Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Савчин

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ І РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ

§ 1. 6. Б. 7. А 3. Б 4. В 1. Г 2. 8. А. 9. В. 10. В.

§ 2. 1. А 2. Б 3. В 1. 2. А 3. Б 4. В 2. Г 1. 3. Г. 4. А. 5. А. 6. Б. 7. 20,16 л СО2; 21,6 г H2O; 0,3 моль гліцеролу.

§ 3. 1. А 4. Б 3. В 2. Г 1. 2. А 4. Б 1. В 2. Г 3. 4. Б. 6. 30 г NH2CH2COOH; 37,8 г ClCH2COOH.

§ 4. 5. 5,88 л; 0,2625 моль O2. 6. 50 г. 7. 66,14 % C2H4; 33,86 % C2H6.

§ 5. 4. А 3. Б 1. В 2. 5. 60; СН3СООН. 7. 20 л О2, 100 л повітря. 8. 50 % С2Н2 і 50 % СН4. 9. 11,6 л.

§ 6. 1. C3H8. 2. C4H10. 3. C5H12. 4. C2H4, етен. 5. C6H6. 6. C2H2, етин, H-C≡C-H.

§ 7. 1. В. 2. А. 3. Б. 4. В, Г. 5. C5H12. 6. 448 л Cl2; хлорометан, гідроген хлорид. 7. 57 г; 0,5 моль. 8. C7H16.

§ 8. 7. 224 г С2Н4 і 179,2 л Н2. 8. C4H6, бутин.

§ 9. 1. С9Н20, нонан. 2. а) С6Н12 і С8Н16; б) С5Н8 і С9Н16. 3. С2Н4. 4. С6Н12. 5. С3Н8, пропан. 6. C3H6, пропен. 7. C4H10, бутан. 8. С4Н6, бутин.

§ 10. 6. 151,6 л. 7. 58,2 кг, гексахлороциклогексан. 8. C6H6. 9. 336 л.

§ 11. 1. С4Н8. 2. С2Н4. 3. С5Н8.

§ 12. 6. Б.

§ 13. 5. А 3. Б 4. В 1. Г 2. 6. В. 7. C5H11OH. 8. 246 г C3H7Br; 36 г Н2О. 9. 8,8 г CH3COH; 12,8 г Cu; 3,6 г H2O.

§ 14. 5. 15,68 л O2; 13,44 л CO2. 6. 189,6 г солі; 40,32 л H2. 7. C5H12O3.

§ 15. 1. В. 2. В. 3. Г. 5. 66 г. 6. 56,4 % C6H5OH; 43,6 % C6H6.

§ 16. 6. 8,8 г. 7. 59,73 л HCHO; 120 г H2O. 8. C4H8O.

§ 17. 9. 180 г. 10. 24,6 г; натрій етаноат. 11. 847,05 г.

§ 18. 1. 7,5 %. 2. 0,8 м3. 3. 4,6 г; 0,1 моль. 4. 39,375 г C6H5Cl; 12,775 г HCl. 5. 213 г (CH3COO)2Mg; 33,6 л H2. 6. 25 % домішок; 222 г Ca(OH)2.

§ 19. 6. 12 г. 7. По 115 кг кожної сполуки. 8. 230 г C3H5(OH)3; 2400 г C17H33COOK.

§ 20. 5. 31,36 л. 6. 72 г C6H12O6; 8,96 л H2. 9. 2,63 т.

§ 21. 8. 7,2 г. 9. 360 кг.

§ 22. 5. 100,8 л O2; 504 л повітря. 6. 14,2 г; 2,4,6-трибромоанілін. 7. C2H5-NH2.

§ 23. 5. 28 г NaOH; 77,7 г CH3-CH(NH2)-COONa. 6. C3H9N.

§ 24. 6. 44,5 г; 29,25 г NaCl. 7. 45,5 % амінопропанова; 55,5 % пропанова.

§ 25. 7. 13,4 м3. 8. 17,92 м3.

§ 26. 5. 62 кг. 6. 13,25 т. 7. 2,99 г C6H5NH2; 0,94 г C6H5OH; 21,07 г C6H6.

§ 27. 4. В. 5. 44 250. 6. 216 кг. 7. 360,62 кг.

§ 28. 4. 63,71 %. 5. 270 кг. 6. 12,39 % N; 14,16 % O2. 8. B. 9. Г. 10. А 2. Б 3. В 1. Г 5.

§ 30. 4. 40,9 % С, 4,55 % H.

§ 31. 5. Б. 6. 90 %.

§ 32. 7. 224 л; 440 г.

§ 34. 5. 2,5 г; 50 доз.