Хімія. 9 клас. Савчин

ПОВТОРЮЄМО Й УЗАГАЛЬНЮЄМО ТЕМУ 2. «ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ»

Кількість електронів, що віддає відновник, завжди дорівнює кількості електронів, які приєднує окисник.

Швидкість хімічної реакції — зміна концентрації реагенту або продукту реакції за одиницю часу в одиниці об'єму.

Залежить від:

  • 1) природи речовин, що реагують;
  • 2) концентрації реагентів;
  • 3) площі поверхні контакту реагентів;
  • 4) температури;
  • 5) наявності каталізатора.

Тепловий ефект хімічної реакції — кількість тепла, що виділяється або поглинається під час реакції.

Хімічне рівняння, у якому зазначено тепловий ефект хімічної реакції, називають термохімічним.