Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90-ті РР. XVIII ст.»

1. Складіть перелік подій з історії України XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «гайдамаки», «опришки», «Вольності Війська Запорозького», «Нова Січ», «Задунайська Січ», «козацькі літописи», «кріпацтво».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України XVIII ст.?

4. Виконайте завдання за історичною картою:

а) нові території, які були заселені українцями у другій половині XVIII ст.;

б) українські землі, які у другій половині XVIII ст. змінили свою державну приналежність;

в) місце розташування Запорозької Січі у XVIII ст.;

г) центри гайдамацького та опришківського рухів, територію, охоплену Коліївщиною;

ґ) місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду (національно-визвольний рух, російсько-турецькі війни);

д) визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали українські землі у цей період;

е) різними кольорами позначте землі Речі Посполитої, які відійшли до Росії, Австрії та Пруссії.

5. Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.».

6. Дайте оцінку діяльності гетьманам Д. Апостолу та К. Розумовському, кошового отамана П. Калнишевського, філософа Г. Сковороди, народних ватажків М. Залізняка, І. Гонти та О. Довбуша.

7. Визначте місце та історичне значення українського козацтва, Запорозької Січі та Гетьманщини в історії України.

8. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України XVIII ст.? Обґрунтуйте свою думку.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90-х РР. XVIII ст.»

1. Після смерті гетьмана Д. Апостола влада в Гетьманщині перейшла до...

А Малоросійського приказу.

Б Першої Малоросійської колегії.

В «Правління гетьманського уряду».

Г Другої Малоросійської колегії.

2. Хто із зображених історичних постатей був ватажком опришківського руху в першій половині XVIII ст.?

3. Що було передумовою для ліквідації Росією Кримського ханства?

А поразки Османської імперії у війнах

Б ліквідації Запорозької Січі

В запровадження кріпацтва на українських землях

Г повстання «Коліївщина»

4. Галузь культури, у якій плідно працювали М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель.

А театр

Б література

В музика

Г живопис

5. У результаті прийняття Катериною II «Жалуваної грамоти дворянству»...

А запроваджено кріпацтво на українських землях.

Б закріплено широкі привілеї дворянства і колишньої козацької старшини.

В служба дворян російському імператорові стала обов’язковою.

Г створено земства, керовані дворянами.

6. Останньою Запорозькою Січю була...

А Кам’янська Січ.

Б Олешківська Січ.

В Нова (Підпільненська) Січ.

Г Чортомлицька Січ.

7. Повстання у Правобережній Україні, що ввійшло в історію під назвою «Коліївщина», відбулося у...

А 1750 р.

Б 1764 р.

В 1768 р.

Г 1775 р.

8. Укажіть пам’ятку архітектури України, зображену на фото.

А Троїцька соборна церква в Новомосковську

Б Георгієвська церква Видубицького монастиря в Києві

В Свято-Успенська соборна церква в Почаєві

Г Покровський собор у Харкові

9. За указом російської імператриці Катерини II гетьманство було скасовано у...

А 1709 р.

Б 1727 р.

В 1764 р.

Г 1775 р.

10. Яку територію позначено на карті штрихуванням?

А передану Річчю Посполитою Османській імперії за умовами Бучацького договору (1672 р.)

Б включену до складу Речі Посполитої за умовами «Вічного миру» (1686 р.)

В приєднану до володінь Австрійської монархії Габсбурґів у результаті І поділу Речі Посполитої (1772 р.)

Г включену до складу Російської імперії в результаті III поділу Речі Посполитої (1795 р.)

11. Гайдамаки боролися проти...

А польських панів.

Б російських дворян.

В татарських ханів.

Г австрійських чиновників.

12. За указом імператриці Катерини II Кримське ханство було ліквідоване у...

А 1768 р.

Б 1771 р.

В 1775 р.

Г 1783 р.