Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЯК ПОЛІТИК І ЛЮДИНА

• Пригадайте: 1. Як Б. Хмельницький став керівником Національно-визвольної війни? 2. Наведіть факти, що свідчать про організаторський, дипломатичний та військовий таланти гетьмана.

Мета: сформувати уявлення про гетьмана Богдана Хмельницького як людину і політика.

Завдання для підготовки до практичного заняття:

1) повторити матеріал підручника (§§16—17) і прочитати матеріал «Б. Хмельницький — людина, політик і полководець»

2) підготувати есей1 на тему «Моє ставлення до гетьмана Богдана Хмельницького як політика і людини»

Хід заняття

1. Об’єднайтеся в малі групи, обговоріть свої есеї і представте спільні висновки однокласникам.

2. На основі схеми складіть історичний портрет Б. Хмельницького.

3. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

1 Есей — жанр художньо-публіцистичної, науково-популярної літератури. Характеризується вільним не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми.

Б. Хмельницький — людина, політик і полководець

Б. Хмельницький небезпідставно вважається однією з найвизначніших постатей української історії. Попри всі прорахунки і помилки, допущені гетьманом у ті складні часи, коли йому судилося жити, значення його діяльності важко переоцінити. Він був єдиним в українській історії загальнонаціональним лідером, який зміг підняти весь народ на боротьбу за незалежність. Життєвий шлях Б. Хмельницького був тісно переплетений із долями багатьох тисяч українців, сповнений блискучими перемогами й гіркими поразками, глибокими роздумами й важкими рішеннями, особистими втратами і здобутками.

Б. Хмельницький очолив Національно-визвольну війну українського народу середини XVII ст., яка стала кульмінаційною подією історії України XVI-XVII ст. Він виявив себе блискучим полководцем, сформував боєздатну, одну з найкращих у тогочасній Європі, національну армію.

В умовах розгортання визвольної боротьби Б. Хмельницький висунув програму виборення незалежності козацької України як її кінцевої мети, навколо якої об’єдналися всі патріотичні сили. Наріжні принципи сформульованої гетьманом державної ідеї стали знаменом у визвольних змаганнях українців упродовж наступних століть. Завдяки гнучкій політиці Б. Хмельницького Гетьманщина змогла подолати чимало соціальних заворушень і не загинути у вирі громадянської війни. Однак складна історична ситуація і прорахунки гетьмана перешкодили йому втілити в життя свою програму створення українцями власної держави в етнічних межах їхнього проживання.

Гетьман організував дипломатичну службу, яка сприяла досягненню визнання Української гетьманської держави урядами інших країн. Сучасники вважали Б. Хмельницького одним із найкращих тогочасних дипломатів. Він уміло керував зовнішньою політикою Гетьманщини, знаходячи союзників для продовження боротьби й нейтралізуючи дії ворогів.