Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

НАШ КРАЙ У 20—90-ті РР. XVIII ст.

I. Адміністративно-територіальний та історико-етнографінний розвиток краю

1. Схарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону в XVIII ст.

2. Які нові населені пункти утворилися в регіоні у XVIII ст.?

3. Чи є в вашому краї населені пункти або місцевості, назви яких пов’язані з подіями XVIII ст. Наведіть їх і поясніть походження їхніх назв.

4. Яким було ваше село/місто в період, що вивчається?

II. Соціально-економічне життя

1. Що ви знаєте про господарське життя краю у ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощували тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан торгівлі й ремесел?

4. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України в цей період.

5. Що вам відомо про соціальне становище населення краю у цей період?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про життя населення краю у XVIII ст.

III. Культурне й духовне життя

1. Що ви знаєте про релігійну приналежність населення вашого краю в XVIII ст.?

2. Назвіть діячів української культури й духовного життя цього періоду, які походили з вашого краю або проживали у ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

3. Які пам’ятки культури XVIII ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

4. Визначте спільне й відмінне у культурному та духовному житті краю порівняно з іншими регіонами у цей період.

5. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, в якому він розташований? Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?

IV. Воєнно-політичні події

1. Які важливі воєнно-політичні події відбувалися на території вашого краю в XVIII ст.?

2. Чи є відомості про героїчні вчинки ваших земляків у ці роки?

3. За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків-учасників воєнно-політичних подій періоду.