Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 7. ЩО ТАКЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Які ознаки правопорушення.

2. Які є види правопорушень.

3. Що утворює склад правопорушення.

1. Які ознаки правопорушення

Поставте до тексту 2-3 відкриті та 2-3 закриті запитання. Скористайтеся наведеною нижче пам'яткою.

Добрі поради

Для успішного спілкування і навчання важливо навчитися ставити відкриті й закриті запитання.

Закриті запитання передбачають короткі точні відповіді, здебільшого з одного-двох слів.

Наприклад: Вам подобається сьогоднішня погода? Скільки ніг у коня?

У спілкуванні закриті запитання доречні на початку розмови або для отримання, уточнення якоїсь інформації, щоб використати її в подальшій розмові. У навчанні закриті запитання корисні для визначення того, що ми знаємо з цієї проблеми, як оцінюємо свої знання або досвід.

Відкриті запитання або не мають однозначних відповідей, або передбачають певну кількість відповідей, іноді навіть протилежних за змістом.

Скажімо: Яка погода найкраща? У чому сенс життя?

Ставити такі запитання надзвичайно важливо, оскільки вони спонукають нас до обдумування складних проблем, міркувань, проведення досліджень. Відкриті запитання передбачають розгорнуту відповідь із висуванням кількох версій чи ідей або обґрунтуванням однієї з них як власної позиції. Вони дають вам змогу отримати максимум інформації, показати співрозмовникові, що ви зацікавлені в його словах і прагнете дізнатися більше.

Задовольняючи власні потреби та інтереси, людина вчиняє конкретні дії або утримується від них, тобто певним чином поводиться. Більшість із нас свідомо й без примусу дотримується приписів закону. Однак почасти люди порушують норми права та діють протиправно. Наприклад, водій перевищує швидкість або зловмисник викрадає чужу річ. Інколи протиправною стає мова людини, коли вона ображає когось, зводить наклепи чи погрожує іншим. Навіть пасивну поведінку (бездіяльність) можна визнати протиправною, якщо особа не чинить дій, яких вимагають від неї норми права. Наприклад, батьки не виконують своїх обов’язків з утримання дитини, платник податків не сплачує їх, рятувальник не надає допомогу тим, хто опинився в зоні стихійного лиха.

Правопорушення - це протиправне суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) особи, що спричиняє юридичну відповідальність.

Правопорушення - це діяння особи (фізичної чи юридичної), що проявляється в її поведінці й сприймається оточенням як дія чи бездіяльність. Перша ознака правопорушення - протиправність такого діяння.

Інша ознака правопорушення - спричинення шкоди особистим чи суспільним інтересам і благам, що захищають норми права. Вона може бути фізичною, майновою або моральною.

А чи може статися так, що шкоди завдано, а правопорушення немає? Уявімо, що у водія автобуса стався серцевий напад і він знепритомнів під час керування. Пасажири зазнали травм. Шкоди завдано. А чи є в цьому вина водія? Звісно, немає. Отже, ознакою правопорушення буде вина того, хто його вчинив.

Зрештою, правопорушення - це діяння особи, здатної нести юридичну відповідальність. Наприклад, притягнути людину до кримінальної відповідальності за вчинений злочин можна, коли вона досягне певного віку на момент вчинення злочину (зазвичай 16 років). Крім того, вона має бути осудною, тобто за своїм психічним станом під час вчинення злочину здатного усвідомлювати свої дії чи бездіяльність і керувати ними.

У зошиті впишіть у схему ознаки правопорушення та поясніть їх.

Визначте, чи можна вважати правопорушеннями описані вчинки. Поясніть свою думку однокласникам і однокласницям, аргументуючи її за методом «Прес».

A. Павло перейшов дорогу в невстановленому місці.

Б. Раїса не поступилася бабусі місцем в автобусі.

B. Двоє підлітків, запускаючи феєрверк на околиці села, випадково спалили стіг сіна.

Г. Єва не прийшла на урок хімії з поважних причин.

Д. Любомир на роликових ковзанах причепився до вантажівки, щоб покататися.

2. Які є види правопорушень

Прочитайте текст, назвіть види правопорушень та поясніть на прикладах відмінність між ними.

Залежно від ступеня суспільної шкідливості правопорушення можуть бути проступками або злочинами. Наприклад, водій керував автомобілем у стані сп’яніння - це адміністративний проступок; а якщо він перевищив швидкість, що призвело до загибелі людини, то йдеться про злочин.

Правопорушення поділяють на окремі види за сферами суспільних відносин, що регулюються відповідними галузями права. З-поміж правопорушень розрізняють:

— цивільні (у цивільному праві) - невиконання або неналежне виконання зобов’язань, пошкодження майна, заподіяння моральної шкоди;

— адміністративні (в адміністративному праві) - посягання на порядок управління, публічний порядок, порушення природоохоронних норм, правил дорожнього руху тощо;

— дисциплінарні (у трудовому праві) - порушення трудової, службової, військової дисципліни;

— матеріальні (у трудовому праві) - пошкодження майна роботодавця; кримінальні - злочини і правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України.

У групах проаналізуйте наведені ситуаций поясніть, які діяння - проступки, а які - злочини. Спробуйте визначити, до якого виду належать зазначені проступки.

Порівняйте результати своєї роботи з текстом пункту параграфа.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

A. 17-річний Василь передав Вірі значну суму грошей і попросив придбати йому спортивний велосипед відомої фірми. Однак ані грошей, ані велосипеда Василь так і не дочекався.

Б. 16-річний Микола, не маючи посвідчення водія, роз’їжджав на автівці свого батька вулицями міста.

B. 14-річний Іван вихопив із рук перехожого мобільний телефон і кинувся навтьоки.

Г. Ольга, сортувальниця товарів на складі, не виконала доручену їй роботу вчасно.

Д. Степан, кур’єр з доставки піци, не впорався з керуванням моторолером, унаслідок чого пошкодив транспортний засіб і зіпсував піцу.

3. Що утворює склад правопорушення

Випишіть у зошит названі в тексті елементи складу правопорушення та, наводячи приклади, схарактеризуйте їх своїми словами.

Щоб з’ясувати, чи вчинено протиправне діяння, існує юридична модель складу правопорушення. Це сукупність обов’язкових елементів, що визначають діяння як правопорушення.

Склад правопорушення містить такі елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

Усе, що є об’єктами правовідносин (особисті, соціальні, матеріальні й нематеріальні блага), може стати об’єктами правопорушень. Об’єкт правопорушення - це захищені правом суспільні відносини, блага, яким завдано шкоду. Наприклад, порушене право власника на володіння майном або право позичальника на одержання грошей.

Зовнішній прояв протиправного діяння - це об’єктивна сторона правопорушення. Вона визначає, якою була діяльність/бездіяльність суб’єкта правопорушення і як саме він вчиняв це діяння. До об’єктивної сторони правопорушення належать безпосередньо протиправне діяння, шкідливий чи небезпечний його результат і, як правило, причиновий зв’язок між діянням і результатом.

Суб’єкт правопорушення - це особа, яка його вчинила. Суб’єктами кримінального, дисциплінарного, матеріального правопорушення можуть бути лише фізичні особи, цивільного - фізичні та юридичні, адміністративного - переважно фізичні особи, а в окремих ситуаціях, передбачених законодавством, і юридичні особи (скажімо, порушення правил пожежної безпеки, невиконання вимог щодо охорони праці, порушення законодавства про захист прав споживачів).

Як ви вже знаєте, важливий фактор, що визначає здатність фізичної особи відповідати за вчинене правопорушення, - досягнення певного віку (приміром, в адміністративному праві - 16 років). Окрім цього, вона має перебувати в стані осудності, тобто усвідомлювати свої діяння і керувати ними. Натомість у разі певного хворобливого стану, що зачіпає психіку, за умови, що суд визнає таку особу неосудною, її не притягують до юридичної відповідальності.

До суб’єктивної сторони правопорушення належить особисте ставлення суб’єкта до своєї протиправної поведінки та її наслідків. Це вина (внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого нею правопорушення та його наслідків), мотив (внутрішні спонукання, якими суб’єкт керувався під час правопорушення, наприклад, убивство з корисливих мотивів) і мета (результат, якого він прагнув, наприклад, убивство задля приховання іншого злочину).

