Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 8. ЩО ТАКЕ ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Які ознаки юридичної відповідальності.

2. Які є види юридичної відповідальності.

3. Що називають підставами юридичної відповідальності.

1. Які ознаки юридичної відповідальності

Що, на вашу думку, означає слово «відповідальність»? Чи однакове значення воно має, коли ми кажемо: «відповідальність за доручену справу» і «відповідальність за вчинений злочин»?

Визначте, що таке юридична відповідальність та які її ознаки.

Відповідальність - це особливе соціальне і морально-правове ставлення особи до суспільства, що характеризується виконанням морального обов’язку й дотриманням соціальних норм.

Юридична відповідальність - це передбачена нормами права міра державного примусу, що її застосовують до особи, яка вчинила правопорушення.

Державний примус - це психологічний або фізичний вплив державних органів (посадовців) на певних осіб з метою спонукати, примусити їх до виконання норм права.

Коли ми усвідомлено ставимося до покладених на нас чи прийнятих добровільно зобов’язань, то йдеться про відповідальність, передбачену соціальними нормами (наприклад, моральними).

Юридична відповідальність може наставати лише в разі порушення норм права, що сформульовані в законі. Вона полягає в можливості застосування до суб’єкта правопорушення заходів державного примусу. Це проявляється в обов’язку особи перетерпіти несприятливі для неї наслідки, визначені законом. Ці наслідки можуть бути майнові (наприклад, сплата штрафу) або немайнові (скажімо, позбавлення волі). Такий обов’язок покладає на особу компетентний орган держави (наприклад, суд).

Які ознаки юридичної відповідальності, названі в пункті параграфа, містяться в статтях Конституції? У чому полягає значення наведених положень?

Із Конституції України

Стаття 58

[...] Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Стаття 61

Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Стаття 62

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. [...]

Стаття 68

[...] Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність необхідна в ім’я справедливості, щоб особа належним чином «відплатила» за негативне (байдуже, зневажливе, іноді вороже) ставлення до людей, суспільства, держави, що виявилося у правопорушенні. Утім, це не єдине її призначення. її функції полягають і в тому, щоб відновити порушені права, виправити й перевиховати правопорушників, запобігти вчиненню проступків і злочинів у майбутньому. Юридична відповідальність спрямована на захист прав і свобод людини, інтересів юридичних осіб, держави.

2. Які є види юридичної відповідальності

Обговоріть:

Чи впливає на притягнення до юридичної відповідальності вік правопорушників?

Як визначити, якою буде відповідальність тих, чия поведінка протиправна? Чи завжди особа відповідає за свою поведінку? Чому? Порівняйте результати своєї роботи з текстом пункту параграфа.

Вид юридичної відповідальності залежить від того, яким є правопорушення. Якщо водій порушує правила дорожнього руху, пасажир не сплачує за проїзд у транспорті, перехожий курить у громадському місці, турист розкладає багаття в лісі у пожежонебезпечний період тощо - це адміністративні правопорушення. За їх вчинення винуватих осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності (зазвичай з 16 років). Якщо ж неповнолітня особа вчинить адміністративне правопорушення у віці від 14 до 16 років, то на її батьків (або тих, хто їх заміняє) можуть накласти штраф.

У разі, якщо працівник не виконав своїх трудових обов’язків або порушив трудову дисципліну, - це дисциплінарний проступок, за який настає дисциплінарна відповідальність.

Якщо хтось не виконав умови договору чи завдав людині, організації або державі майнових збитків (пошкоджено майно, порушено права власника), посягнув на особисті немайнові права особи (здоров’я, ділову репутацію), тоді настає цивільно-правова відповідальність. Вона передбачає відшкодування заподіяних збитків, моральної шкоди, поновлення втраченого тощо. Збитки, яких завдали діти до 14 років, відшкодовуватимуть батьки. Натомість після 14-річного віку неповнолітня особа, яка має заробіток чи стипендію, мусить відшкодовувати їх самостійно. Проте якщо коштів у неї немає чи їх бракує для відшкодування спричинених збитків, цивільно-правова відповідальність покладатиметься на батьків.

У разі пошкодження працівником майна роботодавця (умисного чи з необережності) настає матеріальна відповідальність, передбачена нормами трудового права.

Найнебезпечніші правопорушення - це злочини, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність. За загальним правилом до неї притягують осіб, яким на момент учинення злочину виповнилося 16 років. Утім, за деякі злочини, як-от крадіжку, розбій, грабіж, умисне вбивство, зґвалтування, незаконне заволодіння транспортним засобом, терористичний акт, бандитизм, передбачено кримінальну відповідальність осіб із 14 років.

У групі проаналізуйте ситуації та визначте:

Які правопорушення вчинили ці особи?

Який вид відповідальності, на вашу думку, передбачено за такі дії? Чи накладатимуть на них юридичну відповідальність? Чому? Представте результати своєї роботи іншим групам.

A. Марійка (10 років), повертаючись із парку, вибігла на шосе. Її дії спричинили пошкодження автомобіля через маневрування водія.

Б. Віктор (15 років), катаючись на велосипеді, збив перехожого, який травмував руку.

B. Катерина (17 років) поцупила з вітрини магазину дорогі сонцезахисні окуляри.

Г. Валентина (16 років), яка працює на пошті сортувальницею, запізнилася на роботу з поважних причин.

Д. Мар’ян (16 років), сперечаючись з однокласником, штовхнув його. Хлопець упав і отримав струс мозку.

Е. Людмила (15 років) назбирала в лісі конвалій, які занесено до Червоної книги України, і торгувала ними в громадському місці.

Є. Троє підлітків (14, 15 і 16 років) увечері зупиняли перехожих на центральному майдані міста й наполегливо просили гроші на утримання безпритульних собак.

3. Що називають підставами юридичної відповідальності

Визначте підстави юридичної відповідальності. Прокоментуйте кожну з них, починаючи словами «це дуже важливо, щоб/для...».

У прямому значенні слово «підстава» означає опорну частину, основу чогось, а в переносному - те головне, на чому ґрунтується що-небудь. Тому накладання на правопорушника юридичної відповідальності можливе за наявності підстав юридичної відповідальності.

Випишіть у зошит підстави юридичної відповідальності й поясніть, як ви розумієте кожну з них.

Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

Важливо знати, що юридична відповідальність настає й за відсутності підстав звільнення від неї. Приміром, у Кримінальному кодексі України такими підставами є дійове каяття, примирення з потерпілим, спливання строку давності, передача на поруки. Крім того, у положеннях законодавства є й такі обставини, що унеможливлюють визнання суспільно небезпечним/шкідливим схоже на правопорушення діяння.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що називають юридичною відповідальністю?

2. Які види юридичної відповідальності вам відомі?

3. Які підстави юридичної відповідальності існують?

4. Установіть відповідність між прикладами правопорушень і видами юридичної відповідальності.

1 куріння в громадських місцях

2 давання хабара

3 пошкодження чужого майна

4 систематичне невиконання трудових обов'язків

А кримінальна відповідальність

Б адміністративна відповідальність

В дисциплінарна відповідальність

Г матеріальна відповідальність

Д цивільно-правова відповідальність

5. Придумайте (пригадайте) ситуацію щодо застосування до особи певного виду юридичної відповідальності (цивільної, адміністративної, дисциплінарної) і представте її класу.

6. Прокоментуйте фрагмент статті Конституції України. Який стосунок він має до вивченої теми? У якому значенні тут вжито поняття «відповідальність»? Поясніть.

Із Конституції України

Стаття 92

Виключно закони України визначають:

[...] 22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. [...]

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття теми. Поясніть кілька з них.

2. Поясніть, що таке відповідальність, та проілюструйте прикладами. Як ви розумієте особливий характер юридичної відповідальності як виду соціальної відповідальності?

3. Прокоментуйте положення статті 58 Конституції України: «Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення».

4. Оберіть один із конституційних принципів юридичної відповідальності, викладених у статтях Конституції України (цитованих у пункті 1 параграфа), й поясніть його своїми словами.

5. Перегляньте інтернет-новини або друковані ЗМІ за минулий тиждень і знайдіть публікації (опис, повідомлення, репортаж) про ті чи ті правопорушення. Зверніть увагу на те, який вид відповідальності накладено на особу, винувату у вчиненні правопорушення. Підготуйте короткий огляд однієї з таких історій за схемою:

Назва джерела

Яке правопорушення вчинено

Який вид юридичної відповідальності застосовано

6. Складіть правову ситуацію з вивченої теми. Визначить у ній фактичну підставу юридичної відповідальності. Запишіть це у зошит.