькі слова, можна легко пояснити чимало понять. наприклад: «хроно» з грецької — це час; «логос» — наука, або слово; «гео» — земля; «графо» — пишу.

Спробуйте пояснити значення слів «хронологія», «географія», «геологія».

Не знаючи дати події, ми не можемо її пояснити — виявити зв’язки з іншими подіями, оцінити вплив цієї події на життя людей.

Діємо: практичні завдання

Укладіть список справ, які ви сьогодні виконали протягом дня, нумеруючи їх порядковими номерами. таким чином у вас вийде хронологічна послідовність подій.

Хронологія дозволяє встановити точний час подій відповідно до сучасних уявлень про вимірювання часу.

Річ у тім, що в різні часи люди рахували час по-різному, навіть точки відліку часу обирали різні. І сьогодні існують розбіжності у визначенні часу в деяких регіонах світу. Наприклад, найпоширенішою є система християнського літочислення. Точкою відліку взято рік народження Ісуса Христа — 753 рік від часу заснування Рима.

Водночас у деяких країнах Сходу діє мусульманський календар. Він бере початок від 16 липня 622 року — року переселення пророка Мухаммада з Мекки до Медіни. Навіть доба в мусульман починається із заходом сонця, а не опівночі, як у країнах, що живуть за християнським літочисленням.

Поміркуймо!

Ураховуючи те, що мусульманське літочислення починається із 622 року, визначте, який зараз рік у мусульманських країнах.

На підставі результату задачі поясніть вислів: «Відносний характер часу».

3. КАЛЕНДАРНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ ЧАС

Історичний час — це період людської діяльності, який розпочинається в час виникнення людини і триває, перетікаючи з минулого в майбутнє.

Історичний час не слід плутати з календарним часом.

Система відліку часу називається календарем. Календар — це система визначення часу, яка ґрунтується на астрономічних явищах: зміні пір року, обертанні Землі навколо Сонця та зміні фаз Місяця. Простіше кажучи, календар — це упорядкований список днів року з поділом на тижні, місяці та позначенням свят.

В історії людства відомі різні календарі. Їх створювали різні народи.

Наприклад, на землях сучасної України до прийняття християнства рік складався із чотирьох пір року. Новий рік починався з весни.

Відомими у світі є також вавилонський календар, календар індіанських племен Америки майя, ісламський календар та інші.

Пізнавально й цікаво

Слово «календар» походить від латинського слова calendarium — боргова книга. У Стародавньому Римі боржники платили належні з них відсотки першого числа кожного місяця, яке оголошували глашатаї, називалося воно «календи», від латинського слова caleo — проголошувати.

Астрономічний календар Давнього Єгипту (сучасна реконструкція)

Календар майя

Сучасний перекидний календар

Як часто ви користуєтеся календарем? Як це впливає на ваше життя?

Календарний час — це точний час, або дата тієї чи іншої події. Наприклад: 24 серпня 1991 року — ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України.

Поміркуймо!

Як ви думаєте, з нагоди якої події було встановлено в центрі Києва цей квітковий годинник? З’ясуйте календарний та історичний час цієї події.

4. ГРИГОРІАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР

У більшості країн світу використовують григоріанський календар. За цим календарем початком відліку часу прийнято вважати дату народження Ісуса Христа. Весь історичний час до народження Ісуса називають «до нашої ери» (скорочено до н. е.). Роки до нашої ери рахують у бік зменшення. У «нашій ері» роки йдуть у бік збільшення.

Календар ділить час на календарні роки тривалістю 365 або 366 днів. Роки тривалістю 365 днів називають звичайними, а роки тривалістю 366 днів — високосними.

Пізнавально й цікаво

Григоріанський календар був упроваджений 4 жовтня 1582 року папою римським Григорієм XIIIСередня тривалість року в григоріанському календарі становить 365 днів 5 годин 49 хвилин і 12 секунд.

5. ДАТА, РІК, СТОЛІТТЯ, ТИСЯЧОЛІТТЯ

Незалежно від того, яка система літочислення діє, прийняті універсальні назви відрізків часу.

Варто запам’ятати!

Дата — календарний час якої-небудь події.

Рік — одиниця виміру часу, що дорівнює періоду оберту Землі навколо Сонця (12 місяців, або 365 діб).

Століття — проміжок часу, який дорівнює 100 рокам.

Тисячоліття — відрізок часу 1000 років.

Ера — великий проміжок часу, більший за епоху чи період.

Для написання великих історичних дат використовують скорочення: мільйон (млн), тисячоліття (тис.), століття (ст.), рік (р.).

Також в історії прийнято тисячоліття і століття позначати латинськими цифрами.

Варто запам’ятати!

Відповідність арабських і латинських цифр: 1 — І, 2 — ІІ, 3 — ІІІ, 4 — IV, 5 — V, 6 — VІ, 7 — VІІ8 — VІІ9 — ІХ, 10 — Х, 11 — ХІ, 12 — ХІІ, 13 — ХІІІ, 14 — XIV, 15 — XV, 16 — XVI, 17 — XVII, 18 — XVIII, 19 — ХІХ, 20 — XX.

Діємо: практичні завдання

Поцікавтеся, у якому столітті ми живемо та як записують його значення.

Важливо пам’ятати, що номер століття відрізняється від числового значення років. Його потрібно навчитися встановлювати.

Наприклад, якщо хрещення Русі відбулося 988 року, то ми говоримо, що ця подія відбулася в Х (десятому) столітті.

Діємо: практичні завдання

Спробуйте визначити, у якому столітті відбулися такі події: початок Національно-визвольної війни під проводом Б. Xмельницького (1648 р.), народження Тараса Шевченка (1814 р.), прийняття Конституції незалежної України (1996 р.).

Поспілкуйтеся зі своїми рідними, дізнайтеся, якими письмовими приладдями вони користувались у школі. Спробуйте створити невеличкий хронологічний ряд засобів для письма.

6. ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ НА ШКАЛІ ЧАСУ

З метою упорядкування подій і відображення їхньої послідовності історики користуються шкалою часу та укладають хронологічні таблиці.

Діємо: практичні завдання

Як створити шкалу часу

1. Накресліть шкалу часу — пряму лінію, поділену рисочками на рівні відрізки, що позначають певну кількість років.

2. Посередині шкали поставте чітку риску, яка відокремлює час до н. е. від н. е., а наприкінці — стрілочку, що символізує рух часу.

3. Позначте на шкалі часу свій рік народження та рік, у якому ми живемо.

Дата події

Подія

24 серпня 1991 р.

Проголошення незалежності України

28 червня 1996 р.

Прийняття Конституції України

Варто запам’ятати!

Відлік років до нашої ери ведеться у зворотному напрямі. Наприклад, за 100-м роком настає 99-й, потім 98-й, 97-й, 96-й тощо.

У хронології немає «нульового» року, тож 1 р. до н. е. безпосередньо прилягає до 1 р. н. е., а число років до н. е. зростає в міру віддалення в минуле. Однак місяці, числа в них і дні тижня рахують так само, як і в роках н. е. Отже, межа між 1 р. до н. е. і 1 р. н. е. — «мить», що розділяє 31 грудня 1 р. до н. е. і 1 січня 1 р. н. е.

Діємо: практичні завдання

Палац Кирила Розумовського в м. Батурин Чернігівської області

Вежі-хмарочоси в м. Дніпро

Житло мисливців на мамонтів з Межиріцької стоянки на Черкащині (реконструкція в Національному науково-природничому музеї Академії наук України)

Михайлівський Золотоверхий монастир у м. Київ

Розташуйте зображені архітектурні споруди в хронологічній послідовності — від найдавнішої до найсучаснішої.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

І. Знаю нове

1. У «Словниковому лабіринті» загубилися ключові слова до теми «Як пов’язані історія і час». Знайдіть ці слова, використовуючи підказки (обведені синім кольором). Поясніть значення знайдених понять.

1. 363

2. список місяця і днів

3 визначений час світової історії

4. до народження Христа

5. ХХІ

6. вивчає час

2. Виконайте ігрову вправу «Хронологічна парочка», перейшовши за посиланням: https://goo.gl/SQP295.

3. Розгляньте «Числову хмаринку» та виконайте завдання:

а) Назвіть дати, які належать до одного століття.

б) Визначте століття дат, що складаються із чотирьох цифр.

в) Із числа запропонованих дат оберіть ті, які належать: а) до І тисячоліття; б) першої половини століття.

г) Уявіть, що в хмаринці наведено дати подій, що відбулися до народження Ісуса Христа. Оберіть п’ять дат й укладіть з них послідовність від найдавнішої до найближчої до наших днів.

д) Знайдіть, яка з дат позначає час прийняття християнства в Україні-Русі, та визначте, скільки років минуло від цієї події до наших днів.

ІІ. Обговорюємо в групі

1. Чому важливо знати хронологічну послідовність подій?

2. Як ви думаєте, коли для людини час набуває цінності?