Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Савчин

ПРАКТИЧНА РОБОТА

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Виконавши цю практичну роботу, ви зможете:

  • закріпити вміння й набути навичок самостійно досліджувати речовини, виявляти їхню наявність за допомогою якісних реакцій;
  • складати рівняння якісних реакцій;
  • спостерігати перебіг хімічних реакцій, ознаки їхнього перебігу;
  • пояснювати явища, що супроводжують хімічні реакції;
  • робити висновки щодо органічних речовин та їхніх властивостей.

Мета практичної роботи — навчитися розпізнавати речовини за допомогою якісних реакцій, набути практичних умінь і навичок проводити хімічний експеримент, спостерігати за хімічними перетвореннями.

І варіант

Завдання 1. Доведіть експериментально, що видана вам речовина — етаналь.

Завдання 2. Визначте експериментально за допомогою характерних реакцій кожну з двох органічних речовин, узятих у розчинах: глюкозу, крохмаль (крохмальний клейстер).

Завдання 3. Проробіть реакції, що характеризують хімічні властивості етанової кислоти.

До всіх трьох завдань опишіть спостереження, складіть рівняння реакцій та зробіть відповідні висновки.

ІІ варіант

Завдання 1. Доведіть експериментально, що видана вам речовина — гліцерол.

Завдання 2. Визначте експериментально за допомогою характерних реакцій кожну з двох органічних речовин, узятих у розчинах: етаналь, сахарозу.

Завдання 3. Проробіть реакції, що характеризують властивості глюкози як альдегідоспирту.

До всіх трьох завдань опишіть спостереження, складіть рівняння реакцій та зробіть відповідні висновки.

ІІІ варіант

Завдання 1. Доведіть експериментально, що видана вам речовина — етанова кислота.

Завдання 2. Визначте експериментально за допомогою якісних реакцій етаналь і глюкозу.

Завдання 3. Проробіть реакцію окиснення етанолу.

До всіх трьох завдань опишіть спостереження, складіть рівняння реакцій та зробіть відповідні висновки.