Основна ознака суб’єктивної сторони правопорушення - вина. Якщо людина усвідомлює протиправність свого діяння та його шкідливі наслідки, але бажає чи свідомо допускає настання таких наслідків, - це умисне правопорушення (як-от крадіжка). А якщо вона легковажно сподівалася уникнути шкідливих наслідків свого діяння або навіть не передбачала їх, хоча й мала б передбачити, - тоді йдеться про вчинення правопорушення з необережності (пожежа в лісі, яка виникла через розведене туристом багаття).

З’ясування складу правопорушення як підстави юридичної відповідальності має важливе значення. Адже якщо немає принаймні одного з обов’язкових елементів складу правопорушення, юридична відповідальність зазвичай не настає.

На основі тексту параграфа зобразіть схематично склад правопорушення.

Придумайте приклад правопорушення та, користуючись схемою, поясніть його склад.

Представте результати своєї роботи своїм однокласникам і однокласницям.

У групах проаналізуйте правову ситуацію, скориставшись поданими нижче порадами. Уявіть себе суддею, якому доручено розглянути цю справу. Складіть список основних запитань, які ви як суддя ставитимете під час судового засідання. На основі відповідей на них визначте склад правопорушення.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

«ЛЕГКІ» ГРОШІ

15-річна Люся, яка живе з бабусею, потребувала кишенькових грошей. Щоб роздобути їх, Люся під час уроку фізкультури поцупила із заплічника свого однокласника Кузьми флешку, щоб згодом продати її сусідському хлопцеві.

Добрі поради

Аналізуйте правову ситуацію в такій послідовності

Факти: Що відбулося? Хто учасники ситуації? Що про них відомо? Які факти важливі, а які - другорядні?

Проблеми: Які інтереси сторін (фігурантів)? У чому полягає конфлікт? Яке питання необхідно вирішити для врегулювання ситуації? Які положення закону(ів) потрібно застосувати? Аргументи: Які ваші аргументи (зокрема, положення законодавства) на захист інтересів кожної зі сторін (фігурантів) ситуації? Рішення: Хто має врегулювати ситуацію? Яким може бути рішення? Чому ви так думаєте? Які наслідки матиме це рішення?

Які ще способи врегулювання ситуації ви можете запропонувати?

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке правопорушення?

2. Які основні види правопорушень?

3. Які елементи утворюють склад правопорушення?

4. Визначте, до якого виду правопорушень належать такі діяння: проїзд без квитка в громадському транспорті; запізнення на роботу працівника без поважних причин; давання хабара; пошкодження велосипеда внаслідок невдалого маневру водія; наруга над могилою. Чи є серед перелічених діянь злочини?

5. Сформулюйте і запишіть власний висновок про причини правопорушень та їхні наслідки для суспільства.

6. Порівняйте склад правопорушення і склад правовідносин. Яке значення має з’ясування складу правопорушення?

7. Назвіть форми вини й наведіть приклади.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття, які ви вивчили в цій темі. Поясніть кілька з них.

2. Придумайте приклади різних видів правопорушень з огляду на ступінь суспільної шкідливості та сфери суспільних відносин. Запишіть їх у зошит.

3. Порівняйте за визначеними вами показниками поняття (на вибір):

а) проступок і злочин;

б) суб’єкт і об’єкт правопорушення.

4. Перегляньте друковані ЗМІ або інтернет-видання за минулий тиждень і знайдіть публікації (опис, повідомлення, репортаж) про вчинення правопорушення.

Підготуйте короткий огляд за схемою:

Назва джерела

Яке правопорушення вчинено

Які наслідки правопорушення

5. Поміркуйте над висловлюванням німецького правника XIX ст. Рудольфа Ієрінга та запишіть свої думки з цього приводу в зошит.

«Якби мені довелося оцінити два положення: “не чини беззаконня” і “не терпи беззаконня” за їхньою практичною важливістю для спільноти, то, як на мене, на першому місці має стояти правило “не терпи беззаконня”, а “не чини” - на другому».