Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ 50-х РОКІВ XVII СТ. — НА ПОЧАТКУ XVIII ст.

I. Адміністративно-територіальний та історико-етнографінний розвиток краю

1. Схарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою регіону в період з кінця 50-х рр. XVII ст. — на початку XVIII ст.

2. Які нові населені пункти утворилися у другій половині XVII — на початку XVIII ст.?

3. Чи є в вашому краї населені пункти або місцевості, назви яких пов’язані з подіями другої половини XVII ст. — початку XVIII ст. Наведіть їх і поясніть походження їхніх назв.

4. Яким було ваше село/місто в період, що вивчається?

II. Соціально-економічне життя

1. Що ви знаєте про господарське життя краю у ті часи?

2. Який вид господарювання домінував?

3. Які сільськогосподарські культури вирощували тоді у вашому регіоні?

4. Яким був стан торгівлі й ремесел?

5. Визначте спільне й відмінне у господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України в цей період.

6. Що вам відомо про соціальне становище населення краю у цей період? Чи відбувалися соціальні виступи, повстання?

7. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про життя населення краю у другій половині XVII — на початку XVIII ст.

III. Культурне й духовне життя

1. Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення вашого краю у другій половині XVII — на початку XVIII ст.?

2. Назвіть діячів української культури й духовного життя цього періоду, які походили з вашого краю або проживали в ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

3. Які пам’ятки культури другої половини XVII — початку XVIII ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

4. Визначте спільне й відмінне у культурному та духовному житті краю порівняно з іншими регіонами у цей період.

5. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, в якому він розташований? Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?

IV Воєнно-політичні події

1. Чи відбувалися на території вашого краю й регіону воєнні дії, які точилися у другій половині XVII — на початку XVIII ст.?

2. Чи є відомості про героїчні вчинки ваших земляків у ті буремні роки?

3. За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків-учасників воєнно-політичних подій періоду.