Наочний довідник. Історія України 7-9 клас

7 КЛАС

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (від появи людини на українських землях — до першої половини XVI ст.)

Вступ

Історія України — наука, що вивчає в хронологічній послідовності розвиток людського суспільства на українських землях та його закономірності.

Особливості історії України як науки

Періодизація історії України

Загальна характеристика історичних джерел

Історичні джерела — сукупність різноманітних об’єктів, які відображають історичний процес і створюють можливість вивчати минуле людського суспільства; усе, що було створено в процесі людської діяльності й збереглося до наших часів.

Спільні властивості

• Усі джерела є свідками своєї епохи (періоду) і відображають певну грань буття минулого

• Джерела можуть містити інформацію відкритого і прихованого характеру, яку дослідники виявляють через зіставлення різних джерел

• Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття часу

• Кожне джерело є невичерпним за змістом історичної інформації

Антропологічна періодизація історії людства

Антропологія — наука, що вивчає походження і розвиток людського роду. В основу антропологічної періодизації покладена фізична еволюція людини.

Період

Характеристика

4 млн років тому

Австралопітеки (південна мавпа) — перші людиноподібні істоти, які вважаються безпосередніми предками сучасної людини. Розпочали ходити на двох ногах. З’явилися в Африці

2,5—2 млн років тому

Homo habilis (людина вміла) — перші розумні істоти, які розпочали виготовляти знаряддя праці. З’явилися в Африці

1,5 млн років тому

Homo erectus (людина з прямою ходою), або архантропи (найдавніші люди) — були першими, хто навчився використовувати вогонь. З’явилися в Африці й розселилися за її межами. Близько 800 тис. років тому архантропи потрапили на територію сучасної України з півдня Європи

150—100 тис. років тому

Неандертальці або пал еоантропи (давні люди) — були першими людьми, що ховали своїх померлих. З’явилися в Азії, Африці та Європі. Найдавніші людські рештки на українських землях (печера Кіїк-Коба в Криму) належать палеоантропам

40—30 тис. років тому

Homo sapiens (людина розумна) з’явилася у багатьох регіонах нашої планети. Із появою неоантропів (нових людей), або кроманьйонців — людей сучасного фізичного типу — завершився процес антропогенезу на Землі та розпочалася історія людства

Археологічна періодизація історії України

Період

Хронологічні межі

Кам’яний вік

Палеоліт, або давній кам’яний вік Виділяють три етапи палеоліту

— ранній, або нижній

— середній, або мустьє

— пізній, або верхній

Мезоліт, або середній кам’яний вік Неоліт, або новий кам’яний вік

Близько 80—11 тис. років тому

Закінчився 150 тис. років тому 150—35 тис. років тому 35—11 тис. років тому 10—8 тис. років тому 5—4 тис. років тому

Енеоліт, або мідно-кам’яний вік

4—3 тис. років до н. е.

Бронзовий вік

2 тис. років до н. е.— VIII ст. до н. е.

Ранній залізний вік

VIII ст. до н. е.— IV ст. н. е.

Археологія — галузь історичної науки, що вивчає минуле за допомогою дослідження речових знахідок.

Археологи використовують періодизацію історії людського суспільства, в основу якої закладено зміни основних матеріалів, із яких виготовлялися знаряддя праці, предмети побуту, зброя тощо. Єдиної для всіх народів періодизації не існує, оскільки темпи розвитку людства в різних регіонах в один і той самий час були різними.

Археологічна культура — велика група археологічних пам’яток, що датуються однією історичною добою, мають спільні ознаки та розташовані на певній території.

Археологічна пам’ятка — група винайдених в одному місці речей, які є матеріальними рештками діяльності людини або змінені їх працею.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст