Підручник з Біології і екології. 10 клас. Шаламов - Нова програма

Лабораторні роботи

Лабораторна робота

Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу

Мета: удосконалити вміння визначати таксономічне положення видів, узагальнити знання про систему органічного світу.

Хід роботи

• 1. Запишіть у вигляді таблиці ієрархію основних таксонів рослин і тварин, починаючи з домену і закінчуючи видом.

• 2. Використовуючи схему, наведену в додатку на с. 311, та записану вами ієрархію таксонів, визначте таксономічне положення кількох видів.

• 3. Зробіть висновки.

Лабораторна робота

Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої

Мета: дослідити прояви модифікаційної мінливості, удосконалити навички біологічних досліджень, ознайомитися із закономірностями модифікаційної мінливості.

Обладнання: лінійка, об’єкти дослідження (листки, бульби картоплі, коренеплоди моркви чи буряка, плоди яблук, цибулини, насіння квасолі, плоди соняшника тощо).

Хід роботи

• 1. Порівняйте вибрані частини рослин одного виду між собою. Запишіть у зошит кілька рис, що є спільними та кілька рис, що відрізняють ці частини. Поясніть причини, що зумовлюють наявність як подібних, так і відмінних рис.

• 2. Виміряйте довжину черешка чи листкової пластини не менше ніж у 25 листків (довжину чи кількість вічок на бульбах картоплі, довжину коренеплодів моркви чи буряка, діаметр яблук чи цибулин, кількість темних плям на насінинах квасолі, довжину плодів соняшника тощо).

• 3. Розташуйте отримані результати за зростанням. Схарактеризуйте межі мінливості ознаки.

• 4. Розрахуйте середнє значення виміряної ознаки.

• 5. Розділіть отримані результати на 5—7 груп в залежності від значення. Розмір кожної групи має бути однаковим. Запишіть у формі таблиці отримані групи і кількість об’єктів у кожній з них.

• 6. Побудуйте варіаційну криву: відклавши по осі абсцис середнє значення ознаки у групі, а по осі ординат — кількість об’єктів у кожній з груп.

• 7. Проаналізуйте отриману криву, поясність її форму, порівняйте її з кривою нормального розподілу та зробіть висновки.

Лабораторна робота

Вивчення будови статевих клітин

Мета: поглибити знання про будову статевих клітин, порівняти можливості світлової та електронної мікроскопії.

Обладнання: світловий мікроскоп, постійні мікропрепарати, мікрофотографії яйцеклітини і сперматозоїда.

Хід роботи

• 1. Використовуючи постійні мікропрепарати, розгляньте за допомогою світлового мікроскопа будову яйцеклітини і сперматозоїда.

• 2. Замалюйте побачене під світловим мікроскопом, підпишіть основні елементи будови яйцеклітини і сперматозоїда.

• 3. Порівняйте будову гамет на мікропрепаратах та мікрофотографіях, зроблених за допомогою електронного мікроскопа.

Будова гамет на мікропрепаратах та мікрофотографіях

А. Яйцеклітина людини. Б. Поперечний переріз через яйцеклітину (зліва, велика) й фолікулярні клітини (справа, дрібні, темні). В. Вигляд головки і шийки сперматозоїда людини ззовні. Г. Вигляд середньої частини (фрагмент головки, шийка і фрагмент джгутика) сперматозоїда у поперечному перерізі.

• 4. Порівняйте у вигляді таблиці будову, розміри і функції яйцеклітин і сперматозоїдів.

• 5. Зробіть висновки про зв’язок між будовою і особливостями функціонування яйцеклітини і сперматозоїда, а також про можливості світлової та електронної мікроскопії.

Лабораторна робота

Вивчення етапів ембріогенезу хордових тварин

Мета: поглибити знання про процеси ембріогенезу хордових тварин і людини.

Обладнання: світловий мікроскоп, постійні мікропрепарати, мікрофотографії етапів ембріонального розвитку хордових тварин і людини.

Хід роботи

• 1. Використовуючи постійні мікропрепарати та мікрофотографії, розгляньте етапи дроблення, бластуляції, гаструляції та формування тканин і органів.

Етапи дроблення, бластуляції, гаструляції та формування тканин і органів

А. Людська зигота з ядрами і яйцеклітини, і сперматозоїда. Б. Двоклітинний ембріон людини. В. Чотирьохклітинний ембріон людини. Г. Восьмиклітинний ембріон людини. Д. Бластоциста людини. Е. Вихід бластоцисти з оболонки яйцеклітини. Є. Ембріон людини на третьому тижні вагітності. Ж. Ембріон людини на п’ятому тижні вагітності. 3. Плід людини на сьомому тижні вагітності.

• 2. Замалюйте основні етапи ембріонального розвитку хордових тварин. Підпишіть етапи, позначте частини зародка, зародкові листки на різних етапах ембріогенезу.

• 3. Зробіть висновки.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст