Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОСНОВНИХ ВЕРСТВ СУСПІЛЬСТВА У XVI ст.

• Пригадайте: 1. Якими були основні стани українського суспільства у XV ст.?

2. Пригадайте особливості їхнього повсякденного життя у цей період.

3. Назвіть основні стани українського суспільства у XVI ст.

Мета: визначити характері риси повсякденного життя представників основних верств українського суспільства у XVI ст.

Завдання для підготовки до практичного заняття:

1) підготуйте презентацію (5-10 слайдів) про повсякденне життя представників одного зі станів тогочасного українського суспільства.

Хід практичного заняття

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених презентацій і обговоріть отримані результати.

2. Сформулюйте характерні риси повсякденного життя представників різних станів тогочасного українського суспільства.

3. Робота з документом.

З народної пісні (опис одягу козака)

Омелько козак хороший,

Вздумав їхати на Запорожже.

Він уже піднявся,

В синий жупан убрався;

Коня купив такого,

Як в атамана самого не було,

Сідло черкеське з пітником,

Уздечка новісенька з байраком

Ратище з білого желіза,

Пару пістолетів із спизу,

Шабля востра у похви,

Весь маяток у сакви;

Сів на коня похилився,

Родиноньці поклонився і поїхав

Які елементи одягу й озброєння згадуються у народній пісні?

4. Порівняйте повсякденне життя населення українських земель у XV і XVI ст. Визначте зміни, що відбулися у повсякденному житті. Яких верств суспільства вони найбільше торкнулися?

5. Визначте чинники, що мали визначальний вплив на зміни у повсякденному житті українців порівняно з попереднім періодом.

6. Зробіть висновок відповідно до мети заняття.