Правила ведення робочої карти. Трофименко

Розділ 4. Правила скорочення слів, словосполучень і тексту

4.1. Правила скорочення слів і словосполучень

Для зменшення обсягу оперативних (бойових) документів використовують скорочення слів, словосполучень та тексту.

Скорочення повинні:

- бути простими, наочними та однаково використовуватися для всіх граматичних форм одного й того самого слова незалежно від року, числа, відмінника й часу;

- використовуватися для одного за значенням слова та словосполучення;

- відповідати існуючим (встановленим) формам згідно з переліком скорочень, наведених у 4.2;

- бути зрозумілими та дозволяти легко і безпомилково відновити слово (словосполучення) повністю; відповідати змісту скороченого слова або словосполучення.

Скорочують слова та словосполучення шляхом відсікання, стягування, використання абревіатури, комбінованим способом, вживанням фіксованих форм.

Скорочення відсіканням полягає у відкиданні двох або більше літер у кінці слова. Використовується під час скорочення слів загального використання. Крапка у кінці скороченої форми слова не ставиться, наприклад:

- аер - для слова «аеродром»;

- рез - для слова «резерв»;

- інж - для слова «інженерний».

Словосполучення, до складу яких входять складні слова (у повній формі пишуться через дефіс), скорочуються видаленням кінцевої частини кожного слова (кожної частини слова) до першої букви. При цьому початкові літери

дозволяється писати (друкувати) як малими, так і великими, наприклад:

- вкч - для словосполучення «військово-картографічна частина»;

- ФПЗ - для словосполучення «фельд'єгерсько-поштовий зв'язок».

Скорочення стягуванням полягає у вибірковому пропусканні приголосних та голосних літер. Використовують два види скорочення зазначеним прийомом.

Перший - для простих слів (спеціальних, військових термінів тощо) із використанням дефісу. При цьому зазвичай залишаються перша та остання літери слова, наприклад:

- р-н - для слова «район»;

- р-ж - для слова «рубіж».

Під час скорочення іменників ураховують відмінкові закінчення однини або множини, наприклад:

- р-н - для слова «район»;

- пр-к - для слова «противник»;

- р-ни - для слова «райони».

Другий - для складних слів та словосполучень із використанням косої риски. При цьому слово скорочується до першої літери (однієї або двох) кожної складової частини, наприклад:

-р/м - для слова «радіомережа»;

- р/н - для словосполучення «радіонапрямок»;

- б/п - для словосполучення «бойовий порядок»;

- б/пр - для слова «боєприпаси».

Скорочення шляхом використання абревіатури полягає у використанні початкових літер слів. Початкові літери дозволяється писати (друкувати) як малими, так і великими, наприклад:

- РВ і А - для словосполучення «ракетні війська і артилерія»;

- БрАГ - для словосполучення «бригадна артилерійська група»;

- А - для слова «армія»;

- мб - для словосполучення «механізований батальйон»;

- ООШ - для словосполучення «Об'єднаний оперативний штаб».

Комбіноване скорочення слів та словосполучень полягає у використанні всіх вищезазначених способів та призначене для виключення однакових скорочень різних слів та словосполучень. При цьому дозволяється доповнювати перші літери слів декількома наступними, наприклад:

- бр - для слова «бригада» (у той час коли б - для слова «батальйон»);

- Дн - для слова «дивізіон», (у той час коли д - для слова «дивізія»);

- омбр - для словосполучення «окрема механізована бригада», (у той час коли омб - для словосполучення «окремий механізований батальйон»);

- техдн - для словосполучення «технічний дивізіон» (у той час коли тд - для словосполучення «танкова дивізія»).

Водночас під час використання комбінованого способу дозволяється використовувати початкові літери кореня складних слів, які входять до словосполучення, наприклад:

- помп - для словосполучення «понтонно-мостовий полк»;

- ІаеС - для словосполучення «інженерно-аеродромна служба»;

- манц - для словосполучення «маневрений центр».

