Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

НАШ КРАЙ У РОКИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.

I. Адміністративно-територіальний та історико-етнографінний розвиток краю.

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви мешкаєте. На території якого району, області він розташований?

2. До якого історико-етнографічного регіону України він належить?

3. Схарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону напередодні Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

4. Які населені пункти були на той час у вашому регіоні? Порівняйте із тими, що є сьогодні. Чи змінилися їхні назви, площа?

5. Чи є у вашому краї населені пункти або місцевості, назви яких пов’язані з подіями першої половини XVII ст? Наведіть їх і поясніть походження назв.

II. Соціально-економічне життя.

1. Що ви знаєте про тогочасне господарське життя краю?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощували тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан торгівлі й ремесел?

4. Визначте спільне й відмінне у господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України в той період.

5. Що вам відомо про соціальне становище населення краю у той період?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про життя населення краю напередодні Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. і події війни на території краю.

III. Культурне й духовне життя

7. Що ви знаєте про вірування, звичаї і традиції населення вашого краю в середині XVII ст.?

8. Назвіть діячів української культури й духовного життя цього періоду, які походили з вашого краю або проживали у ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

9. Які пам’ятки культури другої половини XVII ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

10. Визначте спільне та відмінне у культурному й духовному житті краю порівняно з іншими регіонами у цей період.

11. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, в якому він розташований? Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?

IV. Події війни

12. Чи відбувалися на території вашого краю й регіону воєнні дії в роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

13. Чи є відомості про героїчні вчинки ваших земляків у ці буремні роки?

14. За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків-учасників тієї війни.