Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

ЛЮБІ ДРУЗІ!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчати систематичний курс історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події минулого нашої Батьківщини у XVI-XVIII ст.

Надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Пропонуємо вам кілька порад, дотримання яких є запорукою успішної роботи з ним на уроках і вдома. Перед початком роботи з підручником необхідно ознайомитися за змістом з його структурою. Матеріал підручника об’єднано у п’ять розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, які своєю чергою поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені слова (поняття, терміни, імена) і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Важливу роль для розуміння матеріалу мають численні ілюстрації і карти. Розглядаючи малюнки, обов’язково звертайте увагу на підписи до них, які пояснюють зміст зображеного. Історичні карти допоможуть вам з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Обов’язково опрацьовуйте включені до параграфів вставки з уривками історичних джерел (спогадів сучасників, документів тощо) і цікавих фактів. Вони сприятимуть повнішому осмисленню матеріалу загалом. У тексті параграфа, після кожного пункту вміщені запитання, які покликані допомогти вам опанувати головну думку опрацьованого матеріалу. Також питання розміщені під ілюстраціями і картосхемами. Вони акцентують увагу на головному.

Після кожного параграфа подано запитання і завдання. Вони допоможуть вам зрозуміти вивчений матеріал загалом. Закінчивши навчальну тему, ви матимете можливість підсумувати прочитане за наведеними після неї узагальнювальними запитаннями і завданнями.

Кожна тема містить одне-два практичні заняття за розглянутим матеріалом. Готуючись до них, необхідно спочатку опрацювати розміщений на його початку навчальний текст, а потім, посилаючись на рекомендації вчителя, виконати завдання. Результати роботи обговорюються разом з іншими учнями на наступному уроці.

Узявши до уваги ці поради, перегорніть наступну сторінку і продовжите ознайомлення з історією.

ПОВТОРИМО ВИВЧЕНЕ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 7 КЛАСІ

У 7-му класі ви вивчали історію України доби Середньовіччя. Цей період став важливою віхою у становленні державності на українських землях. Так, у цей час постала, досягла розквіту і занепала Київська держава — Русь-Україна. Її спадок став надбанням Галицько-Волинської, а згодом Литовсько-Руської держави. Пригадаймо основні віхи цього розвитку, розглянувши і проаналізувавши малюнки.

1. Які заняття давніх слов’ян відображає малюнок? 2. Чому слов’яни будували укріплені городища?

1. Кому сплачують данину наші предки?

2. Який вплив мали зображені прибульці на розвиток Русі?

Подію правління якого київського князя відображено на малюнку? Про що вона свідчила?

Яку літописну історію передає ілюстрація? До чого призвів учинок княгині?

Зображена картина має назву «Падіння Хозарії». Діяльність якого князя вона відображає?

Яку подію змальовує?

Які наслідки мав для Русі розгром Хозарського каганату?

Коли відбулася подія, відтворена на картині? Назвіть причини та наслідки хрещення Русі.

З іменем якого князя пов’язують створення першого писаного збірника законів Русі? Яке у нього було прізвисько? Чим ще уславився цей правитель?

Чим була зумовлена поява такого інституту влади на Русі, як з’їзд князів? Які питання вирішували на них?

Який князь завдав поразки німецьким хрестоносцям у битві, зображеній на малюнку? Коли відбулася ця подія?

На малюнку зображена героїчна оборона Києва. Яку навалу намагалися стримати кияни? Коли відбулася зображена подія? Який епізод оборони намагалися відтворити художники?

Яка подія зображена на малюнку? З якою метою князь погодився на цей акт?

Картина відображає епізод участі полків з українських земель у Ґрюнвальдській битві. Коли відбулася ця битва? Війська яких держав зійшлися у ній? Яке вона мала значення? Полки з яких українських земель зображені на картині?

На фрагменті картини зображено Костянтина Острозького у битві під Оршею. Коли вона відбулась? Які її результати і наслідки? Чим ще уславився князь?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст