Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.»

1. Складіть перелік найважливіших битв Національно-визвольної війни. Порівняйте їх наслідки і значення.

2. Які суспільно-політичні події Національно-визвольної війни, на вашу думку, є найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір.

3. Поясніть значення понять і термінів: «Національно-визвольна війна», «Військо Запорозьке», «Гетьманщина», «гетьман», «генеральна старшина», «генеральна військова та старшинська ради», «універсал», «полк», «сотня».

4. Який вплив на перебіг війни і розбудову Української козацької держави мала діяльність гетьмана Б. Хмельницького та його сподвижників? Наведіть факти, що підтверджують вашу думку.

5. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Які територіальні зміни спричинила Національно-визвольна війна?

2) Які українські землі входили до складу Української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами?

3) Покажіть напрямки воєнних походів української армії та місця найважливіших битв на різних етапах війни.

4) Покажіть столицю Української козацької держави та центри полків.

6. Схарактеризуйте зовнішню політику гетьмана Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни.

7. Проаналізуйте зміни в політичному та соціально-економічному становищі українців, спричинені Національно-визвольною війною.

8. Укажіть помилки, допущені у схемі.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.»

1. Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни?

А зруйнування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького

Б утеча Б. Хмельницького з в’язниці в Чигирині

В оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю

Г обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорозького.

2. Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав договір про воєнно-політичний союз?

А Хаджі-Гіреєм

Б Давлет-Гіреєм

В Шагін-Гіреєм

Г Іслам-Гіреєм

3. Наведений фрагмент картини доцільно використати для ілюстрації подій...

А 1648 р.

Б 1651 р.

В 1654 р.

Г 1657 р.

4. Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором?

А 20 тис. осіб

Б 40 тис. осіб

В 60 тис. осіб

Г 70 тис. осіб.

5. Вищий орган влади в Гетьманщині з виконавчо-розпорядчими функціями — це...

А Загальна (Генеральна) військова рада

Б Генеральний уряд

В гетьман

Г Старшинська рада

6. Географічні назви: Жовті Води, Корсунь, Берестечко, Батіг — пов’язані з місцями...

А основних битв під час Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

Б розташування Запорозьких Січей.

В підписання угод під час козацько-селянських повстань 20-30-х рр. XVII ст.

Г розташування турецьких фортець, що були зруйновані козаками під час морських походів.

7. На карті грубою суцільною лінією позначено територію Гетьманщини за умовами Зборівського договору.

На картосхемі штрихуванням позначено території...

А втрачені за умовами Білоцерківського договору.

Б приєднані за умовами «Березневих статей».

В передані Речі Посполитій за умовами Гадяцького договору.

Г контрольовані польськими військами за умовами «Вічного миру».

8. Військовим скарбом у Гетьманщині називали...

А військову здобич.

Б гроші і золоті запаси гетьмана.

В державні землі.

Г мануфактури з виробництва зброї.

9. Яка битва Національно-визвольної українського народу середини XVII ст. відбулась у 1652 р.?

А Берестецька

Б Зборівська

В Батозька

Г Пилявецька

10. Коли було укладено Віленське перемир’я між Річчю Посполитою і Московською державою?

А 1654 р.

Б 1655 р.

В 1656 р.

Г 1657 р.

11. У якому уривку джерела йдеться про привід до Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

А «Зухвалий мій син Тиміш забрав кілька тисяч війська для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вас, ваша милість, аби ви відступили з військом до польського кордону...»

Б «Вся перша війна почалася через Чаплинського, який, незважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір, та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього»

В «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький майже поєднав свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, Івана Богуна й інших начальників для спустошення»

Г «Царська величність наді мною... учинив немилосердя своє: помирившись з поляками, ...государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей...»

12. Під час якої битви Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відбулися події, описані в уривку з історичного джерела? «І ось зібрав Богун своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади... На раді полковники вирішили навести через річку Плешиву міст, переправити ним на той бік побільше війська... і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги...»

А Жовтоводської

Б Корсунської

В Зборівської

Г Берестецької