Хімія. 9 клас. Савчин

ДОДАТКИ

Додаток 1

ВІДНОСНІ МОЛЕКУЛЯРНІ МАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Додаток 2

ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА КАТІОНИ Й АНІОНИ

Примітка: р — ознак реакцій немає; м — розчин каламутний; риска — розкладаються водою або не існують; — речовини, під час розкладання яких утворюються гази.