Під час скорочення словосполучень використовують чітко визначені (фіксовані) скорочення певних слів та словосполучень. Наприклад, для назв з'єднань, військових частин, підрозділів, закладів, баз тощо на початку словосполучення пишуть (друкують):

- літера о - для слова «окремий» (омбр, обз);

- літера Ц - для слова «центральний» (ЦБЗТ);

- літера Р - для слова «регіональний» (РЦ РЕР).

Наприкінці скорочення, яке використовують для словосполучення назви інженерних військових частин та підрозділів, військ РХБ захисту та зв'язку тилу використовується літера т - для слова тиловий, наприклад:

- обзт - окремий батальйон зв'язку тилу.

Для назв районів та областей, якщо вони збігаються, використовують ідентичні скорочення, наприклад:

- Сумськ. обл - для словосполучення Сумська область;

- Мирон. р-н - для словосполучення Миронівський район.

Використовувати фіксовані скорочення для інших слів не дозволяється.

Застосовувати скорочення слів, словосполучень необхідно з урахуванням таких особливостей:

- буквено-цифрові скорочення використовують разом (суцільно) без проміжків (пробілів). При цьому використовують лише малі літери, за винятком першої, наприклад: Су-24мр, Мі-24вп;

- скорочують назви військових організаційних структур противника та третіх (суміжних) держав за правилами, які застосовують для своїх військ (сил), але з урахуванням прийнятих у них найменувань органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин і підрозділів;

- назви держав, до збройних сил яких належать відповідні військові організаційні структури, зазначають скорочено у дужках, наприклад:

- 11 пдбр (Франц), 14 мпд (ФРН).

Скорочують текст оперативних (бойових) документів шляхом:

- використання скорочень слів та словосполучень;

- видалення з тексту документа слів, які не несуть змістовного навантаження;

- посилання на інші документи.

Для пояснювальних підписів до умовних знаків використовують шрифт із нахилом (курсив). При цьому для військово-організаційних структур тактичної ланки (відділення, взвод, рота, батарея, дивізіон, батальйон, полк, бригада та подібних до них) у пояснювальних підписах, використовують малі літери, наприклад: мвід, грв, тр, батр, адн, оаемб, опз, опдбр. Великим літерами записують (друкують) підписи військово-організаційних структур від оперативного командування (та подібних до них) і вищих, пояснювальні підписи, які їх стосуються, наприклад: ОК Північ, ООШ. Крім того, великі літери використовують для позначення видів Збройних сил України, родів військ, спеціальних військ, угрупувань військ (сил), тимчасових формувань, установ, підприємств, центрів, баз, вузлів, пунктів, постів, зразків, типів, комплексів озброєння, техніки, прізвищ службових осіб і термінології загального призначення (назви населених пунктів).

Перед скороченням з'єднань, частин і підрозділів, установ та баз додають букви:

- для окремих - о;

- для запасних - зап;

- для резервних - рез.

Скорочення обсягу досягається також посиланням на інший документ. Це вимагає точного зазначення першоджерела, наприклад:

«Бойові завдання 5 омбр — Див. п. 3 Бойового наказу від (Дата), № 0000».

Перелік основних скорочень, який наведено у підрозділі 4.2, може бути уточнений та деталізований органами військового управління у ході розроблення керівних документів щодо застосування військ.

4.2. Скорочення словосполучень і тексту, застосовуваних у Збройних силах України

Повне найменування

Умовне скорочення

1

2

Збройні сили, види та функціональні структури

Збройні сили України

ЗСУ

Збройні сили

ЗС

Сухопутні війська

СВ

Повітряні сили

ПС

Військово-Морські сили

ВМС

Десантно-штурмові війська

ДШВ

Сили спеціальних операцій

ССО

Армійський корпус

АК

Операція об'єднаних сил

ООС

Служба безпеки України

СБУ

Міністерство внутрішніх справ

МВС

Міністерство надзвичайних ситуацій

МНС

Державна прикордонна служба

ДПС

Військова контррозвідка Служби безпеки України

ВКР СБУ

1. Сухопутні війська

Механізовані війська

МВ

Окрема механізована бригада (полк, батальйон, рота, взвод, відділення)

омбр (мп, мб, мр, мв, мвід)

Механізована бригада (батальйон)

мбр (мб)

Окрема мотопіхотна бригада (батальйон, рота, взвод, відділення)

омпбр (мпб, мпр мпв, мпвід)

Окрема гірсько-штурмова бригада (батальйон, рота, взвод, відділення)

огшбр (гшб, гшр гшв, гшвід)

Мотострілецька бригада (батальйон, рота,

мсбр (мсб,

взвод, відділення)

мср мсв, мсвід)

Батальйонна тактична група

бтгр

Ротна тактична група

ртгр

Танкові війська

ТВ

Окрема танкова бригада (батальйон, рота, взвод, танк)

отбр (тб, тр, тв, Т)

Ракетні війська і артилерія

РВ і А

Артилерійська група оперативного командування

АГОК

Окрема артилерійська бригада (дивізіон, батарея)

оабр (адн, абатр)

Артилерійська бригада (полк, дивізіон, батарея)

абр (ап, адн, абатр)

Боковий (передовий) спостережний пункт

БСП (ПСП)

Бригадна артилерійська група

БрАГ

Батарея звукової розвідки

бзр

Батарея радіолокаційної розвідки

брлр

Батарея протитанкових ракетних комплексів

батр ПТРК

Батарея управління

батрУ

Батарея управління та артилерійської розвідки

буар

Взвод оптичної розвідки

вор

Взвод безпілотних літальних апаратів

взБЛА

Гаубичний самохідний артилерійський дивізіон (батарея)

гсадн (гсабатр)

Мінометна батарея

мінбатр

Метеорологічна батарея

метеобатр

Протитанкова артилерійська бригада, (дивізіон, батарея)

птабр (птадн, птабатр)

Полкова артилерійська група

ПАГ

Пункт управління артилерійською розвідкою

ПУАР

Пункт управління вогнем дивізіону

ПУВД

Пункт управління вогнем батареї

ПУВбатр

Ракетна бригада (дивізіон)

рбр (рдн)

Реактивний артилерійський полк (дивізіон, батарея)

реап (реадн, реабатр)

Розвідувальний артилерійський дивізіон

роадн

Самохідний артилерійський дивізіон (батарея)

садн (сабатр)

Самохідна артилерійська гармата

САГ

Старший офіцер батареї

СОБ

Технічна батарея

техбатр

Топогеодезична батарея

тгбатр

Війська протиповітряної оборони

ВППО

Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон (батарея, взвод)

зрадн (зрабатр, зрав)

Зенітний ракетний полк (дивізіон, батарея, взвод)

зрп (зрд, зрбатр, зрв)

Зенітний артилерійський дивізіон (батарея, взвод)

задн (забатр, зав)

Армійська авіація

ААв

Авіація Сухопутних військ

АвСВ

Авіаційна база

АвБ

Полк армійської авіації

пААв

Вертолітна ескадрилья

ве

Спеціальні війська Сухопутних військ

СВСВ

Окремий розвідувальний батальйон

орб

Центр радіо- і радіотехнічної розвідки

ЦРіРТР

Розвідувальний загін (дозор, група)

РЗ, РД, РГ

Окремий полк (батальйон, рота) зв'язку

опз, бз, рз

Об'єднаний польовий вузол зв'язку

опвз

Радіорелейний батальйон (рота)

ррб (ррр)

Вузол (польовий вузол) зв'язку

ВЗ (ПВЗ)

Пункт управління системою зв'язку та інформаційних систем

ПУСЗ та ІС

Окремий батальйон (окрема рота, рота) радіоелектронної боротьби

обРЕБ (орРЕБ, рРЕБ)

Інженерний полк (батальйон, рота)

іп (іб, ір)

Понтонно-мостовий полк (батальйон, рота)

помп (помб, помр)

Інженерно-саперний батальйон (рота)

ісб (іср)

Інженерний батальйон (рота) загороджень

ібз (ірз)

Інженерний дорожньо-мостовий батальйон

ідмб

Рота гусеничних плавучих транспортерів

рГПТ

Склад інженерних боєприпасів

сіб

Склад топографічних карт

стк

Гідрометеорологічна станція

ГметСт

Метеорологічний центр (бюро, станція)

МетЦ (МетБ, МетСт)

2. Повітряні сили Збройних сил України

Авіація

Ав

Повітряне командування

ПвК

Командний центр Повітряних сил

КЦПС

Центр управління та забезпечення польотів авіації

ЦУЗПА

Авіаційний загін пошуково-рятувального забезпечення

авзаг ПРЗ

3. Військово-Морські сили Збройних сил України

Надводні сили

НДС

Війська берегової оборони

ВБО

Морська піхота

МП

Берегові ракетні війська

БРВ

Берегові ракетно-артилерійські війська

БРАВ

Окрема бригада морської піхоти

обрмп

Артилерійський катер

ака

Берегова артилерійська група

БАГ

4. Десантно-штурмові війська

Аеромобільна бригада (полк, батальйон, рота, взвод, відділення)

аембр (аемп, аемб, аемр, аемв, аемвід)

Аеромобільно-десантний батальйон (рота, взвод)

аемдб (аемдр, аемдв)

Повітряно-десантна бригада

пдбр

Парашутно-десантний батальйон (рота)

пдб (пдр)

5. Матеріально-технічне забезпечення

Бригада (полк, батальйон, рота) матеріального забезпечення

брМЗ (пМЗ, бМЗ, рМЗ)

Батальйон тилового забезпечення

бтз

Рота заправлення пальним

рзп

База (склад) пального

БП (сп)

Польовий механізований хлібозавод

ПМХЗ

Речовий склад

рс

Ремонтна рота

ремр

Артилерійська база зберігання ракет і боєприпасів

АБЗРБ

Пересувна ремонтно-технічна база

ПРТБ

Ракетна база

РБ

Артилерійський склад боєприпасів

асб

Автомобільний склад

ас

Метрологічний центр військових еталонів

МЦВЕ

6. Медичне забезпечення

Військово-медичний клінічний центр

ВМКЦ

Військовий мобільний госпіталь

ВМГ

Евакуаційний пункт

ЕП

Медичний склад

мс

7. Органи управління та посадові особи

Верховний Головнокомандувач

ВГК

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України

НГШ - ГК ЗСУ

Командування Сухопутних військ (Збройних сил України)

КСВ (ЗСУ)

Об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України

ООШ ЗСУ

Оперативне командування

ОК

Територіальне управління

ТрУ

Начальник штабу

НШ

Заступник командира

ЗК

Заступник командира з озброєння

ЗКО

Заступник командира з тилу

ЗКТ

Начальник ракетних військ і артилерії

НРВ і А

Начальник розвідки

НР

Начальник зв'язку

НЗ

Начальник інженерної служби

НІС

Начальник служби РХБ захисту

НСРХБз

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

НСРАО

Начальник бронетанкової служби

НБТС

Начальник автомобільної служби

НАС

Начальник медичної служби

НмеДС

8. Пункти управління

Ставка Верховного Головнокомандувача

Ст ВГК

Об'єднаний командний (запасний командний)пункт

ОКП (ОЗКП)

Командний центр

КЦ

Командний (запасний командний) пункт

КП (ЗКП)

Пункт управління

ПУ

Пункт управління логістики

ПУЛ

Повітряний пункт управління

ПвПУ

Пересувний пункт управління

ППУ

Пересувний розвідувальний пункт

ПРП

Рухомий пункт управління

РПУ

Спостережний пункт

СП

Командний пункт

КП

Командно-спостережний пункт

КСП

Передовий спостережний пункт

ПСП

Боковий спостережний пункт

БСП

Тиловий командний пункт

ТКП

Тиловий пункт управління

ТПУ

9. Військові комісаріати, пункти мобілізаційного розгортання

Обласний військовий комісаріат

ОВК

Міський (об'єднаний міський) військовий комісаріат

МВК (ОМВК)

Збірний пункт військовозобов'язаних

ЗПВ

Обласна державна адміністрація

ОДА

Районна державна адміністрація

РДА

10. Загальна термінологія

Автоматизоване управління військами

АУВ

Авангард, ар'єргард

Ав, Ар

Антитерористична операція

АТО

Атомна енергетика й хімічна промисловість

АЕ і ХП

Безпілотний літальний апарат

БЛА

Бойова броньована машина

ББМ

Бойова машина

БМ

Бойова машина піхоти

БМП

Бойова розвідувально-дозорна машина

БРДМ

Бойовий комплект

бк

Бойовий і кількісний склад

БКС

Бронетранспортер

БТР

Військово-топографічна служба

ВТС

Високоточна зброя (озброєння)

ВТЗ (ВТО)

Вогневе ураження противника

ВУП

Вогневий вал (подвійний вогневий вал)

ВгВ (ВгВ-2)

Вогонь по окремій цілі

ВОЦ

Вогнева позиція

ВП

Гармата (гаубиця)

Г

Глибокий нерухомий загороджувальний вогонь

ГНЗгВ

Геоінформаційні системи

ГІС

Гідрометеорологічне забезпечення

ГметЗ

Головна (бокова) похідна застава

ГПЗ (БПЗ)

Група бойового управління

ГБУ

Дистанційно керований літальний апарат

ДКЛА

Диверсійно-пошукові дії

ДПД

Диверсійно-розвідувальна група

ДРГ

Диверсійно-розвідувальні сили

ДРС

Електронна карта

ЕК

Жива сила і вогневі засоби

ЖС і ВЗ

Засоби повітряного нападу

ЗПН

Зброя масового ураження

ЗМУ

Зенітна керована ракета

ЗКР

Зенітний ракетний комплекс (система)

ЗРК (ЗРС)

Зосереджений вогонь

ЗВ

Збірний пункт пошкоджених машин

ЗППМ

Інженерне забезпечення

ІЗ

Інженерні війська

ІВ

Іноземні військові формування

ІВФ

Касетна бойова частина

КБЧ

Командно-штабна машина

КШМ

Командир артилерійського дивізіону

кадн

Командир самохідної артилерійської батареї

ксабатр

Командир вогневого взводу

квв

Командир взводу управління

кву

Крилата ракета

КР

Матеріально-технічне забезпечення

МТЗ

Медичне забезпечення

МеДЗ

Масований вогонь

МВ

Масований вогневий удар

МВУ

Метрологічне забезпечення

МЗ

Мінометна батарея

мінбатр

Морально-психологічне забезпечення

МПЗ

Міжнародна миротворча операція

ММО

Напрямок головного удару

НГУ

Надзвичайна ситуація

НС

Незаконно створені збройні формування

НЗФ

Нерухомий (рухомий) загороджувальний вогонь

НЗгВ (РЗгВ)

Операційний район

ОР

Оперативна розвідка

ОРз

Орієнтир № 31

Ор. 31

Паливно-мастильні матеріали

ПММ

Плаваючий транспортер середній

ПТС

Понтонно-мостовий парк

ПМП

Протитанковий резерв

ПТРез

Протитанкові засоби

ПТЗ

Протитанкова керована ракета

ПТКР

Протитанковий ракетний комплекс

ПТРК

Протитанкові (протипіхотні) загородження

ПТЗ (ППЗ)

Протитанкове (протипіхотне) мінне поле

ПТМП (ППМП)

Протитанкова (протипіхотна) міна

ПТМ (ППМ)

Протитанкові (протипіхотні) мінно-вибухові загородження

ПТМВЗ (ППМВЗ)

Протиповітряна оборона

ППО

Протиракетна оборона

ПРО

Посадкова площадка вертольотів

ППВ

Послідовне зосередження вогню (подвійне, потрійне)

ПЗВ (ПЗВ-2, ПЗВ-3)

Повітряна розвідка

ПР

Район спеціального оброблення

РСО

Район зосередження (очікування, розосередження)

РЗ (РОч, РРоз)

Район особливої уваги

РОУ

Радіаційний, хімічний, біологічний захист

РХБз

Радіаційна, хімічна, біологічна розвідка

РХБр

Радіоелектронна боротьба

РЕБ

Ракетно-технічне забезпечення

РакТЗ

Речове забезпечення

РечЗ

Розвідувально-вогневий комплекс

РзВК

Розвідувально-ударний комплекс

РУК

Ротний опорний пункт

РОП

Рубіж переходу в атаку

РПА

Реактивна система залпового вогню

РСЗВ

Рубіж переходу в атаку

РПА

Рубіж регулювання рухом

РРР

Рубіж зустрічі з противником

РЗП

Рубіж розгортання

РР

Радіаційний, хімічний, біологічний захист

РХБз

Топогеодезичне і навігаційне забезпечення

ТГНЗ

Тактичний повітряний десант

ТакПД

Територіальна оборона

ТрО

Час початку воєнних дій; виходу на передній край оборони противника під час атаки; початок форсування; початок десантування

«Ч»

Час отримання сигналу

«С»

Північний

півн.

Південний

півд.

Східний

сх.

Західний

зах.

Північно-західний

півн.-зах.

Північно-східний

півн.-сх.

Південно-східний

півд.-сх.

Південно-західний

півд.-зах.

Висновки до розділу 4

У цьому розділі розкрито правила скорочення слів і словосполучень, а також скорочення словосполучень і тексту, які застосовують у Збройних силах України. Глибокі знання матеріалу цього розділу забезпечать однозначність сприйняття і розуміння службової інформації усіма посадовими особами як на етапі розроблення робочої карти і бойових документів, так і під час управління підрозділами РВ і А у ході бойових дій.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Бойові документи, скорочення слів, словосполучення, використання абревіатури, великі літери, малі літери, скорочення стягуванням, літерно-цифрові скорочення, пояснювальні підписи, перелік основних скорочень, деталізування.

Питання для повторення та самоконтролю

1. Перелічити основні правила скорочення слів.

2. У чому полягають основні правила скорочення словосполучень?

3. У чому полягають правила скорочення тексту в бойових документах?

4. У чому міститься оформлення робочої карти командира підрозділу?

5. Які загальноприйняті скорочення використовують під час оформлення карти?

6. Які спеціальні військові скорочення наносять на карту?

7. Які словосполучення використовують під час нанесення обстановки на карту?

8. Правила оформлення бойових документів.

9. Яким кольором роблять написи на карту під час нанесення своїх військ і військ противника?

Завдання для самопідготовки

1. Записати до робочих зошитів скорочення словосполучень і тексту, які застосовують у РВ і А.

2. Оформити робочу карту командира взводу управління.

3. Вивчити спеціальні скорочення, що застосовуються під час оформлення робочих карт.

4. Нанести відповідним кольором написи на обстановці своїх військ і військ противника.

5. Використовуючи електронні прилади, занести до робочих зошитів скорочення і словосполучення, незазначені у навчальному посібнику.

Теми, запропоновані для написання рефератів

1. Карти, що використовують армії держав, розвинених у військовому відношенні.

2. Новітні прилади та пристосування, що використовуються під час проведення топогеодезичної прив'язки.

3. Використання БЛА з метою розвідки, здобуття, подальшого оброблення даних та нанесення їх на робочу карту.

4. Використання цифрових карт у військах Збройних сил України та інших державах.

5. Майбутнє Збройних сил України у цифрових картах.