Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

§ 1. ВСТУП ДО НОВОЇ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

1. Нова доба в історії України

Закінчилися літні канікули, і розпочався новий навчальний рік. У 8-му класі ви серед інших навчальних предметів продовжите вивчення систематичного курсу історії України.

Розглядаючи особливості розвитку суспільства на території нашої держави, ви ознайомитесь із подальшою історією українського народу, його боротьбою за свою незалежність і пов’язаними з нею подвигами, тріумфами та трагедіями.

Історія України, як ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди — етапи її політичного, суспільного й культурного розвитку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви вивчали давню й середньовічну історію України.

Періоди історії України

Давня історія

Середньовічна історія

Нова історія

Новітня історія

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

близько 1 млн років тому — IV ст. н.е.

V ст. — кінець XV ст.

XVI — XVIII ст.

XIX ст.

Початок XX ст. — 1939 р.

1939 р.— початок XXI ст.

Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися багато нового з історії України. Згідно з традиційною періодизацією, період, який ви вивчатимете, в історії нашої держави називають козацькою добою. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу на українських землях. Одним із найголовніших здобутків означеного періоду було виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, що постала внаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Також ви матимете можливість познайомитись із багатьма непересічними історичними постатями цього часу, які були творцями історії України цієї доби.

Козаки (худ. В. Калинінський)

Сторінка «Конституції» П. Орлика

Козацька зброя

Реконструкція оселі

Які види джерел відображають малюнки, фото? Які джерела доцільно використовувати для вивчення раннього Нового часу історії України? Які з джерел домінують?

Проте таке трактування періоду значно звужує розуміння доби, зводячи її лише до подій, пов’язаних із козацтвом. Видатний український історик Іван Лисяк-Рудницький запропонував вивчення цієї доби синхронізувати з європейською історією. Згідно із загальноєвропейською періодизацією історії, період XVI-XVIII ст. прийнято називати раннім Новим часом, або ранньомодерною добою. Європейські історики при дослідженні цього великого проміжку часу зосереджують головну увагу на прогресі науки і техніки, індустріальному розвитку, становленні ринкових відносин (системи капіталізму), появі нових суспільних груп і класів, поширенні політичних прав серед широких верств населення, утвердженні демократії в системі правління, на зародженні нових явищ у мистецтві тощо. Чи можна з такого ракурсу поглянути на історію України цієї доби, чи відбувалися процеси модернізації, спробуємо зрозуміти на сторінках цього підручника.

Яку назву має період, який ви будете вивчати у 8-му класі?

2. Історичні джерела

Пізнання минулого, як вам уже відомо, відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел.

Досліджуючи різноманітні історичні джерела, вчені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують різні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні, фото- і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певну грань минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття подій. Історичне джерело є свідченням минулого, як і будь-який свідок щось недоговорює, про щось не знає, іноді просто вводить в оману. Внаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише способом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел, їх критичного аналізу. Завдання історика — так поставити запитання до джерела, щоб більше дізнатися і водночас не стати жертвою обману.

Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують ранній Новий час історії України, залишаються речові, писемні, усні, мовні та етнографічні. Водночас, порівняно з попередньою добою, помітно збільшується кількість писемних джерел. Саме вони стають головними свідками епохи. З невеликою їх частиною ви зможете ознайомитися на сторінках підручника.

ВИСНОВКИ

Людям необхідно вивчати історію, оскільки без знання свого минулого, вони не зможуть зрозуміти сучасне і спрогнозувати майбутнє.

Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

На чому наголошують європейські вчені при вивченні ранньомодерної доби? Чому вони називають період XVI—XVIII ст. ранньомодерною добою?

Основну частину ранньої Нової доби історії України становить історія українських земель у складі Речі Посполитої, Московської держави — Російської імперії. Проте у цей час постала Українська козацька держава, яка продовжила традицію українського державотворення.

Довідатися про різні події минулого можна лише поєднуючи інформацію, отриману з різних історичних джерел.

Історичні джерела — все, що створене у процесі діяльності людини, збережене до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток.

ЗАКРІПИМО ЗНАННЯ

1. Який період історії України називають раннім Новим часом?

2. На які періоди поділяється історія України?

3. У чому принципова відмінність у розумінні періоду історії, що ви будете вивчати, між традицій пою періодизацією і європейською?

4. За якими типами історичних джерел вивчають ранній Новий час історії України?