Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. РУЇНА: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

• Пригадайте: 1. Що називають Руїною? 2. Коли почалася Руїна козацької держави?

Мета: підбити підсумки і закріпити вивчений матеріал.

Завдання для підготовки до практичного заняття:

1) повторити матеріал підручника (§§ 20-24);

2) підготувати есей на тему «Період Руїни в історії козацької України».

Хід заняття

1. Об’єднайтеся в малі групи, обговоріть свої есеї і представте класу висновки, до яких ви дійшли.

2. Поясніть, як ви розумієте наведені періодизації українських істориків доби Руїни. Яка періодизація, на вашу думку, є найбільш вдалою?

1) Період від смерті Б. Хмельницького в 1657 р. до початку гетьманування І. Мазепи у 1687 р.

2) Період від придушення повстання Пушкаря і Барабаша в 1658 р. до складання булави гетьманом П. Дорошенком у 1676 р.

3) Період від розколу Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну в 1663 р. до остаточного розподілу території Гетьманщини між Річчю Посполитою і Московською державою в 1686 р.

3. Складіть хронологічний ланцюжок ключових подій Руїни.

4. Проаналізуйте історичні джерела і дайте відповіді на запитання.

1) «...докінчувався тридцятий рік нещасливих тогобічних українських подій з безперервним воєнним вогнем, а до того — з чварами, незгодами, війнами, кровопролиттями і з крайньою руїною» (Самійло Величко. Літопис. Т. 2. Розділ 18)

2) «...тепер там самі себе поїдають, містечко проти містечка воює, син батька, батько сина грабує». (З листа гетьмана А. Потоцького королю).

3) “...небажання поступитися своїми вигодами заради блага України, заради збереження козацької держави, непримиренність позиції різноманітних угруповань та окремих осіб ще більш ускладнювали внутріполітичну ситуацію, провокували виступи «покозачених», створювали хаос і плутанину, робили неможливою хоча б короткочасну стабілізацію”. (Т. Яковлева. Гетьманщина у другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. — К., 1998.)

1. Скільки років, на думку Самійла Величка, тривала Руїна?

2. На які прикметні риси Руїни вказує польський коронний гетьман А.Потоцький ?

3. Яке джерело вказує на причини Руїни ?

5. Заповніть узагальнювальну таблицю «Руїна: причини і наслідки»

Зміст

Передумови

Причини

Ознаки

• загострення соціальних конфліктів як наслідку соціального егоїзму старшини, її зловживань, намагання відновити старі шляхетські порядки, ігнорування соціально-економічних інтересів не лише селян, а й простих козаків;

• початок громадянської війни, що вела до розколу України за територіальною ознакою;

• зміцнення у свідомості політичної еліти небезпечної тенденції до відмови від національної державної ідеї й висунення на перший план регіональних, а то і приватних політичних інтересів; згасання державної ідеї, повернення до ідеї автономізму;

• звернення до урядів інших країн під час розв’язання внутрішньополітичних проблем в Україні, використовуючи їх у власних цілях;

• жорстока боротьба за владу, зокрема за гетьманську булаву, в ході якої доходило навіть до знищення суперників (Чорна рада, 1663 р. тощо). Одночасно Україна мала два, а то й три-чотири гетьмани;

• поступове зменшення конструктивності і все більш деструктивний характер дій Запорозької Січі (небажання підпорядковуватися гетьманській владі, ігнорування загальноукраїнських інтересів, зосередження уваги лише на власних інтересах тощо).

Наслідки

6. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.