Підручник з Української літератури (профільний рівень). 10 клас. Слоньовська - Нова програма

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І рівень. Виберіть один правильний варіант відповіді з трьох запропонованих

1. Основною рисою реалізму є

А правдивий показ дійсності

Б сарказм

В пейзажні замальовки

2. Народницько-просвітницький напрям у літературі передбачав

А таврування виразок суспільного ладу

Б використання «мандрівних» сюжетів

В осуд несправедливості й повчальність

3. Події в повісті «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького в основному відбуваються у

А Києві

Б Біївцях

В Семигорах

4. Батьками Мотрі, Карпової дружини, були

А багаті Довбиші

Б убогі Балаші

В сварливі Кайдаші

5. Назвіть невісток Кайдашів із повісті «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького

А Палажка і Параска

Б Мотря і Мелашка

В Маруся Кайдашиха й Галя, сестра Василя Пороха

6. Співавтором Панаса Мирного в написанні роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» був

А Іван Нечуй-Левицький

Б Іван Франко

В Іван Білик

7. У дитинстві Чіпка товаришував з

А Петром Пацюком

Б Грицьком Чупруненком

В Тимофієм Лушнею

8. Не був панським байстрюком

А Грицько Чупруненко

Б Іван Вареник

В Чіпка Варениченко

9. Не мав кровних зв'язків із родиною Тобілевичів

А Микола Лисенко

Б Микола Садовський

В Панас Саксаганський

10. Борис Грінченко творчо співпрацював із відомим педагогом

А Ісмаїлом Гаспринським

Б Христиною Алчевською

В Марією Загірньою

11. У якому творі Івана Франка наявні риси модернізму

А «Сойчине крило»

Б «Захар Беркут»

В «Украдене щастя»

12. За який твір номінували Івана Франка на отримання Нобелівської премії

А «Мойсей»

Б «Сойчине крило»

В «Украдене щастя»

13. Іван Франко назвав ліричною драмою свою збірку

А «З вершин і низин»

Б «Мій Ізмарагд»

В «Зів'яле листя»

14. У повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського нема

А фантастичних істот

Б списку дійових осіб

В мандрівного сюжету

15. «Intermezzo» Михайла Коцюбинського - це

А етюд

Б новела

В нарис

16. У якому драматичному творі Лесі Українки наявні риси просвітницько-народницького напряму

А «Бояриня»

Б «Кассандра»

В «Лісова пісня»

17. Поемою-симфонією є твір Павла Тичини

А «Сковорода»

Б «Пам'яті тридцяти»

В «Арфами, арфами...»

18. Твір польського композитора Фрідеріка Шопена згадує Ольга Кобилянська в

A «Impromtu phantasies

Б «Valse melancolique»

В повісті «Земля»

19. Поетом-символістом не був і навіть не намагався ним стати

А Борис Грінченко

Б Микола Вороний

В Павло Тичина

20. Трилогією у п'яти книгах вважається

А роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика

Б «Момент» Володимира Винниченка

В епопея про гетьмана Івана Мазепу Богдана Лепкого

21. Гендерні питання й проблеми емансипації порушуються у творі

А «Без хліба» Бориса Грінченка

Б «Людина» Ольги Кобилянської

В «Новина» Василя Стефаника

22. Образ античної пророчиці є головним у художньому тексті

А «Кассандра» Лесі Українки

Б «Момент» Володимира Винниченка

В «Легенда про вічне життя» Івана Франка

23. «Арслан-киз» у перекладі означає

А Орлеанська Діва

Б дівчина-левиця

В Діва-воїтелька

24. Часто вів спонтанні літературні дискусії з членами «Молодої музи»

А Іван Нечуй-Левицький

Б Панас Мирний

В Іван Франко

25. «Українським Мойсеєм» називають

А Михайла Коцюбинського

Б Івана Франка

В Ісмаїла Гаспринського

26. Ніколи не номінували на Нобелівську премію

А Михайла Коцюбинського

Б Івана Франка

В Ісмаїла Гаспринського

II рівень. Із чотирьох варіантів відповідей виберіть довільну кількість тих, які вважаєте правильними

1. Писали прозу, лірику й драматичні твори

А Панас Мирний

Б Іван Франко

В Леся Українка

Г Володимир Винниченко

2. Героями повісті «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького є

А Лаврін

Б Карпо

В Галя

Г Омелько

3. Поетами-модерністами були

А Іван Франко

Б Микола Вороний

В Богдан Лепкий

Г Борис Грінченко

4. У романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика наявні розлогі сюжетні лінії таких родоводів

А панів Польських

Б Василя Пороха

В Мирона Ґудзя

Г Чіпки Варениченка

5. До театру корифеїв належали

А Марія Заньковецька

Б Михайло Старицький

В Лесь Курбас

Г Іван Карпенко-Карий

6. Рисами імпресіонізму в літературних творах є

А яскрава й мінлива колористика

Б найтонші нюанси перебігу людських настроїв

В схоплені «миті життя»

Г розвінчання суспільних вад

7. Ознаками драми-феєрії є

А казковість

Б тема кохання

В єдність людини і природи

Г міфологічні істоти

8. Рисами драматичного твору є

А сценічність

Б список дійових осіб

В єдність місця, часу та дії

Г поділ тексту на розділи

9. Новела «Intermezzo» Михайла Коцюбинського має такі ознаки лірики й драми

А список дійових осіб

Б наявність ліричного героя

В єдність місця, часу і дії

Г виразні й неповторні художні засоби

10. Українська література другої половини XIX - початку XX ст. представлена в основному

А реалізмом

Б імпресіонізмом

В декадансом

Г неоромантизмом

III рівень. Спираючись на прочитані й проаналізовані вами твори української літератури протягом цього навчального року, власний світогляд і переконання, у формі твору-мініатюри (максимум десять речень) спростуйте або аргументовано доведіть істинність одного з висловів (на ваш вибір):

А «Посієш вчинок - пожнеш звичку, посієш звичку - пожнеш характер, посієш характер - пожнеш долю» (українське народне прислів'я);

Б «Ніякі вигоди, досягнуті злочинним шляхом, не компенсують втрати душі» (Джон Локк, англійський педагог і філософ);

В «Зрада в любові здебільшого не грім з ясного неба, а міна сповільненої дії» (Олег Рой, сучасний письменник).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст