Українська література. Профільний рівень. 11 клас. Слоньовська

Валерій Шевчук

(нар. 1939 р.)

Валерій Олександрович Шевчук сповідував барокові норми в ХХ ст. і продовжує ці традиції у ХХІ, наголошуючи: «Бароко - не італійське, не польське, а власне українське - автентичне і водночас частина європейської культури». Специфічне барокове світосприйняття, що втілюється у композиції твору, - наскрізна течія української літератури від давніх часів і до сьогодні.

Химерний роман - прозовий жанр, у якому розповідається про неймовірні події, реальне поєднується з фантастичним, а засоби іронії, гротеску і театральності - з елементами фольклорної та міфологічної поетики. Українській химерно-гротескній прозі притаманні яскрава національна своєрідність та неповторний колорит.

Творчість В. Шевчука літературознавці ділять на три періоди: 1) кінець 1960-х рр.: роман «Набережна, 12» (1968), рукопис повісті «Середохрестя», перший варіант повісті «Мор» (1969), книга «Вечір святої осені» (1969); 2) «важкі 1970-ті» - початок 1980-х рр.: рукописна п'єса «Сад», роман «Дім на горі» (1983), рукопис роману «Три листки за вікном», за який 1988 р. отримав Державну премію УРСР ім. Тараса Шевченка, а 1991 - Премію фундації Антоновичів; 3) найплідніший період, кінець 80-х рр. ХХ ст. - до сьогодні: «Птахи з невидимого острова» (1989), «Мисленне дерево» (1986), «У череві апокаліптичного звіра» (1995), «Око прірви» (1996), «Жінка-змія» (1998), «Біс плоті» (1999), «Срібне молоко» (2002) та багато інших унікальних оповідань, повістей і романів.

Вдумливий дослідник епохи бароко і невтомний борець за соборну Україну В. Шевчук іще в радянські часи, що не сприяли зверненню до національно-історичних тем, зміг модернізувати староукраїнську версію Конституції 1710 р. Пилипа Орлика і надрукувати її 1990 р. в газеті «Літературна Україна».

Роман «Дім на горі»

«Дім на горі» (1983) - один із найкращих романів письменника. У ньому йдеться про життя чотирьох поколінь, які мешкають в одному домі з 1911 по 1963 р., і в долі кожного виразно простежуються певні загадкові та дивовижні події. Твір складається з двох частин. Перша - це «Повість-преамбула», в якій описується життя родини в одному домі протягом 52 років, друга - автономний художній текст «Голос трави», який складається з 13 новел, нібито написаних очевидцем Іваном Шевчуком, за образом-маскою якого ховається сам письменник.

Федір Кричевський. Любов. Перша частина триптиху «Життя» (1927)

Важливо, що роман побудований всуціль на архетипних образах. Символічний образ дому під небесами (на горі) - це й метафізична Україна, й окремо взята українська родина, й виразно фантастичний текст. Водночас дім стає метафізичним вмістилищем жінки-матері, яка продовжує рід, а разом із ним - й історію дому. Образ-символ «дому на горі» асоціюється з «пупом землі», власне, біблійним Едемом - колискою людства. Священний дім (сакральний центр) не може існувати без профанного (нецивілізованого, дикого) довкілля. Жінки не можуть продовжити свого роду без чоловіків, і ті приходять у «Дім на горі» або в образах звичайних людей (переступивши поріг, вони залишаються господарювати зі своїми обраницями до смерті, і від них у такому випадку народжуються дівчата), або в образах птахів-звідників, сірих воронів (від стосунків із ними народжуються хлопці, які в дорослому віці вилітають із дому в широкий світ). В. Шевчук пояснює: «Мої чи моїх героїв мандри - це лише метафора, відповідно мандри можуть відбуватися без реального виходу з Дому, на мислительному рівні».

«Офіційній літературі Валерій Шевчук ніколи не служив, відкидаючи геть облуду соцреалізму, а трагічної дисидентської долі щасливо уникнув».

Людмила Тарнашинська

«Його художня проза - багатогранна, але в центрі - проблеми добра та зла, прекрасного й потворного, проблеми людини... Він належить до письменників, вихованих на перехресті культур - народно-національної і загальноєвропейської».

Віра Мелешко

Федір Кричевський. Три покоління (1913)

Завдяки особливостям химерної прози й міфологічному тлу творів В. Шевчука соцреалістична критика не могла звинуватити його в антирадянщині.

«...трьома дорогами я ішов: давня поезія і літопис С. Величка - одна, історичні повісті - друга, сучасна проза - третя».

Валерій Шевчук

У творі існує барокове поєднання високого (духовного) й низького (буденного): дім на горі - це нездоланний форпост духовності, а підніжжя - боротьба добра і зла, світла й темряви. Реальні картини в романі віртуозно поєднані з фантастичними.

Діалог із текстом

  • 1. Дайте визначення химерного роману та схарактеризуйте його основні риси на прикладі твору В. Шевчука «Дім на горі».
  • 2. Відстежте сюжетні лінії роману «Дім на горі». Чи ототожнюєте ви себе з кимось із героїв твору? Чому?
  • 3. Об'єднайтеся у творчі групи й підготуйте для класу усні реферати на одну з тем: «Художня особливість прози В. Шевчука», «Бароковий світ сучасної літератури», «В. Шевчук - популяризатор і дослідник давньої української літератури» (5-8 речень).

Діалоги текстів

  • 1. Роман «Дім на горі» побудовано на взаємодії архетипних образів. Підготуйте реферат на тему «Теорія архетипів К. Г. Юнга та архетипи у творчості В. Шевчука» і ознайомте з цією темою клас.
  • 2. Підготуйте коротку довідку про П. Орлика - автора першої конституції в Європі, що на більше, ніж півстоліття, випередила Конституцію США (1787), видатного українського державного діяча, ім'я якого століттями замовчували у зв'язку з анафемою Іванові Мазепі.

Мистецькі діалоги

  • 1. Розгляньте репродукції картин Ф. Кричевського, вміщені у цьому розділі. Чи дотичні вони, на вашу думку, до творчості В. Шевчука? Чому теми кохання і стосунків поколінь актуальні на будь-якому етапі розвитку культури?
  • 2. Картина «Три покоління» Ф. Кричевського виразно передає український національний колорит. Спробуйте уявити жінок різних поколінь у сучасному одязі. Обговоріть у класі, чи й осучаснена робота зможе проілюструвати вічні теми і цінності, розкриті у романі В. Шевчука «Дім на горі»?