Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

Практичне заняття

Утвердження, принципів громадянського рівноправ’я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона

Запитання і завдання для повторення

1. Що таке громадянське рівноправ’я?

2. Коли і як було прийнято «Декларацію прав людини і громадянина»?

3. Як «Декларація прав людини і громадянина» втілювала у своїх положеннях принципи громадянського рівноправ’я?

4. Коли і за яких історичних обставин з’явився «Цивільний кодекс» Наполеона?

5. Яке відображення знайшли принципи громадянського рівноправ’я у «Цивільному кодексі» Наполеона?

6. Наведіть факти, що свідчать про утвердження принципів громадянського рівноправ’я у Франції в період між появою «Декларації прав людини і громадянина» та «Цивільного кодексу» Наполеона.

Завдання для підготовки до практичного заняття (теми розподіляє учитель).

1. Підготувати повідомлення «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я у Франції: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона.

2. Підготувати есе «Чому принцип громадянського рівноправ’я важливий для розвитку суспільного життя?».

Мета: визначити прояви утвердження принципів громадянського рівноправ’я у Франції від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона; переконатися у важливості принципу громадянського рівноправ’я для розвитку суспільного життя.

Хід роботи

1. Об’єднайтеся у малі групи за тематикою підготовлених повідомлень і есе та обговоріть результати, які ви отримали під час роботи над ними.

2. Робота з документом.

Документи розповідають

Витяги з «Цивільного кодексу» 1804 р.

«Ст. 544. Власність є правом користуватися та розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, щоб користування не було таким, яке заборонене законом і регламентом.

Ст. 545. Нікого не можна примусити поступитися своєю власністю, якщо це не робиться для суспільної користі та за справедливу і попередню винагороду».

1. Чи можна вважати, що закріплене в «Цивільному кодексі» ставлення до приватної власності сприяло стабілізації ситуації в післяреволюційній Франції? Чому?

2. Наприкінці життя Наполеон сказав: «Моя справжня слава не в 40 виграних мною битвах: Ватерлоо всі їх перекреслило. Але не буде, і не може бути забутим і «Цивільний кодекс». Чим, на вашу думку, була обумовлена така переконаність Наполеона?

3. Представте класу спільні висновки, до яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

4. Презентуйте найкращі з підготовлених до уроку повідомлень та есе класу.

5. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.