Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Щупак - Нова програма

§ 34. СЕРЕДНІ ВІКИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Пригадайте, що означає поняття «цивілізація». Назвіть найдавніші центри цивілізацій. Які основні ідеї гуманізму?

Середні віки відіграли величезну роль в історії людства. Якщо за стародавніх часів цивілізації займали незначну частину Землі, то за часів Середньовіччя вони поширилися на північ Європи та Африки, Південну Індію та Індокитай.

Нові країни розвивалися, спираючись на спадщину давніх культур. Натомість народи великих цивілізацій минулого (Греція, Єгипет, Месопотамія, Північна Індія, Центральний Китай) почали відставати і навіть були відкинуті назад унаслідок завоювань.

За часів Середньовіччя формувались європейська та інші цивілізації. Перші держави створили слов’яни.

Народи світу мали різну історичну долю. Проте в багатьох із них складалися подібні феодальні суспільні відносини.

Середньовіччя — це не лише минуле. Чимало сучасних міст було закладено саме в ті часи. Досі вражають своєю красою чудові середньовічні храми, збереглися старовинні будинки, по маршрутах давніх торговельних шляхів прокладені новітні автостради. Ми спираємося на наукові відкриття і користуємось технічними винаходами Середньовіччя. Сучасне мистецтво неможливо зрозуміти, не знаючи його здобутків у середні віки. Суспільні думки тих часів знайшли своє продовження сьогодні.

Очевидно, важливо усвідомлювати, що базовою цінністю сучасної цивілізації є гуманізм, ідеї якого з’явились у передових людей саме Середньовіччя. Утвердження гуманізму в політиці країн і в суспільному житті є основою не тільки сьогодення, а й майбутнього людства.

Христос передає ключі від Раю Апостолу Петру. Картина художника П'єтра Перуджино

Які паралелі ви можете провести між сюжетом, зображеним на картині, та подіями епохи Середньовіччя, про які ви дізналися з цього підручника?

Я ЦЕ ЗНАЮ

Використовуючи текст та ілюстрації підручника, інтернет-ресурси та додаткову літературу, за порадою вчителя підготуйте відповіді, повідомлення, комп’ютерні презентації на одну з тем:

• Хронологічні межі й періодизація Середньовіччя.

• Особливості формування «варварських королівств».

• Роль Візантії в історії Європи.

• Вплив культури Візантії на розвиток європейської культури.

• Взаємодія ісламського та християнського світу в добу Середньовіччя.

• Роль християнської церкви за часів Середньовіччя: факти та стереотипи.

• Образ рицарів у світовій літературі та мистецтві.

• Міська та сільська культура Середньовіччя.

• Вплив хрестових походів на історію Європи та Близького Сходу.

• Паростки парламентаризму в середні віки.

• Освіта доби Середньовіччя.

• Наукові відкриття і технічні винаходи Середньовіччя.

• Роль Раннього Відродження в розвитку світового мистецтва.

• Видатні діячі мистецтва Раннього Відродження.

• Роль гуманізму в розвитку людської цивілізації.

• Історія східних слов’ян як складова європейської історії.

• Республіканські традиції Новгородської республіки.

• Місце східних слов’ян у європейській культурі Середньовіччя.

• Політичне й культурне значення утворення Османської імперії.

• Культурне взаємозбагачення європейських народів за доби Середньовіччя.

• Суспільні виклики середньовічної доби.

• Твори українських художників і письменників про Середньовіччя.